Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
SUALLER - CEVABLAR

"Gusl" kelimesi için sonuçlar gösterilmektedir
Sual:
Abdest alırken ayakları üç defa yıkamak sünnettir. Bunun için, üç defa musluğu kapatıp tekrar açmalı veya üç defa ayağı çekip tekrar musluğun altına mı sokmalıdır?

Cevap;
Bir kimse akar suda bulunursa üç defa dökünmek, tertip ve abdest, hiç beklemeden ve hareket etmeden hâsıl olur. Tertip birkaç sâniyede hâsıl olur. Ama durgun suda bulunursa mutlaka hareket (kıpırdama) veya yer değiştirmek lâzım gelir. (İbn Âbidîn, Guslün sünnetleri bahsinin başı) Dolayısıyla gusl veya abdest alırken üç defa yıkanması gereken uzun, uzun musluğun altında üç defa yıkanacak müddet durursa, üç defa yıkama sünneti hâsıl olur.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Bir Şâfiî, ağzını ve burnunu yıkadıktan sonra gusle niyet ederek denize atlasa tertib farzı yerine gelmiş, gusledilmiş olur mu? Yani tertib deyince azaların sırayla yıkanması anlaşılıyor, tüm azalar aynı anda ıslanınca da tertib yine yerine geliyor mu?

Cevap;
Tüm âzâlar aynı anda ıslanınca tertib yerine gelmiş oluyor.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Mâlikî ve Şâfiî mezheplerinde abdest ve gusülde niyet farz olduğuna göre, bu mezhebi taklit eden Hanefîler sadece gusle niyet etse, cünüplükten kurtulmaya niyet etmese gusül sahih olur mu? Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklide niyet etmek, gusle niyet etmek Sonradan niyet etmediğini hatırlasa, niyet etse, kurtarır mı?

Cevap;

Hazret-i Peygamber, “Ameller niyyetlere göredir” buyurarak ibâdetlerde niyyetin ehemmiyetine işaret etmiştir. Namaz, oruç, zekât gibi ibâdetler niyyetsiz sahih olmaz. Kur’an-ı kerîm okumak, vakıf kurmak, yemek yedirmek gibi mübahlar da niyyet ile ibâdet olur. niyyet edilmemişse ibâdet olmaz. Çünki bunları müslüman olmayanlar da yapabilir.

21 Haziran 2010 Pazartesi


Sual:
Bir kadının kocasını veya başka bir erkeği düşünmekle, ya da yolda giden bir erkeği görüp beğenmesiyle Mâlikî mezhebinde abdesti ve guslü bozulur mu?

Cevap;
Düşünmekle -şehvetle olsa bile- abdest hiç bozulmaz. Kadın veya erkek, birbirini görmekle, düşünmekle, menî akınca cünüb olur. Mezi gelirse abdest bozulur.  Malikî’de de böyledir.
13 Aralık 2010 Pazartesi

Sual:
Peygamberimiz bizzat kendisi cenaze yıkamışmıdır ve bu iş tavsiye edilir mi?

Cevap;
Peygamber efendimizin ölü gaslettiğine dair bir haber bilmiyorum. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselâm buyurdular ki: "Ölülerinizi güvendiğiniz kimseler yıkasın." Yine Resulullah aleyhissalatü vesselâm buyurdular ki:  "Kim bir ölüyü yıkar, kefenler, kefenini güzel kokulu maddelerle kokulandırır, taşır ve namazını kılar, cenazeyle ilgili olarak gördüğü (kötü alâmetleri) kimseye anlatmazsa, (bu yaptığına mükâfat olarak) günahlarından temizlenir ve annesinden doğduğu gün gibi (tertemiz) olur." Bu bakımdan ölü yıkamak farz-ı kifâyedir ve sevaplı bir iştir.
24 Aralık 2010 Cuma

Sual:
İhtilam olan, gece uyanıp farketse, sabah namazı vaktine kadar guslü geciktirmesinde bir mahzuru olur mu?

Cevap;
Cünübün gusletmesi namaz vaktinin sonuna doğru gusledip  o vaktin farzını kılacak kadar zaman kalınca farz olur. Binaenaleyh gusl bu vakte kadar geciktirilebilir. Hazret-i Peygamber'in guslü geciktirdiği vâkidir.
23 Mart 2011 Çarşamba

Sual:
Yılan ve kertenkele necis midir, düştüğü sıvıyı necis eder mi?

Cevap;
Domuz dışında hiçbir hayvanın kendisi necis değildir. Bunlardan bazısının dışkısı, bazısının salyası necistir. Akıcı kanı olmayan yılan ve kertenkele suda ölünce su necis olmaz. Su dışında ölüp suya düşseler yine necis olmaz.
15 Kasım 2011 Salı

Sual:
Yalnızken çıplak yıkanmak günah mıdır?

Cevap;

Bazı âlimlere göre yalnızken de avret yerini örtmek gerekir. Bazılarına göre gerekmez. Bazılarına göre ise küçük banyo veya duşakabin gibi dar yerlerde gerekmez. Bunun ölçüsü iki kollarını açtıkları zaman banyonun, duşakabinin iki duvarına değiyorsa orası küçüktür. Bu fetvalar Kınye'de ve İbni Abidinde geçiyor. Hindiye'de ise pekçok kitaptan alarak çıplak kalınan odanın 5 arşın veya 10 arşın olması halinde çıplak bulunmanın mahzuru olmadığı yazılıdır. İki kol meselesi bu mesafeyi bulmak içindir. Bazı âlimlere göre yıkanılan yer böyle küçük olmasa da çıplak yıkanmak câizdir.


16 Kasım 2011 Çarşamba

Sual:
Hastalığından dolayı zevksiz meni gelen kimse Mâlikî’yi taklit edip gusletmeyebilir mi?

Cevap;
Şâfiî mezhebi dışında, meni hastalık gibi sebeplerle zevksiz gelirse, guslü gerektirmez. Nitekim vedi meninin incelmiş hâli olduğu gibi, idrar ile de bir mikdar meni atılmaktadır. Hastalık sebebiyle meni gelen bir Şâfiî ihtiyaç hâlinde Hanefî veya Mâlikî mezhebini taklid edebilir. Bunun için o mezhebin abdest, gusl ve namaz için aradığı şartlar riayet etmesi gerekir. İbni Hacer böyle diyor. Bir başka Şâfiî âlimi İbni Ziyâd ise diyor ki: Namaz ile abdest ayrı birer ibadettir. Namazda Hanefî’yi taklid eden kimse, abdestte de onu taklid etmesi gerekmez. Yani abdesti Şâfiî’ye göre alır; namazı Hanefî’ye göre kılarsa beis yoktur (Fethü’l-Muîn, IV/217). Bu yolda fetvâ veren Mâlikî âlimleri de vardır.
24 Kasım 2012 Cumartesi

Sual:
Bir haftalık uzamış tırnak gusle mani midir?

Cevap;
Hayır. Fazlası mekruhtur.
30 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Abdestte ve gusülde 3 kere yıkamak her mezhepte sünnet midir? Mâlikî mezhebinde bu 3 sefer yıkamanın sadece ilkinde mi muvâlât farzdır? Meselâ gusülde ilk yıkayışta ovaladık, diğerlerinde ovalamadan su dökmek kâfi midir?  Eğer 3 yıkayışta da ovalasak, mekruh olur mu, ya da ovalayabilir miyiz?

Cevap;
Üç defa yıkamak her mezhebde sünnettir. Muvâlât ovalamak değil, peşpeşe yapmaktır; elbette bütün uzuvlarda lâzımdır. Ovmak (delk), hilallemek gibi bir defa olur. Suyu vücûda dökerken ovmak şart değildir. Su vücûda dökülüp yere damladıktan sonra da bu ovma yapılabilir. Yeter ki vücûda dökülen su kurumamış olsun. Ovmanın elle yapılması da şart değildir. Vücûdunun bir kısmını kolu ile veya ayaklarından birini diğerinin üstüne koyarak da ovarsa yeterli olur. Mendil, havlu ve benzeri şeylerle ovmak da kâfidir. Meselâ havlunun bir ucunu sağ eline, diğer ucunu sol eline alır ve böylece sırtını ve vücudunun diğer taraflarını ovarsa, eliyle ovmaya gücü yetse bile yine de yeterli olur. Kendi eliyle veya bir bez parçasıyla vücûdunun tümünü veya bir kısmını ovmaktan âciz olan bir kişiden ovma mükellefiyeti düşer. Böyle birinin vücûdunu başkasına ovdurması gerekmez. (Kitabü’l-Fıkh ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa)
20 Kasım 2011 Pazar

Sual:
Guslederken acaba ağzıma 3 kere su verip boğazıma kadar gargara ettim mi diye şüpheye düşüyorum. Ağza veya burna 3 kere değil de, 2 kere veya 4 kere su çekip yıkasak da gusül olur mu?

