Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İslâm dini hususunda alt yapı kazanacağım hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 Sultan II.Bayezid, oğlunun cülûs merasimine katıldı mı?

 Bir tercüme sitesinde çalışıyorum. Muhtevası bozuk ise mesul olur muyum?

 Devletten almış olduğumuz burs parasını sağ olan babamıza verip kurban kesebilir mi veyahut biz sağ olan babamızın adına kurban kesebilir miyiz?

 Muhammed Ali Sabunî’nin Ahkâm Tefsiri ehl-i sünnete uygun mudur?

 Bir cemaatin müntesibleri şeyhlerine olan tâbiyetlerinin nişanı olarak sakal bırakmasa doğru mudur?

 Sultan Selim’e Yavuz lakabını Şiîlerin taktığı doğru mudur?

 Bir kimse, 17 yaşında beraber yaşadığı, nafakasını karşıladığı oğlunun biriktirdiği paradan borç alsa, bu arada vermeye devam ettiği harçlık faiz sayılır mı?

 Muhtelif siyer kitaplarında Peygamber efendimizin tepesinde daima ona mahsus bir bulut olduğu yazıyor. Bazı ilahiyatçılar ise “Böyle bir bulut olsaydı müşrikler bunu görüp iman ederdi” diyor. Ne denir?

 Ninem zamanında cehaletinden dolayı 1,5 aylık çocuğunu düşürmüş. Ne lazım gelir?

 Kur’an ve sünnet aslî delil olduğuna göre, İslâm hukukunda icma ve kıyas niçin fer’i delillerden sayılmıyor da, aslî delillerden sayılıyor?

 Nasreddin Hoca’ya atfedilen müstehcen fıkralar doğru mudur?

 Mızraklı İlmihal’de namazı bozan şeyler kısmında, “kendi imamından başkasına fethetmek” diyor. Burada kast nedir?

 Bir yere kasten küfre sebep olacak şeyler yazan kimsenin, tövbesinin sahih olması için o yazdıklarını karalaması şart mıdır?

 Günlük giydiğimiz ayakkabıyla namaz kılmak caiz midir?  

 Birçok tarihçi Mimar Sinan’ın Kayseri’deki bir Ermeni köyünden devşirildiğini, bazısı da Türk asıllı Hristiyan olarak devşirildiğini söylüyor. Hangisi doğrudur?

 Defin sırasında beton plakalar konması uygun mudur?

 Maddî meseleler yüzünden dargın durmak günah olur mu?

 Defin esnasında kadın akrabaların az uzakta bulunması caiz midir?

 Vefat etmiş bir kimse hakkında haksız ithamda bulunmak kul hakkı olur mu?

 Tevafuklu Kur’an çalışmasının bir kıymeti var mıdır?

 Anneannemde unutkanlık hastalığı var. Bazen akşam namazı kaç rek’at idi, diye sorabiliyor. Burada onun ve bakanların mesuliyet sınırı nedir?

 Kişiler arası borçlanmalarda altına ya da enflasyon nisbetinde faize endeksli metodlardan birini seçmek caiz midir?

 Hint kınasından çiçek gibi şekilli kına yapmak caiz midir?

 Şeriatla idare edilen bir yerde bir kimse had suçu işlese, bunu kimse görmese, itiraf edip ceza alması mı gizlemesi mi efdaldir?

 Lise talebelerinin kızlı-erkekli piknik yapması caiz midir?

 Bir fıkıh kitabında “Resûlullahın, eshâb-ı kiramın, tâbiînin ve hatta dört imamın ağız ile niyet ettikleri işitilmemiştir” dedikten sonra, “'Ağız ile niyet etmek, Şâfiî ve Hanbelîde sünnettir” yazıyor. Peygamber efendimizden ve selef-i sâlihînden hiçbirisinde bu fiil görülmediği halde bahsedilen iki mezhepte ağız ile niyet etmek nasıl sünnet olabiliyor?

 Kitap, kırtasiye işi yapan birine, yayınevleri tanıtım için numune kitap gönderse, bunların tanıtımdan arta kalan kısmını satabilir mi?

 Kadın boşanma hakkını eline sadece nikâh öncesi mi alabilir?

 Şerif Hüseyin ve evlatları bazı siyasî sebeplerle birçok çirkin ithama maruz kalıyor. Resulullahın soyundakiler için böyle konuşmak mahzurlu değil midir?

 Kürdistan neresidir?

 Gayrimüslimlere yönelik muhtevası İslâmiyete uymayan, mesela müzik bulunan websitesi ya da youtube hesabı açıp reklam gelirinden para kazanmak caiz olur mu?

 Hazreti Mehdi gelse bundan insanların haberdar olmaması mümkün müdür?

