Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Mâlikî mezhebinde de uzvun dörtte biri namazda açılsa namazı bozar mı?

Cevap;
Mâlikî mezhebine göre baldır ve diz, avret-i muhaffefedir, hafif avrettir; açılması namaza mani değildir. Ama iadesi müstehabdır. Ancak avret-i mugallaza, kaba avret; yani ön ve arka sev’eteyn (zeker, hayalar ve makad) az da olsa açılsa, namaz bozulur; iade veya vakit çıkmışsa kaza etmek lâzımdır.

1 Ocak 2019 Salı

    Geri Dön