Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Tarihte Müslümanların kurduğu hiçbir devletin isminde  (Emevî, Abbasî, Selçuklu, Osmanlı vs. misallerinde olduğu gibi)  "İslâm" tabiri kullanılmadığına göre, İslâm devleti tabiri sonradan uydurulmuş bir şey midir?

Cevap;
İslâm hukukuna göre idare edilen devletler için böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Çünki İslâm hukukunun bir ahkâmı vardır. Buna göre kurulmuş ve idare edilen devlet, İslâm devletidir. Sonradan modern terminolojide, buna göre kurulmuş ve idare edilir olmayan devletlerden ayırmak için İslâm Devleti tabiri kullanıldı. Bugün siyasî konjonktürde, şeriat tabiri gibi bu da farklı manalara çekilmektedir.

07 Aralık 2016 Çarşamba

    Geri Dön