Cevap;
Ağza ve burna bir defa su vermekle farz yerine gelir. Üç defa olması sünnettir. Burnun yukarısına kadar suyu ulaştırmak müstehabdır. Gargara da böyledir. Sünneti terketmek gusle zarar vermez. Nasılsa zararı yok diye düşünün ve ehemmiyet vermeyin. Abdest uzuvlarını üç defa yıkamamak mekruh değildir. Yalnız, böyle basit bir şeyi mesele yapan kimse, bu meseleyi halletse bile, kendisine mutlaka başka bir mesele bulur. Bunun kökten önüne geçmek lazımdır.
8 Aralık 2011 Perşembe

Sual:
Boy abdesti alınması gereken bir halde sakal tıraşı olmak ya da başka yerlerindeki kılları kesmenin hükmü nedir? Kılları kestikten sonra abdest almanın bir mahzuru var mıdır?

Cevap;
Cünüp iken tıraş olmak, vücut kıllarını kesmek, saç tıraşı olmak, tırnak kesmek mekruhtur. Cünüp değilken kestikten sonra abdest almak müstehabdır.
8 Aralık 2011 Perşembe

Sual:
Kadınlar boy abdesti alırken kulaklarındaki deliklere su ulaştırması gerekir mi?

Cevap;
Erkek veya kadın guslederken kulağın üstü ve arkası ıslanmalıdır. İçine su vermek gerekmez. Parmağı ile deliğin ağzını ıslatmak sünnettir.
23 Aralık 2011 Cuma

Sual:
Mâlikî mezhebini taklid eden kimse, boy abdesti alırken, namaz abdestini bozacak bir hal meydana gelirse, namaz kılabilmesi için baştan boy abdesti alıp namaz kılabilir mi?

Cevap;
Yeni baştan abdest alması gerekir. Boy abdesti almasına gerek yoktur.
23 Aralık 2011 Cuma

Sual:
Hanefî mezhebinde gusül alırken burnu yıkama esnasında genize kadar su çekilmesi gerektiği, aksi takdirde guslün sahih olmayacağı belirtiliyor. Hanefî ve diğer mezhebler bakımından suyu genize kadar çekmek gerekiyor mu?

Cevap;
Guslde ağzı yıkamak farzdır. Gargara yapmak oruçlu değil ise sünnettir. Burnu üst kemiğe kadar yıkamak farzdır. Suyu genize kadar ulaştırmak sünnettir. Gusl ve abdestte ağzın ve burnun içini yıkamak Mâlikîde farz değil, sünnettir.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
Hep sarı renk akıntı gören bir kadın, ihtilâm olduğunu hatırlamadan kalktığında, böyle her günki sarı renkli akıntıyı iç çamaşırında görse gusül etmesi gerekir mi? İhtilâm olduğunu hatırlarsa ne yapmalıdır?

Cevap;
Kadının menisi sarıdır. İhtilâm olduğunu, yani rüyada şehvetlendiğini hatırlamasa bile, meni görünce gusleder. İhtilâm olduğunu hatırlıyorsa, bu gördüğü ıslaklık meni mi, mezi mi diye şüphe etse, gusleder. Erkeğin menisi katıdır, beyazdır, hamur veya armut gibi kokar. Mezi ise renksiz, yumuşak ve kokusuzdur.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
İlmihalde “Meni sıcaktan incelerek mezi haline dönüşür” deniliyor. Bir kadında sarı renkli akıntı beyaza döner mi? Bu şekilde inceldiğinde nasıl ayırt edilir?

Cevap;
Bu hüküm erkek içindir. Sarı renk beyaza dönmez.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
Rüyada ihtilâmdan korunmak için okunacak bir dua, tesbih ya da âyet-i kerime var mıdır?

Cevap;
Erkeğin ihtilâmdan kurtulması için, yatarken ılık duş alması, ana rahmindeki cenin gibi büzülerek yatması, haftada bir veya iki kere istimnâ yapması tavsiye edilir. İhtilâm tabiî bir ihtiyaçtır. Vücuda teşekkül eden erkeklik cevherinin tabiî bir yolla dışarı atılması demektir. İhtilâm olmazsa, hastalık zuhur eder. Çok sık oluyorsa, evlenme imkânı yoksa, yukarıdaki tedbirler de işe yaramazsa, tedavi olmalıdır. Vesveseye de itibar etmemelidir.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
Mâlikî mezhebinde mezi gelmesi guslü gerektirir mi?

Cevap;
Mezi guslü gerektirmez.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
Gece uykuda farkında olmadan istimnâ yapınca, eğer meni gelmezse, gusl gerekir mi?

Cevap;
Farkında olmadan istimnâ olmaz. İstimnâ, mastürbasyon (elle tatmin) demektir. İstimnâ yapınca gusl gerekir. İhtilâm olmuşsa, yani rüyada zevk duymuşsa, yine gusl gerekir.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
İslâma giren bir gayrı müslimin gusletmesi lâzım mıdır?

Cevap;
Mâlikî ve Hanbelî’de şarttır. Hanefî ve Şâfiî’de cünüp değilse, müstehabdır; cünüp ise şarttır. 
6 Nisan 2020 Pazartesi

Sual:
Şeyhülislam Üryanizade’nin dış dolgusuna fetva verdiği doğru mudur?

Cevap;
Hayır. Böyle bir şey yoktur. Bilakis Şeyhülislamlık diş doldurtanın gusül abdestinin sahih olmadığına 1918'de fetva vermiştir. Fetvâ sûreti: “Boş dişlerini doldurma ve kaplamada cevâz-ı şer’î var mıdır? Yoktur. (25 Eylül 1334/m.1918)” İstanbul Müftülüğü, Fetvâhâne-i Âli Defterleri, 400 Numaralı Defter, No: 950. Bu tarihte Musa Kâzım Efendi şeyhülislâmlık makamındadır. Bazılarının iddia ettiği ve Mecmua-ı Cedide adlı fetva kitabında neşrettiği cevaz fetvasının doğru olmadığı anlaşılmaktadır.
6 Nisan 2020 Pazartesi

Sual:
Hanefî ve Şâfiî mezhebinde, vedi ve mezy çıkınca cünüb olunmuyor. Peki Mâlikî mezhebini taklid eden kimsenin, vedi ve mezy çıkınca gusl etmesi gerekir mi

Cevap;
Vedi ve mezi Mâlikide guslü gerektirmez. Sadece vedi, Hanbelî mezhebinde guslü gerektirir.
23 Mart 2012 Cuma

Sual:
Günlük sarı akıntıları meniden ayırmak için şöyle denilebilir mi: “Meni vediye benzer ve vedi gibi çok gelir”

Cevap;
Kadının menisi pek dışarı çıkmaz. Sadece erkeğin penisinin üzerinde izi görülebilir.
23 Mart 2012 Cuma

Sual:
Abdesti bozan sebep, guslü gerektiren bir şey olmuş olsa o arada namazı bozacak bir iş yapmasa hemen gusül yapıp da namazın geri kalanını tamamlayabilir mi?

Cevap;
Guslü gerektiren hades, binaya manidir.
30 Mart 2012 Cuma

Sual:
Kadınların burna hızma, göze renkli lens veya dişe renkli taş takmaları, ziynete girer mi? Gusle mani olur mu? Hanımların sünnet niyetiyle, dışarıya çıkarken sürme sürmeleri uygun mudur?

Cevap;
Yabancı erkeklere göstermelerine din kaideleri izin vermemektedir. Sürme de böyledir. Bunlar altına su geçiriyorsa gusle mâni değildir.
6 Nisan 2012 Cuma

Sual:
Mâlikî mezhebini taklid ederken, gusülde vücudu ovmak gerekiyormuş. Bu elle mi, herhangi bir bezle mi olmalı? Yoksa vücudumuz ıslakken havluyla ovmak yetişir mi?

Cevap;
Erkek için elinin içini avret yerine değdirmemek kaydıyla havlu, bez, lif vs her şeyle ovulabilir.
14 Nisan 2012 Cumartesi

Sual:
Gusl abdesti aldıktan sonra tekrar meni gelirse yeniden abdest almak gerekir mi?

Cevap;
Guslden önce bevledilmişse (idrar yapılmışsa), sonradan meni gelmesi Hanefî’de guslü gerektirmez. Etmemişse, gerekir. Şâfiî’de bevletse bile gerekir. Mâlikî’de bevletmese de gerekmez.
14 Nisan 2012 Cumartesi

Sual:
Hanefî mezhebinde 23 metrekare olan büyük havuza ve Şâfiî mezhebinde 220 kg olan havuza necis bir şey düşmüş ise böyle sudan abdest ve gusül alınabilir mi? Velev ki su durgun olsun?

Cevap;
Necaset görülmeyen, yani suyun üç vasfından birinin değiştiği hissedilmeyen kısmından alınır.
8 Mayıs 2012 Salı

Sual:
Yeni evliyim, eşim aklıma gelince şehvetleniyorum ve jel kıvamında bir sıvı geliyor. Bununla namaz kılınabilir mi?

Cevap;
Şehvetlenildiği zaman gelen bu sıvıya mezi denir. Şeffaf ve kokusuzdur. Abdesti bozar, ama guslü gerektirmez. Necistir, fakat hiçbir zaman namaza mâni olacak mikdarda (bir dirhem) gelmez.
4 Haziran 2012 Pazartesi

Sual:
Gusl abdesti ile namaz kılan bir kimse, namazda kahkaha ile gülse, gusl abdesti de bozulmamış olacağından namazı da bozulmaz denilebilir mi?

Cevap;
Gusl ile namaz kılan, gülerse, abdesti bozulur, guslü bozulmaz. Abdest alması gerekir.
6 Haziran 2012 Çarşamba

Sual:
Menî Şâfiî mezhebinde de necis midir?

Cevap;
Menî Şâfiî mezhebinde necis değil temizdir. Menînin gelmesi de guslü icab ettirse bile, abdesti bozmaz (Mizânü’l-Kübrâ-Tahâret bahsi). Abdesti başka bir sebeple bozulmadıysa, guslederken abdest alamasa da olur. Ama gusl etmeden namaz kılamaz.
29 Haziran 2012 Cuma

Sual:
Diş dolgusu veya diş kaplamasının gusl abdesti bakımından hükmü nedir?

Cevap;

Hanefî ve Hanbelî mezhebinde gusl abdestinde ağzın içini yıkamak farz ise de, Mâlikî ve Şâfiî mezhebinde farz değildir. Bir kimsenin bir ameli, bir ibâdeti dört mezhebden birine göre sahih ise, tamamdır, bir şey lâzım gelmez. Hele bu iki mezhepten birini taklit ederse hiç mesele kalmaz. Gusl abdesti alıp, namaz kılan birine, ağzında diş dolgusu veya kaplaması olduğu için gusl abdestinin ve namazlarının sahih olmayacağını söylemek yerine, kurtuluş yolu bildirmek gerekir. Kaplama ve dolgusu olan Hanefîler böylece, “Ümmetimin müctehidleri arasındaki ayrılık, rahmet-i ilahiyyedir” hadîs-i şerifindeki rahmete kavuşurlar inşallah. İbâdet yapmakta veya haramdan sakınmakta harac (zorluk) olunca, harac bulunmayan başka bir mezhebi taklid etmek usul-i fıkh kâidesidir.

Bazı âlimler diş dolgusu ve kaplamayı sıhhati muhafaza çerçevesinde câiz görür; ama dişe yapışıp altına su geçmeyen hamurun gusle mâni olduğu istikametindeki Hanefî kavline kıyasen, bu kişinin guslünün Hanefî mezhebine göre câiz olmayacağından, Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklid etmesi gerektiğini söyler. Nitekim bir talebesi Abdülhakîm Arvâsî’ye gelip “Ben bugün Bayezid Câmii’nde bir vâiz dinledim. Ağzında kaplama dişi olanların guslü sahih olmaz. Binaenaleyh cünüplükten kurtulmazlar” dediğini nakletmiş. Abdülhakîm Efendi ise, “Doğru söylemiş, ama noksan söylemiş. Eğer Şâfiî mezhebini taklid ederse cünüplükten kurtulur” buyurmuş. Abdülhakîm Efendi’nin talebelerinden Hüseyn Hilmi Işık Efendi de hocasının bu fetvâsını nakleder. Deriye yapışan mumun ve ağza yapışan hamurun altına su geçirmediği için gusle mâni olduğu hükmüne dayandırarak müdafaa eder.

Seyyid Abdülhakîm Efendi, gayrı matbu Namaz Risâlesi’nde buyuruyor ki: “Ağzın ve burnun içini yıkamak, ya’ni buralara suyu îsâl etmek Şâfiî’de farz değildir. Hanefî mezhebinde ise, buralara suyu îsâl etmek farzdır. Bunun içindir ki, Hanefî mezhebinde olanlar, dişlerini kaplatamazlar ve doldurtamazlar. Çünki buralara su isabet etmez. Dişini kaplatan veya doldurtan, Şâfiî mezhebini taklid eder.” Gusl abdestinde, Hanefî mezhebine göre ağzın içini yıkamak farz olduğundan, diş dolduran veya kaplatanların Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklid etmeleri lâzımdır. Zira bu iki mezhebde guslederken ağzın içini yıkamak farz değildir. Hilmi Işık, Seâdet-i Ebediyye, s.132-136.

Diş dolgusu ve kaplaması son zamanlarda ortaya çıkmış bir meseledir. Osmanlı ulemâsından Bolvadinli müderris Yunuszâde Vehbi Efendi gibi zâtlar da bu yolda fetvâ vermiştir. Ömer Nasuhi Bilmen’in de son günlerinde bu fetvâyı kabul ettiğini kendisinden bizzat nakleden -Prof. Dr. Zeki Çıkman, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Süleyman Kuku gibi- bazı zâtlardan işittik.

Bazıları ise cebîre ve örgülü saça kıyasen diş dolgusunun gusle mâni olmadığını söylemiştir. Diyânet de buna itibar etmiştir. Çoklarının delil getirdiği üzere Said Nursî, 1932 senesinde kendisine sorulan bir sual üzerine “Bu bir ictihadî mesele olduğu ve ben de müctehid olmadığım halde..” diyerek başladığı cevabda, diş dolgusunu yaranın sargısına benzetip, umumî belvâ olarak görüyor ve kendi mezhebi olan Şâfiî ictihadına uygun olarak cevaz veriyor. Mamafih Said Nursî'nin nin son zamanlarında kendisini ziyarete gelen bazı talebelerine [yanlış hatırlamıyorsam Hulusi Yahyagil’e], diş kaplatmanın Hanefîler için zor olacağını söylediğini; bunu işitenlerin kaplama dişlerini söktürdüklerini talebesinden hemşehrimiz merhum Hamza Emek'ten bizzat dinledik.

Osmanlılar zamanında önceleri diş kaplamasının gusle mâni olduğuna dair fetvânın câri olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Şeyhülislamlık diş doldurtanın gusül abdestinin sahih olmadığına 1918'de fetva vermiştir. Fetvâ sûreti: “Boş dişlerini doldurma ve kaplamada cevâz-ı şer’î var mıdır? Yoktur. (25 Eylül 1334/m.1918)” İstanbul Müftülüğü, Fetvâhâne-i Âli Defterleri, 400 Numaralı Defter, No: 950. Bu tarihte Musa Kâzım Efendi şeyhülislâmlık makamındadır. Bazılarının iddia ettiği ve Mecmua-ı Cedide adlı fetva kitabında neşrettiği cevaz fetvasının doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

Tek Parti devrinde Maarif Vekâleti tarafından çıkartılan "Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine - Nasıldı Nasıl Oldu?" adlı kitapta, Osmanlı Müslümanları, diş dolgusunun Hanefî mezhebinde gusle mâni olduğuna inandıkları için alaya alınır. İttihat ve Terakki devrinde, modernistlerin neşr vasıtası hükmündeki Sebilürreşâd mecmuasında yazı yazan İzmirli İsmail Hakkı tarafından mesele mugâlata mevzuu hâline getirilmiş; sonra da bir cevaz fetvâsı elde edilmiştir. Bu fetvâ, şeyhülislâmlıkta fetvâ müsevvidi Ali Murtedâ tarafından Mecmua-i Cedîde adlı fetvâ mecmuasının yeni baskısında neşredilmiştir. Sonradan diş dolgu ve kaplamasının gusle mâni olmadığını söyleyenler de, hep bu fetvâ denilen söze dayanmışlardır. Fetvânın altına da önce Hasen Hayrullah, sonra Hasen Fehmi Efendilerin ismi yazılmıştır. Halbuki bu iki isim, Mecmua-i Cedide’nin ilk baskısı sırasında şeyhülislâm idiler. O baskıda ise bu fetvâ yoktur. İkinci baskısı yapılırken eklenmiştir. Bu zamanda da şeyhülislâmlık makamında -masonlukla da itham edilmiş olan- Musa Kâzım Efendi oturmakta idi. Öyleyse burada da bir ilmî sahtekârlık mevzubahistir. Zira Muallim Cevdet, şeyhülislâmlığın, diş dolgusunun gusle mâni olduğu fetvâsından bahsediyor. (1920 tarihli bu makale, Mektep ve Medrese adlı kitapta vardır.) Demek ki şeyhülislâmlığın, diş dolgusunun gusle mâni olduğuna fetvâ verdiği; İttihatçılar zamanında, bu fetvânın değiştirildiği anlaşılmaktadır

Şurası bir hakikattir ki, Hanefî mezhebi ihtiyat üzerine kuruludur. İki kavil ile karşılaşınca, ahzü bi’l-ehvat (ihtiyatlı olanı almak) mezhebin kaidesidir. Meselâ İmam Ebu Hanife, seferîlik için bildirilen muhtelif mesafelerden en uzun olanına itibar etmiştir. Zira üç günlük seferde namaz kısaltıldığı için uzun olanı almayı ihtiyatlı görmüştür. Mehrin asgari mikdarında, hırsızlık haddinde cezanın infazı için malın taşıması gereken kıymette de ihtiyatlı olanı esas almıştır. Diş dolgusu ve kaplaması hususunda adem-i cevaz fetvası verilirse, bu fetvâ doğru olmasa bile, mükellefin kaybedeceği bir şey olmadığı gibi, mezheblerin hilafından çıktığı için müstehab sevabı alır. Ama eğer adem-i cevâz fetvâsı doğru ise, mükellefin guslü, binaenaleyh namazı sahih olmamak tehlikesi vardır.


13 Temmuz 2012 Cuma

Sual:
Abdest ve gusülde lüzûmundan fazla su kullanmak isrâftır. Sekiz rıtl [3,5 kg] su ile sünnete uygun gusl edilebilir. Resûlullah aleyhisselâm bir müd [iki rıtl, 875 gr.] su ile abdest alır, bir s⒠[4,2 kg] su ile gusl ederdi. Şu halde bu mikdardan fazla su kullanmak isrâf olur mu?

Cevap;
Bu mikdarlar abdest ve guslde sünnet olan mikdarı ve alt limitleri bildiriyor. Bu mikdardan az kullanılırsa, abdest ve gusl tam olmaz. Bundan fazla kullanmak eğer ihtiyaç için ise mekruh olmaz. Nitekim Nimet-i İslâm’da der ki: Abdest ve gerekse gusl için dinimizin bildirmiş olduğu bir mikdar su yok ise de, herkesin kendi bünyesine göre lâzım olan sudan fazla su sarfetmesi ve her uzvunu üç defadan fazla yıkamak mekruhtur.
13 Temmuz 2012 Cuma

Sual:
Hatibin hutbe okurken taharet üzere bulunmasının hükmü nedir?

Cevap;
Cünüb iken bile hutbe okumak sahih, ama mekruhtur. (İbni Abidin)
26 Temmuz 2012 Perşembe

Sual:
Mâlikî mezhebine göre guslederken ön avret yerine el dokunarak abdest bozulursa, gusle yeniden mi başlamak gerekir?

Cevap;
Abdest yeniden alınır, gusl değil.
12 Ağustos 2012 Pazar

Sual:
Toz, krem, jel gibi yapıştırıcı olarak kullanılan maddeler, tükürük kıvamını koyulaştırıp, yapışkan hale getirerek protezin damaktan çabuk düşmemesini, biraz daha uzun dayanmasını sağlıyor. Abdestte ve gusülde bu protezi çıkarmak gerekiyor mu?

Cevap;
Hanefî ve Hanbelî mezhebinde gusl abdesti alırken ağzın içini yıkamak farzdır. Kolayca çıkarılabilen protezler çıkarılır. Kolayca çıkmıyorsa guslde ağzın içini yıkamayı şart görmeyen Mâlikî veya Şâfiî mezhebi taklid edilir.
12 Ağustos 2012 Pazar

Sual:
Bir kimsenin eline hamur bulaşsa ve bu hamur da kurusa, o kimse de bu durumda abdest almış olsa, durumu ne olur?

Cevap;
Hamurun gusle ve abdeste mâni olup olmadığı hususu ihtilaflıdır. Dürrü’l-Muhtar, mâni olduğunu; Nehr, affedildiğini söylüyor. Münye’de ise mâni olduğu kavli tercih edilmiştir. Çünki hamurda bir kayganlık ve sertlik vardır ki, suyun işlemesine mâni olur. (İbni Abidin)
30 Eylül 2012 Pazar

Sual:

Bir ilmihalde “İhtilâm olan kimse, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görse, bunun mezi olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi aksa gusl lâzım olmaz” diyor. Halebi-i Sağîr’de ise “Bir kimse uykudan uyanınca üzerinde gördüğü yaşlığın meni veya mezi olduğunu yakînen bilse veya mezi veya meni olduğunda şüphe etse üç halde de gusl lâzım olur” diyor. Mezi guslü icab ettirir mi?Cevap;

Halebî’deki ifade ihtilâm olduğunu hatırlayan; ilmihaldeki birinci ifade bunu hatırlamayan kimse içindir. Bir kimse ihtilâm olduğunu hatırlıyorsa, gördüğü şeyin menî veya mezî olduğunu bilirse gusleder. Çünki menî bazen incelerek mezî gibi gözükür. Vedi olduğunu bilirse gusletmez. Menî-mezî, menî-vedî, mezî-vedî, menî-mezî-vedî şüphesinde gusledir.İhtilâm olduğunu hatırlamıyorsa, gördüğü şeyin menî olduğunu kati bilirse gusleder. Mezî veya vedî olduğunu kati bilirse gusletmez. Menî-mezî, menî-vedî, mezî-vedî, menî-mezî-vedî olduğunda şüphe ederse İmam Ebu Hanife ve Muhammed’e göre ihtiyaten gusleder; İmam Ebu Yusuf’a göre gusletmesi gerekmez. (İbni Abidin)

GÖRÜLEN ŞEY İHTİLÂMI HATIRLIYOR İHTİLÂMI HATIRLAMIYOR
Meni Gusleder Gusleder
Mezi Gusleder Gusletmez
Vedi Gusletmez Gusletmez
Meni-Mezi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)
Meni-Vedi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)
Mezi-Vedi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)
Meni-Mezi-Vedi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)

20 Ekim 2012 Cumartesi

Sual:
Gusl için Mâlikî mezhebini taklid eden bir kadın, Hanefî mezhebine göre istihaza, ama Mâlikî mezhebine göre hayz sayılan günlerde cima yapabilir mi?

Cevap;
Cimâ edemez. Ancak bu günlerde kanın kesildiği zamanlarda Hanefî mezhebindeki hükümden farklı olarak Mâlikî mezhebinde cimâ câizdir.
20 Ekim 2012 Cumartesi

Sual:
Gusl abdesti sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden Hanefî bir kadının hayzı mesela ikindi vakti kesilse, bu kadın kendi tecrübesine dayanarak o gün akşam vaktinde veya ertesi günsabah vaktinde tekrar kan geleceğini tahmin etse, kanın ilk kesildiği ikindi vaktinde gusl abdesti almayıp namaz kılmaması caiz olur mu?

Cevap;
Mâlikî mezhebinde hayz günlerindeki kanlı günler arasında bulunan temiz günlerde gusl abdesti alınıp namaz kılınır. Kürsüfe bir şey gelmemişse, kesilmiş muamelesi görür. Hanefî kitaplarında geçen "Bir kadın yatmadan önce kürsüfü koysa, sabah kürsüf temiz olsa, yatsıyı kaza eder" ifadesi kürsüfe bir şeyin gelmemiş olmasıyla temizliğe hükmedilmektedir. Mâlikî’de de böyledir.
22 Ekim 2012 Pazartesi

Sual:
Guslde 3 kereden fazla su dökmenin mahzuru var mıdır?

Cevap;
Guslün şartı veya sünneti niyetiyle değil de, temizlenmek için dökerse mahzuru yoktur. Vesvese edilmez.
31 Ekim 2012 Çarşamba

Sual:
Mâlikî mezhebine göre ihtilâmı hatırlayarak veya hatırlamayarak meni, mezi, vedi görülmesi ve bunların her birinde veya ikisinde şüphe edilmesi hâlinde guslün icab etmesi hususu nasıl cereyan eder?

Cevap;
İhtilâm olduktan sonra uykusundan uyanan bir kişi iç çamaşırında, vücudunda veya tenasül organının dışında ıslaklık görürse gusül yapması gerekir. Ancak bu ıslaklığın menî olmadığına kesin kanaat hâsıl olursa gusletmesi gerekmez. Ama bu ıslaklığın menî mi, mezî mi, vedî mi olduğunda şüpheye düşerse uykuda lezzet duyduğunu hatırlayıp hatırlamamasına bakmaksızın gusül yapması farz olur.
21 Aralık 2012 Cuma

Sual:
Tedavi imkânı olup da tedavi olmayanın abdest ve guslde özürlü olması câiz midir?

Cevap;
Evet.
17 Ocak 2013 Perşembe

Sual:
Gusl abdestinde havlu ile delk yaparken havlunun ıslak veya kuru olması arasında fark var mıdır?

Cevap;
Beden ıslak olduktan sonra havlunun ıslak veya kuru olması farketmez.
17 Ocak 2013 Perşembe

Sual:
Abdestte gözdeki çapakları da temizlemek farz mıdır?

Cevap;
Göz kenarlarındakileri temizleyip altına suyu ulaştırmak lâzımdır. Gözün içindekileri temizlemek şart değildir. Zira abdest ve guslde gözün içini yıkamak farz değildir.
17 Ocak 2013 Perşembe

Sual:
Su dolu kovanın içine necaset düşse ne yapmak gerekir?

Cevap;
Bu necaset, suyun üç sıfatından (renk, koku, tat) birini değiştirmese bile, o su necis olur. İçilmez, temizlikte kullanılmaz. Bu kovaya müstamel su (abdest veya guslde kullanılmış su) karışırsa, necis olmaz. Zira müstamel su, necis değildir. Ancak içindeki su kadar karışırsa, mukayyed su olur. Bununla abdest ve gusl alınamaz. İçindeki müstamel su kadar taşırılırsa, kovada kalan su ile abdest ve gusl alınır.
16 Nisan 2013 Salı

Sual:
Bir kimsenin ayağı alçıya alınsa, bu kişi alçıya alınan ayağını gusül abdesti alırken mesh etse, bu hal mesela iki ay devam etse, ayağından alçı çıkarıldığı zaman hemen gusül abdesti almak mecburiyetinde midir?

Cevap;
Sadece ayağını yıkar.
17 Nisan 2013 Çarşamba

Sual:
Abdest veya guslederse hasta olmaktan korkan kimsenin de teyemmüm etmesi câiz olur mu?

Cevap;
Su bulamayandan başka, hastanın ve çok yaşlının teyemmüm etmesi câizdir. Sağlam kimsenin, abdest alırsa, hasta olacağından korkmasının teyemmüm için özür olup olmaması hususunda iki kavil vardır. Bir kısım âlime göre câiz olmaz. Oruç tutunca, hasta olacağından korkarsa, orucu kazâya bırakması câiz olur diyen âlimler, hasta olmaktan korkanın teyemmüm etmesi câiz olur dediler. Zarar vermek, kendinin çok zannetmesi veya müslüman, âdil ve mütehassıs bir tabibin haber vermesi ile anlaşılır. Âdil bulunmazsa, fıskı zâhir (açık) olmayan Müslüman tabibin sözü de kabul edilir. Müslüman tabib yoksa, kendi kanaatine göre hareket eder. (Tahtâvî-Merâkı’l-Felâh hâşiyesi).
28 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Cünüb kimsenin, abdest alacak kadar suyu varsa nasıl hareket eder?

Cevap;
Abdest ve gusl için bir teyemmüm eder. Böylece cünüblük ve abdestsizlikten kurtulur. Teyemmümden sonra, abdesti bozulursa, abdestsizlikten kurtulmak için, o su ile sonra abdest alır.
28 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Cuma günü için gusletmek sünnet olduğuna göre, bir kimse Cuma günü cünüb olsa, ikisine bir gusl kâfi gelir mi?

Cevap;
Gelir. Cuma günü gusletmenin hikmeti, hem müminlerin bayramı olan Cuma gününe hürmet, hem de büyük cemaatle kılınan Cuma namazında cemaati rahatsız etmemektir. Cuma günü, hatta perşembeyi cumaya bağlayan gece yıkanılsa, sünnet yerine gelir. (İbni Abidin)
28 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Cünüb kimsenin gusletmeden tekrar cima etmesi caiz midir?

Cevap;
Her ne vesileyle (cima, ihtilam) olursa olsun, cünübün yıkanmadan tekrar cima etmesi caizdir. Guslettikten sonra yapması müstehabdır. Bu mümkün olmazsa, zekerini yıkayıp, tekrar cima edebilir.
28 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Gusl abdesti alırken hangi dualar okunur?

Cevap;
Avret mahalli kapalı olsa bile, gusl abdesti için herhangi bir dua bildirilmedi.
28 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Bir kimse suyu acı, tuzlu, sodalı bir gölde yahud kar sularını eritip abdest ve gusül alabilir mi?

Cevap;
Evet. Bunlar, deniz suyu gibi mutlak sudur. Abdest ve gusle elverişlidir.
28 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Cünüb iken tırnak kesmek veya kan aldırmanın hükmü nedir?

Cevap;
Cünüb iken traş olmak, tırnak kesmek, kan aldırmak mekruhtur. Bunun sebebi, vücudun bir uzvunu gusülsüz olarak vücuddan ayırmaktır. Nitekim “Kesilen her kıl, neden beni zayi ettin diye soracaktır” mealinde gusletmeden kasık tıraşı olmayı men eden hadîs-i şerif vardır. Fukaha, tırnak ve saçı da buna kıyas etmiştir. (Şir’atü’l-İslâm)
6 Haziran 2013 Perşembe

Sual:
Cima sebebiyle cünüp olup, ardından âdeti başlayan kadının gusletmesi gerekir mi?

Cevap;
Gerekmez. Gusl, o vaktin namazını kılacak kadar zaman kalınca farz olur.
15 Haziran 2013 Cumartesi

Sual:
Gusl abdesti alan kimse, bir yerini yıkamadığını fark etse ne yapar?

Cevap;
Hemen o yeri yıkar. Abdestini bozacak bir şey yapmamışsa, namaz abdesti de var sayılır.
20 Haziran 2013 Perşembe

Sual:
İbadetlere niyet ederken, içinden bir niyet cümlesi geçirmek şart mıdır? Mesela, gusl etmek için hamama giren bir kimse, içinden hiç cümle geçirmeden, gusl etmeye başlasa olur mu?

Cevap;
Niyet cümlesi diye bir şey yoktur. Lisan, harf, kelime, cümle, insanın düşüncesinin, niyetinin, kararının dışa vurulmuş hâlidir. Kalbden ne yapacağını bilip, karar vermek niyet demektir. O anda birisi ne yapıyorsun diye sorsa, düşünmeden bu kararını söyleyebiliyorsa, niyet etmiş demektir. Evet, sahihtir. Hanefî mezhebinde ihrama girmek dışında hiçbir ibadette dil ile niyet sünnet değildir. Hatta sadece dil ile niyet için bid’at diyen âlimler vardır. Şâfiî mezhebinde ihrama kıyasen, abdest ve guslde niyeti dil ile söylemek sünnettir.
21 Haziran 2013 Cuma

Sual:
Güneş enerjisi ile gusl ve abdest caiz midir?

Cevap;
Güneşte ısınmış su ile abdest almak mekruhtur. Ancak bu açıkta kalmış ve güneşte ısınmış ise böyledir. Güneş enerjisi ile ısınmış su, abdest ve guslde kullanılabilir.
13 Temmuz 2013 Cumartesi

Sual:
Kadının doktora gidip jinekolojik muayene olduktan sonra, gusül abdesti alması lâzım mıdır?

Cevap;
Lezzet almamışsa gerekmez.
25 Temmuz 2013 Perşembe

Sual:
Zekâ özürlü bir çocuk, cünüp olursa, gusül abdesti alması farz mıdır?

Cevap;
Gusl, namaz içindir; cünüplük için değildir. Kendisine namaz farz olmayana, gusl de farz olmaz. Kadınlarla temasta bulunmayan, ihtilâm da olmayan yaşlı erkek ve hayızdan kesilmiş dul kadın da gusl ile mükellef değildir.
25 Temmuz 2013 Perşembe

Sual:
Sabah namazının vakti çıkmak üzere ise, cünüp kimse nasıl hareket etmelidir?

Cevap;
Teyemmüm edilip, sabahın farzı kılınır. Sonra gusl abdesti alınır ve sabah namazı iade edilir. İmam Züfer’in kavlidir.
25 Temmuz 2013 Perşembe

Sual:
Banyo yaparken konuşmak câiz midir?

Cevap;
Evet. Helâda def-i hâcet ederken konuşmak mekruhtur. Abdest alırken konuşmak ise edebe aykırıdır.
26 Temmuz 2013 Cuma

Sual:
Fıkıh kitaplarında şöyle deniyor: "Cünüb kimsenin vücûd yüzeyinin yarıdan fazlası yara veya çiçek, kızıl gibi ise, teyemmüm eder. Derisinin çoğu sağlam ise ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkanması mümkün ise, su ile gusl edip, yaraların üzerini mesh eder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa, yine teyemmüm eder”. “Başında ağrı olup mesh edemeyen, abdest için; yıkanamayan da, gusl için teyemmüm edebilir denildi ise de, her ikisinin de sâkıt olacağını bildiren fetvâ daha evvel verilmiş olduğundan, bu sözle amel olunmaz." Bu iki ifade arasında tenakuz (çelişki) yok mudur? Yıkanamayan, gusl için teyemmüm eder mi, sâkıt mı olur?

Cevap;
Yardımcı ile de yıkanamayandan gusl de, teyemmüm de sâkıt olur. Az da olsa yıkanabilen teyemmüm eder.
24 Ağustos 2013 Cumartesi

Sual:
Fıkıh kitaplarında diyor ki: “Cünüb kimse, bedeninin bir kısmını yıkayacak kadar veya abdest alacak kadar su bulursa, abdest ve gusl için, bir teyemmüm eder. Teyemmümden sonra, abdesti bozulursa, o su ile sonra abdest alır.” “Cünüb bir kimse, teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulursa, Hanefîde cünüb olmaz. Mâlikîde olur. Az su varsa, yalnız abdest alır.” Cünüb bir kimse, teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulursa Maliki'de tekrar cünüp olduğuna göre aynı zamanda abdestsiz de oluyor. O zaman böyle cünüb olan birinin üstteki ifadeye göre abdest ve gusl için bir teyemmüm etmesi lâzım olduğuna göre, neden abdest alıyor? Böyle cünüb olan biri yalnız abdest alınca cünüblükten kurtulmuş oluyor mu?

Cevap;
Gusl ve abdest için teyemmüm edildiğinde, abdesti bozan bir şey olursa, Mâlikîde guslü de bozuyor; Hanefîde ise yalnız abdesti bozuyor. Bu kimse, su varsa, gusleder; su az ise yalnız abdest alır.
24 Ağustos 2013 Cumartesi

Sual:
Ayağımda şeker hastalığından dolayı yara vardır. Doktor su değdirmememi söyledi. Nasıl gusl abdesti alabilirim?

Cevap;
Yıkanması farz olan uzuvda bulunan yaraya su zarar verirse, mesheder. Mesh de zarar verirse, üstüne bez sarıp mesheder. Bu da mümkün değilse, orayı yıkamaz. Eğer uzuvlarının yarısı veya yarıdan fazlası böyle ise, teyemmüm eder.
12 Ekim 2013 Cumartesi

Sual:
Guslü Hanefî’ye göre sahih olan, ama Mâlikî’ye göre olmayan kimse, abdest mevzuunda Mâlikî’yi taklid edecekse, tekrar gusl alması lâzım mıdır?

Cevap;
Evet. Gusl ile abdest birbirini tamamlar. Gusl ve abdest, namazın şartıdır.
26 Ekim 2013 Cumartesi

Sual:
Yemekten sonra ağız yıkanırken, ağızın dışını yıkayıp, iç kısmına alınan su müsta'mel midir? Yutulsa câiz midir? Böylece sünnet sevabı hâsıl olur mu?

Cevap;
Abdest ve guslde kullanılan, yahud kurbet olarak, meselâ yemekten önce veya sonra sünnet niyetiyle ellerini yıkamakta kullanlan su müsta’mel olur. Nitekim cünüp bir kimsenin, ağzını yıkamadan su içmesi hâlinde, bu su ağzını yıkamış olduğundan müsta’mel su olur. Bunu içmek veya bununla hamur yoğurmak tenzihen mekruhtur. Bazı âlimler, başka uzva, yere, elbiseye düştükten sonra müsta’mel olur dedi. Bu bakımdan sünnet niyetiyle ağzı yıkadıktan sonra, bu suyu yutmamalı; tükürmelidir. (İbni Abidin, Nimet-i İslâm)
2 Mart 2014 Pazar

Sual:
Akapuntur tedavisi sebebiyle kulaklardaki iğneleri tutması için 7 gün yapışkan kâğıt kalan kimsenin guslü sahih midir?

Cevap;
Tedavi maksadıyla konulmuşsa, üzeri meshedilir.
24 Nisan 2014 Perşembe

Sual:
Gusl abdestine başlarken, namaz abdesti alan kimse, tekrar ağzını ve burnunu yıkar mı?

Cevap;
Gusle namaz abdesti ile başlamışsa, ağzı ve burnu tekrar yıkaması gerekmez.
3 Mayıs 2014 Cumartesi

Sual:
Gusl abdesti aldıktan sonra kuru bir yer kaldığını farkedip hemen yıkamasak ve başka birşey ile meşgul olup yıkamayı geciktirsek daha sonra yıkasak caiz olur mu?

Cevap;
Kasdî geciktirmek Hanefî’de guslü bozmaz; Mâlikî’de bozar.
27 Mayıs 2014 Salı

Sual:
Gusl abdesti alırken terlik içinde kalan su müstamel su mudur?

Cevap;
Hayır.
27 Mayıs 2014 Salı

Sual:
Dişlerime tel taktırdım. Dişlerimin altına su gitmediği için gusl abdesti sahih olur mu?

Cevap;
Ağzın içini yıkamak Hanefî mezhebinde farz olduğundan, altına su geçirmeyen tel taktıran kimse, Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklid ederse, guslü sahih olur.
12 Haziran 2014 Perşembe

Sual:
Meni şehvetsiz geldiğinde gusül farz olur mu?

Cevap;
Ağır kaldırmak, düşmek gibi sebeple gelen meniden dolayı gusl farz olmaz. Yerinden şehvet ile ayrıldığı halde, (zekeri eliyle tutup mani olmak gibi) sonradan şehvetsiz çıkan meni için İmam Ebu Yusuf’a göre gusl farz olmaz. Bu zayıf kaville ancak ihtiyaç hâlinde amel edilebilir.
27 Temmuz 2014 Pazar

Sual:
Gusl sebebiyle, başka mezhebi taklid edenin, namaz, seferîlik gibi hususlarda taklid etmesinin lâzım olmadığı, bunlarda kendi mezhebine tâbi olması gerektiğine dair ifade nasıl değerlendirilmelidir?

Cevap;
Gusl ve abdesti müstakil bir ibâdet sayan Şâfiî mezhebinde Râfiî gibi bazı âlimler böyle söylemiştir (Tuhfetü’l-Muhtaç). Ama Hanefî’de gusl ve abdest müstakil bir ibadet değil, namazın şartlarıdır ve hepsi bir bütündür. Şu halde, gusl veya abdest sebebiyle başka bir mezhebi taklide den Hanefî, bu ikisinin ve namazın şart ve müfsidleri hususunda o mezhebe uyacaktır.
7 Şubat 2015 Cumartesi

Sual:
Ayakta gusül abdest almak caiz midir?

Cevap;
Evet.
12 Mart 2015 Perşembe

Sual:
Tırnak mantarı için doktorun yazdığı ilaç, altına su geçirmiyor. Bu ilacı devamlı kullanmak caiz olur mu?

Cevap;
Caizdir. Zaruretler memnuları mübah kılar. Üstü yıkanır.
27 Mart 2015 Cuma

Sual:
Hayızı biten kadın bittiği anda gusül almak zorunda mıdır, yoksa namaz vaktine kadar tehir edebilir mi?

Cevap;
Hayır. Gusl namaz içindir. Namaz kılacağı zamana kadar tehir edebilir. Ancak belli hallerde gusletmeden kocasına yakın olamaz.
29 Mayıs 2015 Cuma

Sual:
Sıla-ı rahm için gittiği yerde cünüp olan, utancından dolayı gusletmeyip teyemmüm etse câiz olur mu?

Cevap;
Gusletmek lâzımdır. Utanacağı yerde cünüp olmamalıdır. Veya hamama gitmelidir. Misafir kaldığı evde, elinde olmadan cünüp olsa, evinde genç kızı veya gelini bulunsa, töhmet altında kalmaktan korksa, gusledemese, o zaman abdestli imiş gibi yatıp kalkarak namazı kılar görünür. Gusledince bunları kaza eder.
16 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Hastalık sebebiyle dişlerinin hepsini söktüren, takılıp çıkartılan diş yerine, çeneye çakılan diş yaptırsa, ne lâzım gelir?

Cevap;
Altına su geçirmediği için kaplama ve dolgu diş hükmündedir.
16 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Gusl abdesti aldıktan sonra, banyodan çıkarken, ayağını yıkayıp yıkamadığı hakkında şüphe eden ihtiyaten su tutup yıkasa olur mu?

Cevap;
Mahzuru yoktur.
16 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
El ile istimnâ yapıp meni gelmezse gusl gerekir mi?

Cevap;
Hayır. 
30 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Doktorun muayene sebebiyle dübüre parmak sokması orucu bozar mı? Gusül gerektirir mi?

Cevap;
Parmağı ıslaksa veya ilaç sürülmüşse, oruç bozulur. Gusl gerekmez.
30 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Ayak tırnakları arasında çoraptan kaynaklanan kirler oluyor. Bunlar gusl ve abdeste mani midir?

Cevap;
Olmaz, zira altına su geçer. Tabii tırnak kiri bile gusle ve abdeste mâni değildir.
5 Eylül 2015 Cumartesi

Sual:
Bir kişi havuza dalıp çıksa, saçına eli ile mesh edip hemen namaza geçse caiz midir?

Cevap;
Câizdir. Havuz temizdir; abdest ve gusle elverişlidir. Klor, buna mâni değildir. Hanefî’de abdest ve guslde niyet şart olmadığından, suya dalmak da mesh yerine geçtiğinden hiç bir niyeti olmadan suya dalıp çıksa, abdest ve guslü tamdır.
5 Eylül 2015 Cumartesi

Sual:
Burun boşluğunda katı sümük var ise gusle engel midir? 

Cevap;
Altını yıkamalıdır.
6 Eylül 2015 Pazar

Sual:
Dişteki kireçlenmeler gusle mâni midir?

Cevap;
Kendiliğinden teşekkül ettiği için gusle zararı yoktur.
6 Eylül 2015 Pazar

Sual:
Bir gün önce gusledip daha sonra cami ve türbe ziyareti yaptıktan sonra, guslün eksik olduğuna dair şüpheye düşülürse, yapılan ziyaretler yahut okunan sureler sahih sayılır mı?

Cevap;
Şüphe ile amel edilmez. Zira şek ile yakîn zâil olmaz. Türbe ziyareti için zaten gusl lâzım değildir. Sevap, niyete bakar. Niyet hâlis ise, ibadet sahih olmasa da sevap alınır. Ancak farz ve vâcibleri kazâ da gerekir.
6 Eylül 2015 Pazar

Sual:
Burnu tıkanık kişinin guslü sahih midir?

Cevap;
Burun tıkanıklığı gusle mani değildir. Su verebildiği kadar verilir.
6 Eylül 2015 Pazar

Sual:
Mâlikî mezhebinde gusl aldıktan sonra delk etmeyi unuttuğu uzvunu hatırladığında kurumuş olsa bile elini ıslatıp delk etse caiz olur mu? 

Cevap;
Hatırlayınca, imkân varsa hemen delkeder. Aksi takdirde yeniden gusletmesi gerekir.
17 Eylül 2015 Perşembe

Sual:
Bir özür sebebiyle gusl ve abdestte Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklid eden Hanefî’nin bir yeri kanasa, Mâlikî veya Şâfiî’de bozmadığı için abdest almadan namaz kılsa günah işlemiş olur mu?

Cevap;
Kendi mezhebinden çıkmadığı için, kanayınca abdest alması gerekir. Almasa da Mâlikî veya Şâfiî’ye göre namazı sahihtir.
17 Eylül 2015 Perşembe

Sual:
Dişinde dolgu olduğu için Mâlikî mezhebini taklid ederken, oruç, kurban gibi ibadetleri de alakadar eden seferîlikde neden Hanefî mezhebine değil de, Mâlikî mezhebine uyulmaktadır?

Cevap;
Abdest ve namazda bir mezhebi taklid eden kimse, o mezhebin şart ve müfsidlerine uyar. Gusl,  namazın şartıdır. Oruç ve kurbanın gusl ile alâkası yoktur. Onun bu meselelerde kendi mezhebine uyar.
14 Ağustos 2017 Pazartesi

Sual:
Cünüp olup gusletme imkânı bulamayan genci, babası zorla câmiye götürse, o da utandığı için bir şey demese, ne lâzım gelir?

Cevap;
Cünübün câmiye girmesi câiz değildir. Babanın zorla götürmesi ikrah yerine geçmez. Hükümet, mesela polis zorla götürse, caiz olurdu.
22 Aralık 2015 Salı

Sual:
Makata ya da ferce fitil sokulsa, abdest bozulur mu? Gusül gerekir mi? 

Cevap;
Tamamı içeri girip, sonra kendiliğinden çıkarsa veya elle çıkarılırsa abdest ve oruç bozulur.
16 Şubat 2016 Salı

Sual:
Meni gelmesi engellense, üstünden az bir zaman geçip, tuvalete gittiğinde zekerde yapışkan ve uzayan bir sıvı görse ne lâzım gelir?

Cevap;
Meninin gelişi bir şekilde engellenirse, sonradan zeker inip kendisi gelirse, yine gusül abdesti almak lâzımdır. Yapışkan ve uzayan sıvı, mezidir. Meziden dolayı abdest almak gerekir; gusül gerekmez.
18 Nisan 2016 Pazartesi

Sual:
Küçük abdeste çıkıp guslederken guslün ortasında meni gelse, ne lâzım gelir?

Cevap;
Bu meni abdesti bozar ise de, guslü bozmaz. Yeniden namaz abdesti almak icap eder.
26 Nisan 2016 Salı

Sual:
Guslederken abdesti bozan bir şey hâsıl olsa, mesela idrar veya mezi aksa, ne lazım gelir?

Cevap;
Gusle devam edilir. Yeniden namaz abdesti alınır.
10 Haziran 2016 Cuma

Sual:
Denize girip çıkmakla gusül abdesti alınmış sayılır mı?

Cevap;
Evet. Çünki Hanefî mezhebinde gusle niyet sünnettir; farz değildir.
28 Ağustos 2016 Pazar

Sual:
İlmihalde “Küçük havuza, mâyi [sıvı] hâlinde bir temiz cisim karışınca, bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa, mukayyed su olur.” Buna göre Aşırı sıvı klor yüklenmiş çeşme suyu ile abdest ve gusl nasıl caiz olur?  Zira suyun üç sıfatı da değişiyor.

Cevap;
O küçük havuz içindir. Klor, çok büyük miktardaki suya katılıyor. Renginde de bir değişiklik yok. O beyazlık suyun köpürmesinden kaynaklanıyor. Su durulunca şeffaflaşıyor.
7 Aralık 2016 Çarşamba

Sual:
Tahâret alırken yanlışlıkla parmağın ucu fercin iç kısmına değse, bu esnâda çok az gayrı ihtiyarî bir şehvet hissi hâsıl olsa gusl farz olur mu?


Cevap;
Olmaz.
28 Aralık 2016 Çarşamba

Sual:
Hazret-i Aişe’nin sahabeye gusl gibi mahrem bir meseleyi rivayet etmesini nasıl değerlendirmek lazımdır?

Cevap;
Hazret-i Aişe müminlerin annesidir. Hazret-i Peygamberin hususi hayatına dair pek çok mesele onun vasıtasıyla öğrenilmiştir. “Dininizin üçte birini Hümeyradan alınız” hadis-i şerifi ile medhedilmiştir. Dini bilgileri öğrenmek ve öğretmekte utanma olmaz.
19 Şubat 2017 Pazar

Sual:
Dişleri problemli ve görünüşü kötü olan birisinin, zikronyum yaptırması caiz midir? (Dişin üstüne dişe yakın element olarak dişin üstüne yapıştırılmaktadır.)

Cevap;
Zaruret olunca yaptırılabilir. Ağzın içi ıslanmadığı için gusl abdesti alırken ağzın içinin yıkanmasını aramayan Mâlikî veya Şâfiî mezhebi taklit edilir.
19 Şubat 2017 Pazar

Sual:
Protez saç takmak caiz midir? Abdest ve gusle mâni midir?

Cevap;
Caizdir. Ancak altına su geçmiyorsa, zaruret olmadığı için abdest ve gusle mânidir.
1 Ağustos 2017 Salı

Sual:
Tüp bebekte, embriyonun transfer edildikten sonra gusul icab eder mi?

Cevap;
Hayır. Guslün farz olması, cinsî münasebetten veya inzalden sonrası içindir.
28 Aralık 2017 Perşembe

Sual:
Cünüp olan bir kadın gusül abdesti almadan hayız olursa , guslü hayız bitimine kadar erteleyebilir mi?

Cevap;
Hayızlı kadının gusl alması kıymetsizdir. Hayızdan temizlenince alır.
3 Ocak 2018 Çarşamba

Sual:
Bir kimse gusl abdesti alırken abdest almasa, bu aldığı gusl ile namaz kılabilir mi?

Cevap;
Abdesti bozan bir hal vuku bulmadıkça kılabilir. Gusül, zaten abdest demektir.
15 Nisan 2018 Pazar

Sual:
Dövme yaptırmış birisi nasıl hareket eder?

Cevap;
Dövme yaptırmak caiz değildir. Yapılmışsa tövbe eder; sildirmesi lâzım gelmez. Abdest ve gusle mani değildir.
15 Nisan 2018 Pazar

Sual:
Kulağında iltihab olan kimse, kulağına vazelinli pamuk tıkasa, abdesti nasıl alır?

Cevap;
Kulağın içini yıkamak lâzım değildir.
15 Nisan 2018 Pazar

Sual:
Mürted tevbe edip Müslüman olunca yeniden gusletmesi lazım mıdır?

Cevap;
Yeni Müslüman olan kimse, daha evvelden cünüb değil ise, gusletmesi müstehabdır. Bazı âlimler bu kişiye gusl gerekmediğini söyler. Zira şeriatla muhatab olmadığı için, cünüb de sayılmaz. Sahih kavil, cünüb kimse, Müslüman olunca, gusletmesinin lazım olduğudur. Değilse müstehab olduğudur. Mürted, tevbe edince, evvelden cünüb ise, mutlaka gusleder. Mürted iken cünüb olmuş ise, yukarıda yeni Müslüman olan gibidir. (Mebsut-i Serahsi)

Sual:
Dövme yaptırmış birisi nasıl hareket eder?

Cevap;
Dövme yaptırmak caiz değildir. Yapılmışsa tövbe eder; sildirmesi lâzım gelmez. Abdest ve gusle mani değildir.

Sual:
Cuma günü sünnet olduğu için gusleden kimsenin sonradan abdesti bozulup yeniden abdest alsa, cumaya bu abdestle gitse, Cuma günü gusletme sünnetinden mahrum kalır mı?

Cevap;
İmam Ebu Yusuf’a göre kalır; yeniden guslederse bu sevabı alır. Hasan bin Ziyad’a göre, maksat o gün temiz olmaktır. Sünnet yerine gelir. (Mebsut-i Serahsi)

Sual:
Tırnaklarına kaynak yapan kadının, bunu bir ay çıkarması mümkün olmasa, abdest ve guslü sahih olur mu?

Cevap;
Bu iş zaruri ise, mazeret olur. Yaraya mesh hükmüne tâbidir. Sahihtir.

Sual:
Oruçluyken gusl abdesti alan biri istinşak yapmasa olur mu?

Cevap;
Oruçlu iken gusül abdesti alındığında mazmaza ve istinşakta mübalağa yapmamak lazımdır; aksi takdirde boğaza su kaçarsa oruç bozulabilir. Abdest de böyledir.

Sual:
Apış arasına sürülen krem gusle mani olur mu?

Cevap;
Krem altına su geçirir. Gusl ve abdeste mani olmaz.

Sual:
Bir kimse ihtilam olduğunda ailesinden çekinerek banyo yapmasa, ya da misafirlikteyken utanıp yapmasa, sabah namazını kazaya bıraksa günaha girer mi?

Cevap;
Misafirlikte evin karısı kızı varsa ve töhmet altında kalacaksa, o zaman gusl etmez, teyemmüm eder. Sonra gusl ettiği zaman, teyemmüm ile kıldığı namazları kaza eder.
13 Temmuz 2018 Cuma

Sual:
Gusül aldığımız kovanın içindeki suya az miktarda sabun karışsa bu suyla gusül olur mu?

Cevap;
Olur.
15 Nisan 2018 Pazar

Sual:
Gusül abdestinde bütün vücudunu yıkadıktan sonra havluyla vücudunu ovalasa delk (ovuşturma) sünneti yerine gelmiş olur mu?

Cevap;
Olur
29 Haziran 2018 Cuma

Sual:
Bir kadının normal âdeti 7 gün olsa ve 4. günü kan görmese, hemen gusledip namaz kılması mı gerekir? Daha önce 4.ve 5.günde kanama olmayıp 6.ve 7. günde kanama olduğu olmuş.

Cevap;
Evet. Gusledip namazlarını kılar. 3 günden önce kesilmelerde sadece abdest alıp kılar. 3 günden sonraki kesilmelerde gusledip kılar.
29 Haziran 2018 Cuma

Sual:
Guslde yıkandıktan sonra ıslak sırtını bornoz ile oğuşturmak delk yerine geçer mi?

Cevap;
Sadece sırtını değil, bütün vücudunu oğuştursa delk yerine geçer.
14 Eylül 2018 Cuma

Sual:
Gusl abdesti esnasında burna su verdiği anda burnu kanayan ne yapar?

Cevap;
Kanama gusle mani değildir; abdesti bozar.
1 Ocak 2019 Salı

Sual:
Yolda otobüste bir kişi ihtilam olsa, vasıtanın durduğu duraklarda su olsa, ama gusül alma imkânı bulunmasa, vasıta beklemeyecek ve namaz vakti çıkacak olsa ne lâzım gelir?

Cevap;
Teyemmüm ile kılıp sonra namazı kazâ eder.
7 Mayıs 2019 Salı

Sual:
Bir kimse istimnâ yapıp boşalmasa gusül gerekir mi?

Cevap;
Gerekmez ama buna istimna denmez, şehvetlenme denir.
7 Mayıs 2019 Salı

Sual:
Gusülde makat yıkanır mı?

Cevap;
İçi yıkanmaz. 
12 Mayıs 2019 Pazar

Sual:
Bir kişi gusül almadan evvel dişlerini iki defa fırçalasa gusül abdesti aldıktan belli bir müddet sonra ağzında çok küçük bir yemek kırıntısının dişlerinde kaldığını fark etse bu kişinin gusül abdesti sahih midir?

Cevap;
Yemek kalıntısı gusle mani değildir. Ancak lokum ve hamur gibi ağzın içine yapışıp da altına su geçirmezse, gusül abdesti sahih olmaz. Bunun kazıyıp tekrar orayı yıkamak lazımdır.
22 Şubat 2019 Cuma

Sual:
Perma yaptırırken ya da su yolu denilen şekilde saç yapılırken kullanılan ilaç gusle mani olur mu?

Cevap;
Altına su geçiyorsa gusle mâni değildir.
19 Mart 2019 Salı

Sual:
Kadına arkadan yaklaşılsa, inzal olunmasa gusül gerekir mi?

Cevap;
Evet. (Reddülmuhtar)
14 Eylül 2019 Cumartesi

Sual:
Cünüp iken vücuttan kopan tüyleri, kılları yıkamak gerekir mi?

Cevap;
Cünüp iken vücuttan zaruretsiz tüy, tırnak koparmak, traş olmak mekruhtur; koparılmışsa yapacak bir şey yoktur.
14 Eylül 2019 Cumartesi

Sual:
Deniz suyu tuzlu olduğuna göre, suyun da koku, tad ve renk gibi üç vasfının bozulmuş olmaması lazım geldiğine göre, denize girince gusül nasıl alınmış oluyor?

Cevap;
Deniz suyu temizdir ve temizleyicidir. Buna dair hadis-i şerif vardır. Maden suları da böyledir. Sizin bahsettiğiniz necaset ve sair madde karışmış sular içindir.
14 Eylül 2019 Cumartesi

Sual:
Vücudunun bir kısmı bandajlı olan biri, gusül abdestini nasıl alır?

Cevap;
Üstünü yıkar. Zarar verirse mesh eder. Bu da zarar verirse oraya hiç dokunmaz.
4 Aralık 2019 Çarşamba

Sual:
Cuma günü gusül almak cünüp olmayan için de sevap mıdır?

Cevap;
Her ne kadar Cuma namazı için camide toplandığında kötü koku teşekkül etmemesi için tavsiye edilmiş ise de, kadın erkek cünüp olsun olmasın Cumaya hürmet niyeti ile guslederse, hadis-i şerifteki sevaba kavuşur.
7 Şubat 2020 Cuma

Sual:
Lavman guslü bozar mı?

Cevap;
Hayır.
2 Mart 2020 Pazartesi

Sual:
Cünüpken, ölüye ihlas ve fatiha okunabilir mi? Mezarlık ziyaret edilebilir mi?

Cevap;
Cünübün Kur’an okuması caiz değildir. Tesbih çekebilir. Mezarlık ve türbe ziyareti caizdir.
2 Mart 2020 Pazartesi

Sual:
Maliki mezhebini taklit eden birisinin guslederken uzuvlarını 3 kere yıkaması farz mıdır?

Cevap;
Bir defa yıkaması farzdır.
2 Mart 2020 Pazartesi

Sual:
Bacaktaki kılda meni artığı kalsa gusül sahih midir?

Cevap;
Altına su geçmeyeceği için orası yıkanmalıdır.
22 Şubat 2020 Cumartesi

Sual:
Bir İlmihalde: “İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.” Büyük abdesti yaparken ıkınmadan dolayı çoğu zaman meni geliyor. Nasıl hareket etmelidir?

Cevap;
İdrar yaparken meni gelmesi mümkün değildir. O gelen vedidir. Meniye benzer. Abdesti bozar; gusül icab ettirmez.
24 Mayıs 2020 Pazar

Sual:
Gusl ederken dişinin arasında katı bir cisim olan bunu çıkarmaya muvaffak olamasa gusl sahih midir?

Cevap;
Cisme göre değişir. Elma, et kırıntısı gibi altına su geçerse mesele yoktur. Hamur gibi yapışıp altına su geçmezse gusül sahih olmaz.
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Sual:
Guslden önce bedeni temizlemenin ölçüsü nedir?

Cevap;
Vücuttaki necaset temizlenir.
30 Mayıs 2020 Cumartesi