Nişanlı iken dinî nikâh yapılsa, halvet olduktan sonra, ama zifafa girmeden evvel erkek zevcesine üç defa boş ol dese, sonra pişman olup geri dönse, şimdi çocukları olsa ne lâzım gelir?
Halvet olmamış olsaydı, ilk boş ol sözüyle talâk olur, 2 ve 3.sahih olmazdı. Tekrar evlenebilirdi. Ama halvet veya zifaf olunca, kadın iddet beklemeye başlar. 2 ve 3.talâk sahihtir. Tekrar evlenmesi için hülle lâzım gelir. Şu andaki evlilik sahih değildir. Çocuk da gayrı meşrudur. Şâfiî mezhebine göre tekrar nikâh yapıp bu mezhebin hükümlerine göre evliliğe devam etmek mümkündür. Çocuk bu sayede sahih nesepli hâle gelir. Ayrıca tövbe etmelidir.
30 Mayıs 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar