Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Karı ve koca artık nikâh ve talak mevzularında Şâfiî mezhebine uyalım dedikten sonra uymasalar olur mu?

 Günümüzde gençler 16-17 yaşlarında taklidi imandan kurtulamadan çeşitli propagandaların etkisi ile ateist olabiliyor. Böyle kimseler mürted hükmünde midir?

 Dinle alakası olamayan bir baba çocuğunu Kur’an-ı kerim kursuna yollamıyorsa ve bu çocuk da gitmek istiyorsa ne yapması gerekir?

 Bir arkadaşım iddia yoluyla çok para kazanıyor. Bana bu paradan hediye vermek istiyor. Almakta bir beis var mıdır?

 Saatlerde Romen rakamları mı, Latin rakamları mı tercih edilir? Kıble duvarında yer alması mahzurlu mudur?

 Sağlık ocağına gelen bazı aileler, günah diye çocuklarına aşı yaptırmak istemiyor. Bunlarda insanı kısırlaştıran maddeler olduğunu söylüyor. Bir hemşire nasıl hareket eder?

 Buluğa ermemiş çocukların arkasında namaza durmak namazı bozar mı?

 Şerif Paşa’nın Kürdistan devleti kurmak gibi bir ideali var mıydı?

 Zammı sureyi okuyup okumadığında tereddüd eden secde-i sehv yapar mı?

 Osmanlı saltanatı, yani yalnızca bir ailenin ferdlerinin devleti idare salahiyetine sahip olması, Resul-i Ekrem ve sonraki 4 halife devrindeki halife seçim prensiplerine uygun mudur?

 Gayrimüslim ölülere “Allah rahmet etsin” denmeyeceğine göre, İbni Arabi gibi az da olsa bazı âlimlerin “Kâfirlerin azabı sonsuz değildir” dediği de malum olduğuna göre, bu da rahmet olmuyor mu? Allah rahmet etsin demek bu içtihada göre caiz değil midir?

 Nimet-i İslâm kitabının dipnotlarında T. der ki ifadeleri sık sık geçiyor. Bu ne manaya geliyor?

 Evlenmek dini hizmete manidir diyerek evlenmemek, caiz midir?

 1821 Mora İsyanı’nda parmağı olan ve Patrikhane’de asılan Fener Patriği V. Gregorius’un asılmasından dolayı Rumların aynı yerde bir Türk büyüğünü asmadan kapıyı açmama ahdi var mıdır?

 Dil bilgimi hem Türkçede, hem yabancı lisanda geliştirmek üzere roman veya kısa hikâyeler okumak isteyince, bana dinî kitaplar okumamı tavsiye ettiler. Roman yazarlarının kalplerindeki zulmetler bana da sirayet edip kalbimi karartabilirmiş. Nasıl hareket etmeliyim?

 Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Kürt asıllı mıdır?

 Kefil ile kredi kartı almak caiz midir?

 Gün battıktan sonra hayvan kesmek uygun mudur?

 Geçen sene ortak kurban kesenlerden biri bu sene dese ki, “Geçen seneki et hora geçmedi, yağlı oldu, bu sene dana keselim”. Bunun niyetinin kurban olmayıp et olduğu neticesi çıkar mı?

 Eskimiş ve giyilmeyen kıyafet ve ayakkabıları çöpe atmak israf mıdır?

 Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin Kaldırılmasının Arka Planı kitabında, olup bitenlerden Sultan Vahideddin’i mesul tutuyor. Ne dersiniz?

 Okuduğumuz kitaplar bizi bilgilendiriyor ama, maalesef manevi olarak güçlenemiyorum. Tevekkül, sabır, irade sahibi olmak istiyorum fakat bunun yolu nasıldır bilemiyorum. Neler yapabilirim?

 Bir cinni vasıtasıyla Aramice öğrenmek caiz midir?

 Sultan II.Bayezid, oğlunun cülûs merasimine katıldı mı?

 Bir tercüme sitesinde çalışıyorum. Muhtevası bozuk ise mesul olur muyum?

 Devletten almış olduğumuz burs parasını sağ olan babamıza verip kurban kesebilir mi veyahut biz sağ olan babamızın adına kurban kesebilir miyiz?

 Muhammed Ali Sabunî’nin Ahkâm Tefsiri ehl-i sünnete uygun mudur?

 Bir cemaatin müntesibleri şeyhlerine olan tâbiyetlerinin nişanı olarak sakal bırakmasa doğru mudur?

