Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Fıkıhta sözleşme serbestisi mi, numerus clausus mu tatbik edilir?

Cevap;
Önceki hukukumuzda isimli ve isimsiz olmak üzere 2 çeşit akid vardır. İsimli akidler, nasslarda, yani Kur’an ve sünnette geçen akidlerdir. İslâm hukukunun umumî prensiplerine aykırı olmamak şartıyla zamanın icapları çerçevesinde yeni akidler ihdas edilebilir. Zaman içinde bu tür akidler ortaya çıkmıştır. Vefaen satış, istiğlal yolu ile satış, icâreteyn, ferağ gibi. Otelde, yurtta kalmak hem icare (kira) hem orada yemek yediği için satış akdinin bir araya getirilmiş hâlidir ve İslâm Hukuku buna cevaz verir.

1 Ocak 2019 Salı

    Geri Dön