Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
SUALLER - CEVABLAR

"Kumar" kelimesi için sonuçlar gösterilmektedir
Sual:
Alışveriş merkezlerinde oyun makinaları var. Bunlara 1 lira atıyorsunuz, bunun karşılığında tuşlar vasıtasıyla yönlendirme yaparak çeşitli eşyaları düşürüp kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu kumar olur mu? Aynı iş 1 TL karşılığında makinanın size sakız satması, hediye olarak da bu oyunu oynama hakkı vermesi şeklinde yapılsa cevap değişir mi?

Cevap;
Satış akdinde mebînin belli olması şarttır. Burada garer vardır. Akdi fasid eder. Bu oyun, kumardır. Bahsedilen şekilde kumar olmayacağı anlaşılıyor ise de, şartlı satış da fasiddir.
11 Aralık 2019 Çarşamba

Sual:
Bir kimse borçlusunu kumar masasında görse, önünde kazandığı paraları alacağına mahsuben alsa câiz olur mu?

Cevap;
İçinde kendi parası da olduğu ve mülk-i habis olduğu için alabilir. Kaldı ki, dârülharbde harbîlerden rızâsı ile mal çekmek câizdir.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Televizyonda iddaa programı var. Oraya futbol mütehassısları çıkıp maç tahminleri yapıyor ve millet buna göre spor-toto oynuyor. Programın maksadı yalnızca spor-toto tahminidir. Burada konuşmacı olmak uygun mudur?

Cevap;
Harama vesile olmak mekruhtur. Zirâ İbni Âbidîn, bâgîleri, âsîleri anlatırken buyuruyor ki, fitne çıkaranlara, âsîlere silah satmak, tahrîmen mekruhtur. Fakat silâh yapmağa yarayan eşyâyı, meselâ demir satmak mekrûh değildir. Yani, günah yapmakta kullanılan şeyin kendini satmak, tahrîmen mekruh olur. Bu şeyi hazırlamağa yarayan maddeleri satmak ise, tenzîhen mekruh olur. Döğüş horozunu da, fâsıklara satmak tenzîhen mekruhtur. Çünki, horoz, döğüştürmek câiz değildir. Horoz, bu iş için satılmaz. Şarap yapana üzüm satmak da tenzîhen mekruhtur. Çünki, kendileri haram işlemekte kullanılmaz. Haram olan şeyin hazırlanmasında kullanılır. Bunları, helâl olan yere satamayan kimsenin, tenzîhen mekruh olan yere satması câizdir.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Online kumar oynatan bir internet sitesinde çalışmanın dinî hükmü nedir?

Cevap;
Dârülislâmda İmameyn’e göre tahrimen mekruh, İmam Ebu Hanife’ye göre câizdir. Dârülharbde ikisine göre de câizdir. Ama kazancı tayyib, bereketli değildir.
15 Kasım 2011 Salı

Sual:
İçki reklamı olan formalarla spor yapmak caiz midir? Spor yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap;
Mekruhtur. Başkalarının görmesi dinen câiz olmayan yerlerinin açılmamasına, farzların terk edilmemesine, oyun üzerinde kumar oynanmamasına (başkası ile bahse girişmek veya başkaları bu oyun üzerine spor-toto gibi bahis oynamak gibi) dikkat etmelidir.
15 Kasım 2011 Salı

Sual:
İnternette online “Fantezi Futbol” diye bilinen oyunu oynamak haram mıdır?

Cevap;
Diğer oyunlar hükmündedir.
16 Kasım 2011 Çarşamba

Sual:
At yarışları caiz midir? Hipodromda at antrenörlüğü, at işletmeciliği, veterinerlik gibi meslekler caiz midir?

Cevap;
At yarışı oynamak kumardır, caiz değildir. Bahsettiğiniz işlerin kendisi haram değildir.
16 Kasım 2011 Çarşamba

Sual:
Bazı kuruluşlar, halktan yardım toplamak maksadıyla çekiliş düzenliyorlar. Böyle bir çekilişe katılmakta mahzur var mıdır?

Cevap;
Hayır için değilse, yani elde edilen paralar, fakirlere, muhtaçlara dağıtılmıyor veya bir hayır işine sarfedilmiyorsa, kumardır, mahzurludur.
16 Kasım 2011 Çarşamba

Sual:
Kumar oynayan bir site ile ortaklık kurmak, web sitemizin modelini verip hisse almak câiz midir?

Cevap;
Kumar oynamak caiz değildir. Kumar oynatan site ile ortak olmak İmam Ebu Hanife ve Muhammed’e göre dârülharbde câizdir. Çünki kasa her zaman kazanır.
16 Kasım 2011 Çarşamba

Sual:
Okey, iskambil gibi oyunlar, çayına veya vakit geçmesi için oynandığında günah olur mu?

Cevap;
Çayına oynamak kumardır, câiz olmaz. Va’dedilen malın, menfaatin küçük olması kumarın mahiyetini değiştirmez. Her çeşit oyunu, kumar olmadan, farzları yapmaya mâni olmadan, sıkıntıyı def etmek için (zevk için değil) âdet hâline getirmeden oynamaya cevaz veren âlimler vardır (İbni Âbidin).
21 Kasım 2011 Pazartesi

Sual:
Büyük ikramiyeli yarışmalara katılıp oradan kazanılacak parayı yemek caiz midir?

Cevap;
Kumar oynamak caiz değildir. Buradan çıkan dârülislâmda ise ikramiyeyi fakirlere dağıtmak gerekir. Dârülharbde günah mahfuz kalmak üzere, ikramiyeyi yemek İmam Ebu Hanife ve Muhammed’e göre câizdir.
21 Kasım 2011 Pazartesi

Sual:
Zarla oynanan oyunların (tavla, okey gibi), kartla oynanan oyunların (poker gibi), hadis-i şerifte bildirilen oyunların (satranç gibi) ve top oynamak, bilgisayar oynamak gibi oyunların hepsinin hükümleri aynı mıdır, yoksa aralarında fark var mıdır?

Cevap;
Harbe yarayan at ve kılıç oyunu ile karı-kocanın birbiriyle oyunu dışında her çeşit oyun oynamak hadis-i şerifle yasaklanmıştır. Hükmü, mekruhtur. Dama ve satranç için ayrıca hadîs-i şerif sâdır olmuştur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Şâfiî’ye göre kumar bulunmamak ve farza mâni olmamak şartıyla oyun câizdir. Bu bakımdan zevk için değil de istirahat, zihnini rahatlatmak ve idman için oynanabilir.
8 Aralık 2011 Perşembe

Sual:
Kim milyoner olmak ister adlı yarışmada, elinde olan parayı ortaya koyup, yeni suali cevaplama bahis mevzuu olduğundan, uygun mudur?

Cevap;
Para eline geçmeden mülkü olmaz. Ama eline geçtikten sonra bunun karşılığında sual sordurmak tehlikelidir. Ben kazandığımı koyayım, bilemezsem bu gitsin, bilirsem, senin va'dettiğin parayı alayım demektir. Uzak durmalıdır.
25 Mart 2012 Pazar

Sual:
Birinden alacağım var. Alacağımı istemeye gittiğimde “Param yok, ama milli piyongo bileti aldım” dedi. Bileti bana verdi. “Çıkarsa senin” dedi. Biletten çıkan parayı kullanmak câiz midir veya ne kadarını kullanabilirim?

Cevap;
Dârülislamda câiz değildir. Dârülharbde, yani İslâm hukukuna göre idare olunmayan yerlerde, piyango biletini alma günahı, kumar günahı, bileti alıp verenin olur. İkramiye çıkarsa, alana kullanmak câiz olur.
25 Mart 2012 Pazar

Sual:
Şans oyunu oynuyorum. Babam oynarsan hakkımı helâl etmem diyor. Eğer oynarsam, babamın hakkı bana haram olur mu?

Cevap;
Şans oyunu oynamak felâketin büyüğüdür. Diğerini düşünmeye sıra gelmez bile.
6 Nisan 2012 Cuma

Sual:
Kim milyoner olmak ister adlı yarışmadan kazanılan paranın şer’î hükmü nedir?

Cevap;
Mükâfat hükmündedir, câizdir. Ancak muayyen bir mikdar kazandıktan sonra, bunu almayıp, karşılığında yeni suale geçmekte kumar şüphesi vardır.
8 Mayıs 2012 Salı

Sual:
Ders yılı sonunda bir çekiliş tertipleniyor. Üç liraya bilet satılıyor. Hediyeleri esnaftan toplanan şeyler teşkil ediyor. Geliri mektebe kalacakmış. Buna iştirak caiz midir?

Cevap;
Para yatırıp kuraya, piyangoya, çekilişe girmek caiz değildir. Geliri mektebe de kalsa caiz olmaz. Çünki ortaya para koyup, kazancı iki taraftan birine veya üçüncü bir şahsa şart edilen iddia, kura, çekiliş gibi şeyler kumardır.
9 Haziran 2012 Cumartesi

Sual:
Toplantıya kim geç kalırsa, on lira para verecek veya bir kilo tatlı getirecektir gibi bir anlaşma yapmak caiz midir?

Cevap;
Kumar, içinde garer (belirsizlik) bulunan bir sözleşmedir. Yarışan iki kimse aralarında “Kazanmayan, kazanana şunu verecek” diye anlaşırsa, kumardır. Kumara katılanların her birinde, hem almak, hem de vermek ihtimâli vardır. (İbni Âbidîn) Burada toplantıya geç gelmek, yarışı kaybetmek ile aynı mesabededir. Geç gelen, yarışı kaybeden gibidir. Bu sebeple bu anlaşmada kumar tehlikesi vardır. Ama bir kişi diğerine ve diğerlerine gecikirsem size on lira vereceğim veya bir koli tatlı getireceğim derse, bunda bir mahzur yoktur.
29 Haziran 2012 Cuma

Sual:
Bazı marketler, belli bir kıymette mal alan müşterilerine çekilişle hediye veriyor. Bu çekilişlere katılmakta mahzur var mıdır?

Cevap;
Akid yapılırken, taraflardan birisine faydalı olan bir şart ileri sürmek fâsiddir. Akdi de fâsid yapar. Marketten alışveriş yapanlara ikramiye va’d etmek de böyledir. Ancak söz kesilirken, yani akid yapılırken, müşteriye satın aldığı maldan başka bir şey de vermek şart edilmezse, satıcı tarafından hediye olarak sonradan vermek ve bunun için müşteriler arasında kur’a çekmek câiz olur.
29 Haziran 2012 Cuma

Sual:
Vadeli işlemler borsasına girip sözleşme satın almak câiz midir?

Cevap;
Burada yatırımcı altın, döviz, borsa, buğday gibi hususlarda para yatırıp sözleşme almakta ve yatırdığının birkaç misli teminat kazanmaktadır. Buna göre vade içinde ve sonunda sözleşme mevzuu olan şey yükselirse, yatırımcı çok kazanmakta; ama bu vade içinde veya sonunda, sözleşme mevzuu mal yatırılan paranın altına düşerse, paranın tamamı yanmakta ve yatırımcı çok zarar etmektedir. Başlangıçta yatırımcının tahmini tutarsa yüksek kâr etmekte, tutmazsa, elindeki para sıfırlanmaktadır. Burada garer (bilinmezlik) olduğundan dolayı tipik bir kumar muamelesidir.
13 Temmuz 2012 Cuma

Sual:
Milli Piyango bileti almak câiz midir?

Cevap;
Kumardır.
21 Aralık 2012 Cuma

Sual:
Marketlerin alışveriş karşılığı verdiği piyango biletleri kumara girer mi?

Cevap;
Müşteri bakımından hayır; ama market bakımından evet. Çıkan ikramiyeyi kullanmak İmam Ebu Hanife'ye göre dârülharbde müşteriye câiz olur.
6 Ocak 2013 Pazar

Sual:
Bir kimse ülke çapında tanınan, at yarışlarinda ün salmış, iyi cins bir atı damızlık olarak kullanmak niyetiyle satın alsa, atı damızlık olarak kullanabilmesi için ödenmesi mecburi olan bir ücreti jokey kulübüne ödese, kumar günahına bulaşmış olur mu? Bir kimse bu at ile kendi atını çiftleştirmek istese, daha sonra doğacak olan tayı at yarışlarında kullansa damızlık atın sahibi kumar günahına girmiş olur mu?

Cevap;
Kulübe ödenen para kumar parası değildir. Kaldı ki tek işi de at yarışı değildir. Tay, annenin sahibine aittir. Bunu kime dilerse hediye eder veya satar. Bu satış caiz olan bir satıştır. Zira bu tayın at yarışında kullanılması kati değildir. Kullanılması da damızlık hayvanın veya tayın sahibine tesir etmez. Belki tayyip (hoş) bir kazanç değildir.
17 Ocak 2013 Perşembe

Sual:
Türkiye’de yaşayan birisinin, yurtdışında İngilizlerin işlettiği bir siteye kredi kartından para yatırıp ve oradan iddaa oynaması, site dârülharbde olduğu için, câiz midir?

Cevap;
Dârülislâmda veya dârülharbde, müslümanla veya gayrımüslimle kumar, iddia, toto, piyango oynamak dört mezhebde de câiz değildir.
17 Ocak 2013 Perşembe

Sual:
Alışveriş yaptığımız market bize bir çekiliş kartı verdi. Buradaki şifreyi falanca numaraya kısa mesaj atınca çekilişe katılmak uygun mudur?

Cevap;
Kısa mesaj ücreti, çekilişi yapan şirkete gidiyorsa, kumar olur. Değilse, telefon operatörüne gidiyorsa, kumarda menfaat üçüncü bir şahsa ait ise yine kumar olur. Kısa mesaj ücretinin çok az olması, bu muamelenin kumar olmasına tesir etmez. Mükâfat çıkarsa, dârülharde kullanmak câiz olur, kumar günahı bâki kalır.
6 Haziran 2013 Perşembe

Sual:
At yarışı bülteni çıkarıp bu bültenden yarış tahminleri veren birisinin bu bülteni satarak kazandığı para haram mıdır?

Cevap;
Haram değil ise de, harama vesile veya yardımcı olmak uygun değildir. Bu iş mekruhtur; kazanç da tayyip değildir.
8 Aralık 2013 Pazar

Sual:
Bilgi yarışmalarından kazanılan para helal midir? 

Cevap;
Evet. Kendisi para koymadığı için mükâfat hükmündedir.
18 Nisan 2016 Pazartesi

Sual:
İngiltere’de bilgisayar yazılımı yapan bir şirkette çalışmak, bahis ve iddia üzerine yazılımlar da yaptığı için caiz olur mu?

Cevap;
Gayrı müslimler kendi arasında oynarsa mesele yoktur. Müslümanlar oynarsa mahzurludur. Uzak durmak en iyisidir. Başka iş yoksa dârülharbde caizdir.
27 Ağustos 2016 Cumartesi

Sual:
İşyerinde Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan maçlarda en fazla skor bilene mükafat vaad edildi. Bunu almak caiz midir?

Cevap;
Bahse girmek için para verilmiyorsa, mükâfat hükmündedir, kumar olmaz. Parayı da almak caizdir.
28 Ağustos 2016 Pazar

Sual:
Türkiye de yaşayan biri, İngiliz bahis şirketlerinde veya bankalarında internet üzerinden faiz alabilir veya bahis oynayabilir mi?

Cevap;
İmam Ebu Hanife ve Muhammed’e göre faiz alabilir; ancak bahis hiç oynayamaz.
19 Şubat 2017 Pazar

Sual:
Lunaparkta balonlara atış veya bir çubuğa halka geçirmek karşılığı para veriliyor. Kazanana hediye veriliyor. Kumar mıdır?

Cevap;
Hayır. Para, oyun için veriliyor. Hediye ise mükâfattır.
6 Mayıs 2017 Cumartesi

Sual:
Umumiyetle marketlerde bulunan bir makineye para atılıyor. İçindeki yuvarlaklar dönüyor. Bazen bir hediye düşüyor. Çoğu zaman boş çıkıyor. Bu kumar mıdır?

