Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hazret-i Fâtıma’nın kabri nerededir?

Cevap;
Hazret-i Fâtıma’nın kabri, Medine-i Münevvere’de Bakî kabristanındadır. Yanında oğlu Hazret-i Hasen, torunları Zeynelâbidin Ali, Muhammed Bâkır ve Cafer Sadık’ın kabirleri vardır. Hazret-i Peygamber’in türbesinde ayrıca sadece Ebu Bekr ve Ömer’in kabir vardır. Burası Hazret-i Âişe’nin evidir ve onun izni olmadan Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Hasen de dâhil- kimsenin gömülmesi mümkün değildir.

17 Mayıs 2020 Pazar

    Geri Dön