Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Güncel enflasyon nisbetinden daha aşağıda bir fâiz geliri câiz midir?

Cevap;
Malî muamelelerde enflasyon değil, altın kıymeti nazara alınır. Borçlu, borç aldığı veya mal satın aldığı gün ile ödediği gün arasındaki farkı altın kıymetine göre tazminle mükelleftir. Aksi takdirde alacaklı zarara uğrar. Bu, fâiz değildir. Önceden de mikdar bilinemez ve şart koşulamaz.

23 Aralık 2011 Cuma

    Geri Dön