Cevap;
Evet.
6 Mayıs 2017 Cumartesi

Sual:
İnternette çiftlik bank diye bir oyun platformu var. Oyunun idarecileri, oyunculara gerçek para ile tavuk, inek, arı, koyun gibi hayvanlardan sanal olarak satın alarak sisteme yatırım yapmış olur. Çiftlik Bank, bu yatırımları muayyen yerlerdeki çiftliklerde canlı hayvan alarak ve bu hayvanların işletme maliyetlerini karşılayarak çalıştırmaya başlar. Oyuncular, sanal olarak hayvanların mahsullerini ‘Sat!’ butonuyla satıp, çekilebilir altına çevirebilir. Çiftlik Bank, çiftliklerdeki yatırımlarla aldıklaır hayvanlardan et, sucuk, kaşar, bal, yumurta üreterek, birçok şehirde bulunan şarküterilerde halka satar. Yatırımcıya oyunda belli şartları temin ettiği takdirde yıl içerisinde yatırdığı ücrete nisbeten vaad ettikleri tutarı veriyor. Ancak oyunu aktif kullanmazsa, 1 yıl hiç girmezse, yatırdığı parayı dahi geri alamaz. Aldığı hayvan da öldüğü için parası gitmiş oluyor. Oyun sahipleri yatırdığı paralar ile gezip-görme imkânı temin ettikleri iki çiftliklerine yatırım yapıyorlar. Böyle bir oyunu oynamak caiz midir?

Cevap;
Garer belirsizlik bulunan işler fâsiddir. Sanal hayvan mal değildir. Karşılığı varsa, şirket sayılabilir. Böyle ise ve şartları varsa caiz olur.
1 Ağustos 2017 Salı

Sual:
Bir siyer müsabakasında, muayyen bir kitaptan sualler soruluyor. Derece yapanlara da mükâfat veriliyor. Müsabakadan evvel bu kitaba satın almak; müsabakayı kumar hâline getirir mi?

Cevap;
Hayır. Çünkü bedeli mukabilinde kitap alınmaktadır.
3 Ocak 2018 Çarşamba

Sual:
Muallim, deneme imtihanı yapsa, kötü yapanlar bana çikolata alacak dese, bu kumar olur mu?

Cevap;
Caiz değildir. Kumar olur. Garer (belirsizlik) vardır.
2 Kasım 2018 Cuma

Sual:
Oynadığım bir bilgisayar oyununda kişiler turnuva tertipliyor ve para mükâfatı koyuyorlar. Bu oyun şans oyunu değil; strateji ve beceri isteyen bir oyundur. Bu turnuvadan kazanılan para helal midir?

Cevap;
Parayı oyuncular koyuyorsa kumardır.
14 Eylül 2018 Cuma

Sual:
Bir akrabam, “Bana İstanbul’dan piyango bileti al” dese ve parasını göndermese, günah işleyen bileti alan kişi mi olur?

Cevap;
Almak, satmak, aldırmak caiz değildir. Hepsi de günaha girer. Piyango almak kumardır. 
16 Aralık 2018 Pazar

Sual:
Kredi kartında biriken puanla piyango bileti almak caiz midir?

Cevap;
Piyango bileti almak caiz değildir; kumardır.
1 Ocak 2019 Salı

Sual:
Yılbaşı sebebiyle işyerlerinde, mekteplerde yılbaşı çekilişi yapılıyor. Herkes çekilişte kendine çıkan kişiye hediye alıyor. Yılbaşından bir gün önce, yılbaşında ya da bir gün sonra hediye takdim ediliyor. Bunun dinî hükmü nedir?

Cevap;
Para konuyorsa, yani herkes veya bir kısım kişi az da olsa para veriyorsa, bilet, numara satın alınıyorsa kumardır. Caiz değildir. Yılbaşı sebebiyle birine hediye almak caizdir; çünki dinî bir gün değildir. 
1 Ocak 2019 Salı

Sual:
Marketten alışveriş yaparken “filan numaraya SMS atarsanız, şu kadar bedava alışveriş yaparsınız” dediler. SMS mesajı için belli kotası olan kimse bu işe girişebilir mi?

