Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Marketlerde satılan kefirin muhtevasında alkol yazmıyor. Şu halde içilmesi caiz olur mu?

 Osmanlı Devleti’nin son asrında çok sık sadrazam değişmesinin sebebi nedir?

 Fıkıh kitaplarında Allahü ekbaaar deyince namaza başlanmış olmaz yazıyor. Buradaki irab hatası değil midir?

 Bir Hanefî, bir meşakkat hâlinde Hanefî’ye göre aldığı gusl ve abdestle seferde iki namazı cem edebilir mi?

 Sadrazam Halil Hamid Paşa, nasıl bir şahsiyetttir?

 Sakal ve bıyığı çıkmayan ve bu sebeple cemiyette şiddetle kınanan bir imamın estetik müdahele yaptırması caiz midir?

 Otistik çocuğun âhiretteki hâli nedir?

 Dağ, ova gibi hazineye ait yerlere muvakkaten izinsiz baraka yapmak, hayvanlar için kümes yapmak kul hakkına girmek midir?

 Ebu Hanife ile alakalı kitap tavsiyeniz nedir?

 Arapça nasıl öğrenebilirim?

 Çocuğa göbek ismi koymak şart mıdır?

 Diş çektiren birisi kanaması varsa kanama bitesiye kadar yemek yiyemez mi?

 Karısına git diyen adam, yıllar sonra ben sana git derken talak kastettim dese ne lazım gelir?

 Haram para ile alınmış bir dişi hayvanın yavrusundan istifade etmek caiz midir?

 Zebur ve İncil hangi lisandadır?

 Hazret-i İbrahim’in lisanı neydi?

 Bazıları sahabenin recm cezası üzerinde ihtilaf ettiğini söylüyor. Doğru mudur?

 Osman Gazi’nin meşhur vasiyeti nerede geçiyor?

 Biz toptancıdan 100 gram 14 ayar altın alıyoruz. Karşılığında 90 gram has (24) altını, haftalık 5 gram has olarak ödememizi istiyor. Biz haftalık ister nakit, döviz, 14, 18, 22 ayar hurda ile ödeyebiliyoruz. Bunların hepsi 24 ayara çevriliyor. Bu alış veriş caiz midir?

 Kanuni Sultan Süleyman devrinde şeyhülislamlık yapan Çivizade Muhyiddin Efendi’nin ehl-i sünnete aykırı fetvaları olduğu için vazifeden alındığı doğru mudur?

 Sultan Alparslan gibi bir hükümdarın kabrinin nerede olduğunun bilinmemesi nasıl mümkün oluyor?

 Yurt içi ve dışına tarihî ve kültürel yerleri görmeye gitmek caiz midir?

 Hazret-i Âdem’in ilk insan olmadığını söyleyen küfre düşer mi?

 Atıf Hüseyin Bey İttihatçı mıdır? Hatıratı muteber midir?

 Kâhine gidip tasdik edenin 40 gün namazı kabul olmaz hadis-i şerifine göre kişinin 40 gün boyunca kıldığı namazların iade edilmesi mi lazımdır?

 Kaza orucu tutan bir kimse, bu orucu hataen bozsa, 1 gün mü 2 gün mü oruç tutar?

 Bir kız, bir erkekle evlenmek niyetiyle görüşse, erkek benimle evlenir misin dese, o da evet dese, bu nikâh olur mu?

 Evlenen cariye hür olur mu?

 Fıkıh kitaplarında dârülharbde bulunan müslümanların birbirleri ile ve zimmî kâfir ile yaptıkları sözleşmelerin şeriate uygun olması lâzımdır, diyor. Dârülharpteki müslümanların birbiri ile yaptıkları işler, sözleşmeler, alışverişler faizli ve fâsid olmamalı, şeklinde mi anlaşılmalı?

 Fıkıh kitaplarında dârülharbde bir müslümanın fâiz ile ve fâsid bey’ ile kâfirden ve orada müslüman olandan mal çekmesi câizdir. Çünki, onların malını rızaları ile almak mübahtır, diyor. “Orada Müslüman olan” ne demektir? 

 Veresiye satmak, Peşin satmanın zıttı mıdır? O halde peşin 100 TL, taksitle 120 TL şeklinde alışveriş yapmak fasid midir?

 Annem bir kadından süt içmiş. O kadının eşi benim mahremim olur mu?

 Altın tamiri yapıyoruz. Mesela bir yüzük küçültülünce parça artıyor veya parlatılınca tozu kalıyor. Bunu tamirci alıyor. Bunu almak caiz midir?

 Bir erkek bir kadınla evlenebilmek için namaza başlasa, sonra hata ettiğini anlayıp niyetini Allah rızasına çevirse makbul müdür?

 İslâmiyete düşman birini methetmek mahzurlu mudur?

 Bir şeyh, kitaplarında Muaviye’ye hakaret edip, Sünnî veya Şiî değil, halis müslüman olduğunu söylese bunu nasıl anlamalıdır?

 Namaz kılmayan fakir akrabaya mı yoksa namaz kılan herhangi bir fakire mi sadaka ve zekât vermek daha uygundur?

 Şu anki Fas kralları evlad-ı Resul müdür?

 Sosyal medyada, maillerde farklı Nick/Rumuz veya isim kullanmak yalancılığa girer mi?

 Al bu parayı kendine şunu şunu al diye hediye edilen parayı, başka bir suretle kullanmak caiz olur mu? 

 Sıkıntıda olan biri “cehennemde gibiyim” dese bu küfür olur mu?

 Anneme hac farz olmuştu, fakat gitmedi. Kendi başına haccını yapabilecek sıhhattedir. Bu halde gitmeyip bana vekâlet verebilir mi?

 Haccı bir gün evvel yapsalar, şükür kurbanını böylece bir gün evvel kesen biri ne yapar?

 Sigaranın zararlarından korunmak için tentürdiyot suya karıştırılıp içilebilir mi?

 Meditasyon denilen, fakat dini bir muhtevası olmayan, muayyen kumandalarla zihni rahatlatma, bir şeyleri hayal etmeyi ihtiva eden bir faaliyeti, psikoterapinin bir parçası olarak yapmak caiz midir?

 Cuma selası bid’at midir?

 İblis meleklerden midir? Nasıl çoğalır?

 Gazetelere İslâm harfleriyle yazı veya resim koymak caiz midir?

 Telefonlardaki mesaj gruplarına ayet, hadis veya dua yazıldığı zaman, bunu abdestsiz tutmak, belden aşağıya koymak caiz olur mu?

 Zünnara benzediği için bornozun kuşağını, pijamanın ipini sarkıtmakta bir mahzur olur mu?

 Farzı iade eden, yeni kılacak olanlara imam olabilir mi?

 Cünüpken unutarak kıl kesmek mekruh olur mu?

 Birkaç kadın Şâfiî mezhebini takliden anlaşıp umreye gidebilirler mi?

 Kız çocuğuna Efide ismi verilebilir mi?

 İhyâu Ulûmi’d-Din kitabında bir öğünden fazla yemek yiyenin müsrif olduğu söyleniyor. Bunun ölçüsü nedir?

 Beddua ederken “Allah onun çoluğundan çocuğundan çıkarsın” demek, o çocuğun kabahati olmadığı için, caiz midir?

 Bir kişinin kendisi, hanımı ve baldızı ile beraber sefere çıkması caiz midir? Erkeğe bir günahı var mıdır?

 İmam Rabbânî hazretlerinin Mektubat'ındaki şiirler kendisine mi aittir?

 Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin sarayın bahçesinde oynayan Şehzade Mehmed'i işaret ederek İstanbul'un fethini şu çocukla bizim köse görür diyerek Akşemseddin hazretlerini gösterdiği doğru mudur?

 Sultan III. Mehmed tahta çıkınca babasının haremindeki kadınlarını evlendirdi mi?

 Şâfiî mezhebinde iddeti bitmeyen kadınla evlenmeye niyet etmek ve bu niyeti kadına belli etmek o kadınla ömür boyu evlenememe engelini mi doğurur?

 Kayınvalidem abisinin kızını emzirmiş. Bu kız kocama mahrem midir?

 Merhum Necip Fazıl’ın kitaplarında bazı Osmanlı padişahları hakkındaki menfi sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?

 Sultan Kanuni’nin zevcesi Mahidevran Türk asıllı mıdır?

 İcazetsiz fetva verip vaizlik yapan dinlenir mi?

