İlaç firmalarınca biz doktorlara değişik hediyeler veriliyor. Bize "Bir ihtiyacınız var mı" diye soruyorlar. Biz de varsa söylüyoruz, getirip veriyorlar. "İlacımızı yazarsanız size şunu alırız" diye bize bir şeyler vaad ediyorlar. Ya da biz onlara; "Bize şunu alırsanız, ilaçlarınızı yazarız" diyoruz. Bizim bu yollarla elde ettiğimiz promosyonlar şer'an câiz midir?
Rıza ile verilmektedir. Câizdir. Yine de şarta bağlı olarak yapmamalıdır. Zira gerektiğinde bu ilacın yazılması, hasta için zararlı olabilir. Yazılmadığı zaman da ilaç firmalarına yalan vaadde bulunulmuş olur.
10 Nisan 2012 Salı
Alakalı Başlıklar