Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Mahzenu’l-Ulum adlı kitapta, “İtikad meselelerini geniş olarak bilmek Hanefîde farz-ı kifâye, Şâfiîde ise farz-ı ayndır” diyor. Burada geniş bilmenin ölçüsü nedir?

Cevap;
Kendisine lâzım olacak kadarını, yani âmentünün 6 esasını bilmesi farzı ayndır. Bunun dışındaki kelâm meselelerini bilmek farz-ı kifâyedir. Yani bir kişi öğrenirse, diğerlerinden bu mesuliyet düşer. Kadızade’nin Amentü Şerhi’ni veya Mevlana Halid’in İtikadname’sini okumak kâfidir.

19 Şubat 2017 Pazar

    Geri Dön