 Osmanlı Devleti, Roma’nın devamı mıdır?

 Peygamber Efendimiz’in Esma binti Numan isimli bir hanım ile nikah kıyıp, zifaftan evvel ayrıldığı doğru mudur?

 Şeriat ve fıkıh birbirinden ayrı mıdır?

 “Peygamberin kabri, Kâbe’den; mevlid günü de Kadir gecesinden efdaldir” sözü hakkında ne dersiniz?

 Sultan Fatih’in İstanbul’un fethi üzerine Truva’nın intikamını aldık sözü doğru mudur?

 Online bağış siteleri var. Bunlara yapılan yardım sevap kazandırır mı?

 Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası'nda "Türkler'in istiklalini ne için tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevap: "İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz."  Bu söz doğru mu? Doğru ise kaynağını  biliyor musunuz? 

 Yemekten önce ve sonra ıslak mendille elleri silmekle yıkama sünneti yerine getirilmiş olur mu?

 Yaradan gelen renksiz sıvı abdest bozar mı?

 Şuayb el-Arnaut Ehli Sünnet midir?

 İslâm hukukunda şahsa karşı işlenen suçları devlet affedemediğine göre, Osmanlı topraklarını işgal edip yağmalayan, insanları öldüren ve sonra mağlup olan Karamanoğlu Alaaddin Bey’in affedilmesini nasıl anlamalıdır?

 “Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar, görür.” Eğer müminlerin ferasetinden korunmamız gerekiyorsa nasıl korunuruz?

 Napoleon Bonaparte devrini anlatan mufassal bir eser tavsiye eder misiniz?

 Ayağı kırık bir hayvan tedavi olduktan sonra kurbanlık olur mu?

 Namazda maun suresi okurken, sehven “ellezine hum an salatihim sahun” ayetini atlasa ne lazım gelir?

 Moğollar Bağdat'a saldırırken içerdeki ulemanın güneşte ısınmış suyla abdest alınır mı diye tartıştığı doğru mudur?

 Arma ile Bayrağın farkı nedir sizce?

 Namazı dosdoğru ve huşu içerisinde nasıl kılabiliriz?

 Biri kişi kendi sürüsü içinden bir kurbanı adak olarak bir kişiye verse, o da götürürken, hayvan arabada ölse, ne lâzım gelir?

 Kız çocuğa Tesnim ismini vermek uygun mudur?

 Bakıp hayal kurmak suretiyle inzal olan kimsenin orucu, haccı, itikafı bozulur mu?

 Selçuklu hanedanının soyu devam etmiş midir?

 Nahl suresi 90.ayet-i kerimesinde yakınlara vermeyi emrettiği halde, kardeşimin bana yardım etmemesi, bu ayete muhalefet olur mu?

 Hanefî ulemasından Kerhî’nin Mutezilî olduğu doğru mudur?

 BOP nedir? 

 Ashab mı yoksa eshab mı daha doğru?

 Bebeklerin kabristana girmeleri uygun olmaz; çünki kabirdekilerin hallerini hissedebilirler deniyor. Doğruluk payı var mı?

 Erkek karısına farklı odalarda iken boşadığını söylese, kadın duysa, ama adam inkâr etse, şâhid de olmasa ne lazım gelir?

 Çandarlı Halil Paşa ve Sultan I. Murad’ın oğlu gibi bazı paşaların ve şehzadelerin idamlarında, idamdan önce suçlunun gözlerine mil çekildiği söyleniyor. Bu caiz midir?

 Ezan okurken hayye alessalah ve felahta teganni caiz midir?

 Çikolata ve şekerleme maddelerin imalinde dış sathın parlak olması için kullanılan şellak maddesi helal midir?

 “Şu işim olursa fakir bir kimseye şu kadar ekmek vermek nezrim olsun” dese, işi olsa, fırında askıda ekmek tatbikatıyla, ekmeğin parasını verip, ihtiyaç sahibi birinin bu ekmeği alması halinde, alan veren birbirini görmese, adak yerine gelmiş olur mu?

 Yemin etmeden bir daha falanca günahı işlersem şu kadar sadaka vereceğim dese ne lazım gelir?

 Alperen ismi uygun mudur?

 Ölmüş bir kişiye namaz hediye edilebilir mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>