Cevap;
SMS için ayrıca para ödemediği için kumara girmez. Mahzuru yok.
28 Ocak 2019 Pazartesi

Sual:
Okulumuzda kahve alınca bir kâğıt kazınıyor ve hediye çıkma şansı oluyor. Bana da bir arkadaşım kahve ısmarladı. Ben de bir kâğıt kazıdım. Oradan bir hediye çıktı. Caiz midir?

Cevap;
Zararı yok. Ayrıca para verilmediği için kumar değildir.
13 Şubat 2019 Çarşamba

Sual:
Bir arkadaşım iddia yoluyla çok para kazanıyor. Bana bu paradan hediye vermek istiyor. Almakta bir beis var mıdır?

Cevap;
Kazancı helal ve haramla karışık olduğu için almak caiz olur. Çünki kumarda kazananın parasının içinde kendi helal parası da vardır.
22 Temmuz 2019 Pazartesi

Sual:
Bazı sosyal medya hesapları, mesela twitter çekiliş yapıyor, mesela üç arkadaşınızı etiketleyip RT yaparsanız çekilişe katılıp kitap kazanabilirsiniz diyor. Kumar mıdır?

Cevap;
Caizdir. Kumar olması için iki taraftan da bir menfaat olması lazımdır.
25 Temmuz 2019 Perşembe

Sual:
Kâğıt, okey gibi oyunlar oynanmasına müsaade eden kahvecinin kazancı helal midir?

Cevap;
Kumar da olsa kazanca tesir etmez, ama tayyip olmaz. 
25 Temmuz 2019 Perşembe

Sual:
Güreş müsabakası tertip edip kazanç sağlamak caiz midir?

Cevap;
Giriş ücreti ise caizdir. Kumara vesile oluyorsa caiz değildir.
30 Temmuz 2019 Salı

Sual:
Toki’den ev almak için kuraya girmek caiz midir?

Cevap;
Hangi evin bize çıkacağı belli olmadığı için istisna akdi sahih olmaz. Kura çıkınca pazarlık yapılmalıdır. 
4 Ocak 2020 Cumartesi

Sual:
Üzerinde sayılar yazan çocuklar için oyun kartlarıyla oynanması caiz midir? Mesela üst üste konuyor. Kimin attığı sayı çok ise, kartları o alıyor.

Cevap;
Çocuklar kendi kartlarını ortaya koyuyorsa, o zaman kumar olur. Bir başkası koyuyorsa kumar olmaz; mükafat olur.
4 Ocak 2020 Cumartesi

Sual:
Marketlerdeki 1 lira atınca çalışan ve peluş oyuncak kazanma şansı olan oyunları oynamak caiz midir?

Cevap;
Mebi belli olmadığı için fasid akittir. Caiz değildir. 
2 Mart 2020 Pazartesi

Sual:
Marketlerdeki makinelerde 1 lira karşılığında bilgi yarışması yapan ve 5 sualde sürpriz hediye, 10 sualde yarım gram altın veren makinelerle oynamak caiz midir?

Cevap;
Caiz değildir; mükafat değildir; para atıldığı için kumardır.
2 Mart 2020 Pazartesi

Sual:
Temizlik robotu satın alan herkese çatal kaşık seti hediye kampanyasının caiz olması için nasıl hareket edilir?

Cevap;
Bâyiin müşteriye veya mesela müşterinin oğluna bir şey hediye etmesi, sadaka vermesi şartı ile satın almak fâsiddir. Hediye edilecek şey, mebi yapılırsa, yani birinci mebi ile birlikte olarak satılırsa, bu satış fâsid olmaz. Yani robot ile set beraber pazarlık yapılırsa, caiz olur. Meşru, sahih ve caiz olan satışlarda, söz kesilirken, müşteriye satın aldığı maldan başka bir şey de vermek şart edilmezse, satıcı tarafından hediye olarak sonradan vermek caiz olur ve bunun için, müşteriler arasında kura çekmek haram olmaz. Görülüyor ki, bayı müşterilere ayrıca hediye vereceğini akitten evvel haber verip, akit esnasında şart etmezler ise, akitten sonra bu vaadini söylemesi ve yerine getirmesi caiz olmaktadır. Fakat müşteriler arasında piyango çekerek, hediyeyi yalnız kazananlarına vermek kumar olur, haram olur.
24 Mayıs 2020 Pazar