Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Vatandaş ile teb’a aynı şey midir?

Cevap;
Bir devlete resmi bir bağla bağlı olmayı ifade eder. Vatandaşlık Türkçe; teb’a Arapçasıdır. Vatandaş, modern ulus devletlere has eşit haklarla donatılmış halk manasına geldiği; teb’anın ise eşit haklar üzerine değil, vazife ahlakı üzerine kurulu imparatorluk tarzı bir statü olduğu şeklinde iddiaların hakikatle alakası yoktur. Vatandaşlık (tabiyet) devletler hukuku çerçevesinde bir statüdür. Vatandaş, bir devletin kanunlarına uyma sözü veren; mukabilinde temel hak ve hürriyetleri üstün otorite tarafından korunan kimsedir. Demokrasilerde, ulus devletlerde, demokrasi dışı rejimlerde teb’anın/vatandaşın hukuki mevkii farklı olabilir.

17 Mayıs 2020 Pazar

    Geri Dön