Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Sultan II.Mahmud âyânları kaldırdığı halde, Kanun-ı Esasî ile âyânlar meclisi nasıl teşkil edildi?

Cevap;
İkisi aynı değildir. Birincisi taşrada güçlenip fiilen hüküm sürmeye başlayan mütegallibe derebeyleridir. İkincisi parlamentonun senatoya benzeyen ikinci kanadına padişahın  seçtiği hizmet ve meziyetiyle temayüz etmiş parlamenterlerdir.

1 Ocak 2019 Salı

    Geri Dön