Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Salomon Schweigger Sultan III. Murad’ın 1579’da Hristiyan bir cariyeden çocuğu olduğunu yazıyor. Padişahların cariyeleri arasında gayri müslim oluyor muydu?

Cevap;
Bu doğru değildir. Doğrusunu bilmesi mümkün değildir. Cariyeler hep müslümandır. Saraya giren bütün cariyeler müslümandır. Gayrı müslim olsa da zararı yoktur. Zira Müslüman bir erkeğin, gayrı müslim kadından çocuğu olabilir. İlk devir padişahlarından Hristiyan komşu devlet hanedanların zevcesi olup, bunlardan çocuğu dünyaya gelen padişahlar vardır. Orhan Gazi gibi.

1 Ocak 2019 Salı

    Geri Dön