 Bir talebe devletten karşılıksız burs veya yardım alsa, ailesiyle yaşadığı için bu parayı biriktirse, kurban kesmeli lazım mıdır?

 Bir cemaat vefat eden bir âlimi mehdi-i azam olarak görüp, böyle itikad ederse hükmü nedir?

 Bilhassa Osmanlıca kelime haznesini inkişaf ettirmek isteyen biri ne yapmalıdır?

 Sahabe arasında râbıta yapanlar var mıydı?

 Bugün mirastan alacağımız pay, resmî hukuka göre bizim lehimize oluyor ise, mirasın dinî kaidelere göre değil de bu şekilde bölüştürülmesini istemek caiz midir?

 Bir kişi “öldüğümde mezarımın yerini kimse bilmesin derse” bu vasiyeti muteber olur mu?

 Bazen bazı âyet-i kerimeler üzerinde tefekkür ederken kendimce bazı manalar anlıyorum. Bu yaptığım şey, “Kur’ân-ı kerîme kendi aklı ile ma’nâ veren kâfir olur” hadis-i şerifinin şümûlüne girer mi?

 Geride 1 hanım 1 oğul 1 baba 1 anne 1 erkek kardeş 1 kız kardeşi kalan ölünün mirası nasıl taksim edilir?

 Rıza Nur’un hatıratlarına ne kadar güvenilir?

 Fâsık olan imama uyulur mu?

 Günümüzde bazı imam hatip mekteplerinde ehl-i sünnet çizgisi dışında hoca ve müfredata rastlanabiliyor. Buraya talebe verme hususunda neler söylenebilir?

 Elhamdülillah alâ külli hâl derken, günahlara da hamd edilmiş olur mu?

 İslâmiyette canlı resim çizmek caiz olmadığına göre, mübarek zatların çizilmiş resimlerine hürmet etmek gerekir mi? Mesela Fatih Sultan Mehmed’in resmi yere konur mu?

 Fatih Sultan Mehmed Hanın düzenli olarak karides ve istiridye yediği doğru mu?

 %  50 hissesi babaanneme, 1/4 hisse amcama, 1/4 hisse babama ait ev, babaannem vefat ettikten 14 sene sonra satıldı. Hissedarlar babam, amcam ve iki halamdır. Herkese hissesine düşen para verilirken babam 4.000 lira para harcayarak giriş katı depoya çevirdiğini, bu sayede evin satılmasını hızlandırdığını söyleyerek hissedarlar itiraz etmesine rağmen 1.000’er lira kesti. Yaptığının hükmü nedir?

 Arkadaşlarla bir araya geldiğinde onlar yemek yerken nafile orucu bozmak şart mıdır?

 Ramazanda bir gün borcu olan kimsenin Şevval’in 6 günlük nafile orucunu tutması caiz midir?

 Nakit para vakfı nedir?

 Padişahlarımızın, kendisini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak görmesi doğru mudur?

 Günümüzdeki camilerin ekserisi eskinin mimari estetik ve zevkinden mahrumdur. Böyle bir camiye çirkin demenin dinen mahzuru var mıdır?

 İçinde Yunan mitolojisinde adı geçen Poseidon, Athena, Apollo ya da benzeri isimlere sahip gemi ile seyahat etmek ve mitolojik hikâyeleri inanmadan anlatmak caiz midir?

 Oturarak su içmediğim için babam siz nasıl müslümansınız gibisinden sert çıkışınca sinirle boş bulunarak biz müslüman değiliz diyen dinden çıkar mı?

 Fakir doyurma adağında bulunan bir kimsenin, adağımı bizzat yapması şart mıdır?

 İslâm hukuku kitabınızda “Eshab-ı kiramın üstünlük cihetinden sıralanması, bunların hukukî rivayetlerinin değeri cihetinden ehemmiyet taşır” demişsiniz. Hukukî rivayetlerinin değerinden kasıt nedir?

 İki evi olan ya da iki ev parası olup da ailesiyle yaşayana hac farz mıdır?

 Sohbet ederken tarihî meselelere dair konuşurken, ölmüş insanlardan bazen bilmeden kötü bahsetmek mesuliyet doğurur mu?

 Peygamber Efendimiz Kur’an-ı kerimin her âyetini tefsir etmiş midir? Öyleyse huruf-ı mukatta gibi (elif-lam-mim gibi) müteşabih âyetlerin tefsirini niçin bilmiyoruz?

 Fetva sormak için nasıl bir yol izlemeli? Tanıdığımız tüm hocalara sormalı mıyız? Bir hocaya sorup bununla mı amel etmeliyiz? Farklı cevaplar alırsak ne yapmalıyız?

