Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
SUALLER - CEVABLAR

"Mesbuk" kelimesi için sonuçlar gösterilmektedir
Sual:
Mesbuk ayağa kalktıktan sonra imam secde-i sehv yapsa ne olur?

Cevap;
Kasden kalkmışsa mekruhtur. Her iki halde de sonra kendisi secde-i sehv yapar. (Nimet-i İslâm. Halebî-i Sagîr)
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Bayram namazında mesbuk olan nasıl kılar?

Cevap;
İmama birinci rekatte uyan kimse imam tekbir aldıktan sonra ayakta iken yetişirse kendi reyi ile o anda tekbir alır. Tekbir almaz da imam onun tekbirinden evvel rükü’a giderse ayakta tekbir almaz. Lâkin rükü’ eder. Rükü hâlinde tekbir alır. Sahih kavil budur. Zira rükü için kıyam hükmü vardır, Vacibi ifa, sünneti ifadan daha evladır. Şayet bir rek’ate yetişememişse evvela kıraatı okur; tekbirler birbiri ardına gelmesin diye sonra tekbir alır. (İbn Âbidîn.)
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Ramazan ayında yatsıda mesbuk olan kimse, teravihe yetişebilmek için yatsının son sünnetini terkedebilir mi?

Cevap;
Yatsı namazının son sünnetini kılmamış olan bir kimsenin, terâvih kılan kimseye, yatsının sünneti niyyeti ile iktidâ etmesi (uyması) câizdir. Hindiyye.
22 Temmuz 2010 Perşembe

Sual:
Mesbuk olan kişi, son rek’atta tahiyyattan sonra imam selâm verene kadar kelime-i şahadet okuması gerekirken, unutup salli, bârik ve rabbenâları okusa, bu kişinin sehiv secdesi yapması gerekir mi?

Cevap;
Gerekmez. Sehv secdesini gerekirse imam yapar, cemaat sehv yapsa bile sehv secdesi yapmaz.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
Son rek’atte tehiyyatta imama yetişen mesbuk, tehiyyatı okumadan imam selâm verirse namazını iade eder mi?

Cevap;
Hayır. Tehiyyatı okuyup ayağa kalkarak namazını tamamlar.
11 Nisan 2012 Çarşamba

Sual:
Mesbuk yanlışlıkla selam verirse ne yapar? Namazı iade etmesi gerekir mi? Yoksa sehv secdesi mi yapmak gerekir?

Cevap;
Hayır. Sehv secdesi de gerekmez.
22 Nisan 2012 Pazar

Sual:
Mesbuk namaza durunca subhaneke okur mu? Yoksa imam selam verdikten sonra mı kalkıp okur?

Cevap;
İmam sessiz okuyorsa imama uyunca hemen sübhaneke okur; sonra kalkınca tekrar okur.
22 Nisan 2012 Pazar

Sual:
Akşam namazının 3. rek’atine yetişen bir kimse namazını nasıl tamamlar?

Cevap;
İmam selâm verdikten sonra, o ayağa kalkıp bir rek’at daha kılar; zammı sure okur; oturur; sonra bir rek’at daha kılar; onda da zammı sure okur. Sonra selâm verir.
20 Haziran 2013 Perşembe

Sual:
Mesbuk, kalan rek’atleri kılarken imamın okuduğu sûrelerin mushaftaki sırasına dikkat eder mi?

Cevap;
Böyle bir mecburiyet yoktur, mesbukun namazı, imamınkinden müstakil hükmündedir. Ama sıraya dikkat etmek iyi olur.
21 Haziran 2014 Cumartesi

Sual:
İki kişi cemaatle namaz kılarken 2. rek’atte üçüncü bir kişi geliyor. Üçüncü kişi imamın yanındaki adamın omzuna dokunuyor o da bir adım geri geliyor. Cemaat üç kişi oluyor. İkinci rek’atte imamın abdesti bozuluyor ve kenara çekiliyor. Normalde olduğu gibi imamın arkasındaki mi  (1 rek’at eksiği olsa bile)  imam olacak, yoksa diğeri mi? Eğer imamın arkasındaki imam olacaksa namaz nasıl bitecek?

Cevap;
Mesbukun imamlığı hiç câiz değildir. Herkes kaldığı yerden münferid olarak namazını tamamlar.
06 Eylül 2015 Pazar

Sual:
Seferi olan bir mesbuk 4 rek’atlik bir namazda 3. rek’ata yetişmiş ise namazı 4 rek’at olarak mı tamamlar?

Cevap;
İmama tâbidir; 4 rek’at kılar.
22 Temmuz 2019 Pazartesi