Leslie Pierce kitabında İstanbul’da hayrat yaptıran ilk padişah cariyesinin Hürrem Sultan olduğunu, bunu yapabilmek için azat olunup nikâhlandığını yazıyor. Çünkü kölelerin bunu yapmaya daha önce izinleri yokmuş. Bunun aslı var mıdır? 
Azatlandığı kati değildir. Kölenin mal varlığı olamaz. Ancak efendi izin verirse, hususi mal varlığı üzerinde kendisinin de tasarruf hakkı olabilir ve bununla hayrat yapabilir. Bunun çok misali vardır. Devlet adamlarının da çoğu böyledir.
13 Mart 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar