Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Aktüel Makaleler


5/19/2010 - ESKİDEN BIYIKSIZ ERKEK GÖRMEK ÇOK ZORDU
Vaktiyle sakalsız ve bıyıksızlar adamdan sayılmazdı. Sakal rağbetten düştüğü zaman bile bıyık saltanatını korudu. Her bıyığın ayrı bir ismi ve raconu vardı...

5/12/2010 - İNGİLTERE'DE OSMANLI MODELİ BİR MEKTEP: ETON KOLEJİ
Eton’a çocuğunu yazdırabilmek için 2 aylıkken sıraya girmek ve senelerce mektep masrafları ödemek üzere servet biriktirmek gerekir.

5/5/2010 - ECNEBİYE İMTİYAZ ZARURETTİR
Osmanlı Devleti’ne gelen ecnebilerin; can, mal ve dinleri zimmîler gibi teminat altına alınırdı.

4/28/2010 - EMEKLİLİK TENEŞİRDE!
İslâmiyette emeklilik mefhumu yoktur. Herkes çalışabildiği kadar çalışır. Çalışamayacak hâle gelince, zenginler kendi servetlerini yerler. Fakirler ise sosyal güvenlik imkânlarından istifade ederler...

4/21/2010 - GİRİT FÂTİHİNİN ACI SONU
Sultan İbrahim Osmanlı padişahlarının en talihsizlerindendir. Evet, ağabeyi Sultan IV. Murad kadar güçlü değildi. Ama heybetli idi.

4/14/2010 - TALİHSİZ BİR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM
Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki hakkında uydurma bir senaryo yazılmış; herkes de buna inanmıştır. Bunlardan birisi de Sultan İbrahim’dir. Ders kitapları bile bu padişahı Deli İbrahim diye anlatır.

4/7/2010 - SULTAN ABDÜLHAMİD TAHTINI NASIL KAYBETTİ?
31 Mart isyanı tarihimizin dönüm noktalarındandır. İttihatçı diktatörlüğüne karşı gerçekleşen isyan, İttihatçılar ile sömürgecilere yaramıştır...

3/31/2010 - ÖRNEK BİR İRTİCÂ(!) HİKÂYESİ: 31 MART
31 Mart 1325’te (1909) patlak veren isyan, çok ciddî neticeler doğurmuştur. Aslında Rumî takvimle 31 Mart, Milâdî 13 Nisana tekabül eder. Ama “31 Mart Vak’ası” diye meşhurdur

3/24/2010 - OSMANLI ORDUSUNDA İMAM VE MÜFTÜ SUBAYLAR
Osmanlı ordusunda subay rütbesinde imam ve müftüler bulunurdu. Mütedeyyin asker ve zâbitler terfi ve mükâfata nâil olur; lâkayt davrananlar orduda barınamazdı. Orduya Peygamber Ocağı denmesinin sebebi de bu idi

3/17/2010 - ÇANAKKALE’YE BİR GEÇEN PİŞMAN, BİR GEÇMEYEN!
1915’te şanlı bir müdafaa ile geçit vermeyen Çanakkale Boğazı, 1918’de Osmanlı ordusunun mağlubiyeti üzerine Müttefiklerce geçildi. Bundan 100 sene önce İngilizler bir defa daha Çanakkale’yi geçmişti. Ama nasıl?..

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 >>