Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Peygamber Efendimizden evvel Araplar arasında Muhammed ismi var mıydı?

Cevap;
Tabiun ulemasından Said bin Müseyyib der ki: Araplar kendilerinden Muhammed isminde bir peygamber gönderileceğini ehli kitaptan işitmişlerdi. Onun için peygamber olması ümidiyle oğullarına Muhammed ismini verirlerdi. Mesela Beni Temim’den Muhammed bin Süfyan vardır. İslâmiyetten evvel yaşamış; Hristiyanlığa girmiş; papaz olmuştur. Beni Süleym’den Zekvan oğullarından Muhammed Bin Huzai vardır. Yemen hükümdarı Ebrehe bunu Yemen’e götürmüştü. Orada Hristiyanlık dininde öldü. Beni Süleym’den Muhammed Cüşeni var. Muhammed Üseydi var. Muhammed Fukaymi var. Muhammed bin Berr el-Kenani var. Muhammed bin Humran bin Malik el-Cu’fi var. Beni Cahcaba’dan Muhammed bin Ukbe var. Muhammed bin Hirmaz et-Temim var. Evsilerden Muhammed bin Mesleme el-Ensari var.

2 Mart 2020 Pazartesi

    Geri Dön