 Video kaydı zina, kısas ya da hırsızlıkta delil olarak kullanabilir mi?

 Bir hanım 1 damla leke görse,2 gün temiz olsa ardından yine 1 damla leke görse ardından ise temiz devam etse, bu adet midir yoksa özür müdür?

 Ümmü sübyan hastalığı diye bir hastalık var mıdır?

 Pet shop tipi mağazalarda süs balığı, tavşan, kuş, hamster, süs köpeği ya da kedi, ayrıca yem, akvaryum, ilaç, kafes malzemesi satmak helal midir?

 Cuma namazının farzından sonraki nafileleri özürsüz veyahut özürle geciktirerek ikindi vaktine kadar kılmakta beis var mı?

 Kadının sesi avret midir?

 Aracı kurumlarda çalışmak caiz midir?

 3 talâkla boşanan çiftler yeniden evlenirse had cezası verilir mi?

 Çok öfkeli ve kavga anında eşine vallahi seninle bir yere gitmem dese, sonra bir yere beraber gitseler ne lâzım gelir?

 Olmamış bir hikâyeyi roman olarak yazmak malayani midir?

 Bir kimseye bir günahı işleyip işlemediği sorulduğunda inkâr etmesi caiz midir?

 Boşanmış bir kadın ve erkek aynı evde kalabilir mi?

 22 yaşında oğlu ve 17 yaşında kızı olan bir karı koca ayrılsa, kadın nafaka alabilir mi?

 Nefsimiz bizle beraber ahirete gelecek midir?

 Dini inançlara doktrin demek, dogma demek caiz midir?

 Kandil geceleri hüzünlü geceler değil midir? Herkesin birbirine bayram tebriği gibi kandil tebriği yollamasını nasıl karşılıyorsunuz?

 Dükkânımızı bir market kiralamak istese, alkol satıyor olsa, aynı zamanda bize cirodan pay vermek istese, bu payı almak caiz midir?

 İşyerinde personele bayram hediyesi olarak çikolata dağıtılsa, fakat artsa, ziyan olup çöpe atılacak olsa, iş yeri sahibinin haberi olmadan fazla almak caiz midir?

 Eşim ve ben ayrı ayrı zekât veriyoruz. Zekâtı fakire eft yaparken, eşimin hesabından yollamak caiz midir?

 Allahü tealanın isimlerinden hangilerine abd ilave etmeden insanlara konabilir?

 İslam hukukuna göre bağy suçu işleyenlerin cenaze namazı kılınmaz iken, isyan eden şehzadelerin cenaze namazı niçin kılınıyor? 

 Ölülerin fotoğraflarını çekip neşretmek caiz midir?

 Mektep ihtiyaçları için zekât alınabilir mi?

 Osmanlı Devleti’nde Ermeniler askerlik yapıyor muydu?

 Zeyd ismini erkek çocuk için kullanmak caiz midir? Kur’an-ı Kerimde geçen bu isim neden geniş kullanılmamıştır?

 Abim vefat etti. Sigorta şirketinde çalışıyordu ve mecburi hayat sigortası yapmışlar. Abim vefat edince bu hayat sigortasından anneme ve babama para verdiler. Bu parayı kullanmak caiz midir?

 Şâfiî birinin normalde hayzı 7 gün sürüyorken bu ay stresden ötürü 10 gün sürmüş ve hâlâ da devam ediyor olsa, oruçlarını tutabilir mi?

 Annesi ve babası çalışan 10 yaşındaki yeğenime zekât verebilir miyim?

 1878-1935 dönemine ait Dobruca kadı kayıtlarına nereden, nasıl ulaşılabilir?

 Kapüşonla namaz kılmak mekruh mudur?

 Timur isminin çocuğa koymak uygun mudur?

 Siyasal İslam nedir?

 Cemaatle namazda son oturuşta cemaat ettehiyyatüyü bitirmeden imam selam verse cemaatin namazı sahih midir?

 Bir müteahhid zekât olarak bir dairenin beli bir hissesini verebilir mi?

 Koyun güden kimse koyunları şahıslara ait ekilmeyen arazilere sokuyorsa kul hakkına girilir mi?

 Erkeğin başı açık gezmesinin hükmü nedir?

 Nakşibendiyye yolunun büyükleri, isimler ve sıfatları bırakıp zât-ı ilahiyyeyi isterler sözündeki isimler ve sıfatlardan maksat nedir?

 Hukuk nosyonu kazanmak adına okumamızı tavsiye ettiğiniz kitaplar var mıdır? 

 Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen biri ne yapmalıdır? Hacet namazı kılıyorum. Başka neler yapabilirim?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>