Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Osmanlı Devleti’nin hududunu gösteren haritalar zaman zaman farklı olabiliyor. Mesela Arabistan yarımadasının iç kısmı veya Afrika’da bazı yerler bu haritalara dâhil edilmemiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

Cevap;
Bunun sebebi iç kısımlarda iskânın seyrek olması ve burada hâkimiyet kurmak ihtiyacı duyulmamış olmasıdır. Devletin sınırları zaman zaman değişmiştir. Haritaların da farklı olması tabiidir. Bazı memleketler eyalet değil, tâbi devlet statüsündedir.

1 Ocak 2019 Salı

    Geri Dön