Erkeğin din ve akıl cihetinden üstün olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Ruhulfurkan tefsirinde, erkeğin ictimaî vazifelerinden dolayı böyle olduğu yazıyor. Efdaliyet takvaya göre değil midir?
Cüz’î cihetle üstünlük başkadır,  külli üstünlük başkadır.  Kuvvetli bir kâfir; zayıf bir müslümandan üstündür. Kuvvet cihetiyledir; her cihetten değildir. Kadınların, ay hâli sebebiyle namaz ve oruçlarındaki eksiklik, dinlerindeki eksiklik olarak tefsir edilmiştir. Ayrıca kadınların, hissi tabiatlarına işaret vardır. Umumi üstünlük hep takva iledir. Takvalı bir kadın, böyle olmayan bir erkekten üstündür.
9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar