Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Osmanlılarda homoseksüelliğin suç sayılmadığı, 1858 ceza kanununda böyle bir hüküm bulunmadığı doğru mudur?

Cevap;
Homoseksüellik değil de, homoseksüel münasebet, aynen zina gibi günah ve yasak kılınmıştır. Osmanlı Devleti’nin hukuku, İslâm hukuku olduğundan dolayı, bunun için ayrı bir kanun bulunmasına hacet yoktur. 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi, homoseksüel münasebet suç değildir demiyor; sadece bunu hususen söyleyip ceza getirmiyor. Ceza Kanunnamesi’nde devlet reisine suikast suçu da tanzim edilmemiştir; bu onun suç sayılmadığını göstermez. Zina ve homoseksüel münasebet, umumi hükümler meyanında, ezcümle Ceza Kanunnamesi’nin alenen ahlaksızca hareketi tanzim eden 201 ve 202. maddeler çerçevesinde cezalandırılabilir. O devirde bazı Avrupa devletlerinde homoseksüel münasebet açıkça suç sayılıp ceza getirilmişti.

17 Mayıs 2020 Pazar

    Geri Dön