 Sultan Selim’e Yavuz lakabını Şiîlerin taktığı doğru mudur?

 Bir kimse, 17 yaşında beraber yaşadığı, nafakasını karşıladığı oğlunun biriktirdiği paradan borç alsa, bu arada vermeye devam ettiği harçlık faiz sayılır mı?

 Muhtelif siyer kitaplarında Peygamber efendimizin tepesinde daima ona mahsus bir bulut olduğu yazıyor. Bazı ilahiyatçılar ise “Böyle bir bulut olsaydı müşrikler bunu görüp iman ederdi” diyor. Ne denir?

 Ninem zamanında cehaletinden dolayı 1,5 aylık çocuğunu düşürmüş. Ne lazım gelir?

 Kur’an ve sünnet aslî delil olduğuna göre, İslâm hukukunda icma ve kıyas niçin fer’i delillerden sayılmıyor da, aslî delillerden sayılıyor?

 Nasreddin Hoca’ya atfedilen müstehcen fıkralar doğru mudur?

 Mızraklı İlmihal’de namazı bozan şeyler kısmında, “kendi imamından başkasına fethetmek” diyor. Burada kast nedir?

 Bir yere kasten küfre sebep olacak şeyler yazan kimsenin, tövbesinin sahih olması için o yazdıklarını karalaması şart mıdır?

 Günlük giydiğimiz ayakkabıyla namaz kılmak caiz midir?  

 Birçok tarihçi Mimar Sinan’ın Kayseri’deki bir Ermeni köyünden devşirildiğini, bazısı da Türk asıllı Hristiyan olarak devşirildiğini söylüyor. Hangisi doğrudur?

 Defin sırasında beton plakalar konması uygun mudur?

 Maddî meseleler yüzünden dargın durmak günah olur mu?

 Defin esnasında kadın akrabaların az uzakta bulunması caiz midir?

 Vefat etmiş bir kimse hakkında haksız ithamda bulunmak kul hakkı olur mu?

 Tevafuklu Kur’an çalışmasının bir kıymeti var mıdır?

 Anneannemde unutkanlık hastalığı var. Bazen akşam namazı kaç rek’at idi, diye sorabiliyor. Burada onun ve bakanların mesuliyet sınırı nedir?

 Kişiler arası borçlanmalarda altına ya da enflasyon nisbetinde faize endeksli metodlardan birini seçmek caiz midir?

 Hint kınasından çiçek gibi şekilli kına yapmak caiz midir?

 Şeriatla idare edilen bir yerde bir kimse had suçu işlese, bunu kimse görmese, itiraf edip ceza alması mı gizlemesi mi efdaldir?

 Lise talebelerinin kızlı-erkekli piknik yapması caiz midir?

 Bir fıkıh kitabında “Resûlullahın, eshâb-ı kiramın, tâbiînin ve hatta dört imamın ağız ile niyet ettikleri işitilmemiştir” dedikten sonra, “'Ağız ile niyet etmek, Şâfiî ve Hanbelîde sünnettir” yazıyor. Peygamber efendimizden ve selef-i sâlihînden hiçbirisinde bu fiil görülmediği halde bahsedilen iki mezhepte ağız ile niyet etmek nasıl sünnet olabiliyor?

 Kitap, kırtasiye işi yapan birine, yayınevleri tanıtım için numune kitap gönderse, bunların tanıtımdan arta kalan kısmını satabilir mi?

 Kadın boşanma hakkını eline sadece nikâh öncesi mi alabilir?

 Şerif Hüseyin ve evlatları bazı siyasî sebeplerle birçok çirkin ithama maruz kalıyor. Resulullahın soyundakiler için böyle konuşmak mahzurlu değil midir?

 Kürdistan neresidir?

 Gayrimüslimlere yönelik muhtevası İslâmiyete uymayan, mesela müzik bulunan websitesi ya da youtube hesabı açıp reklam gelirinden para kazanmak caiz olur mu?

 Hazreti Mehdi gelse bundan insanların haberdar olmaması mümkün müdür?

 Bir talebe devletten karşılıksız burs veya yardım alsa, ailesiyle yaşadığı için bu parayı biriktirse, kurban kesmeli lazım mıdır?

 Bir cemaat vefat eden bir âlimi mehdi-i azam olarak görüp, böyle itikad ederse hükmü nedir?

 Bilhassa Osmanlıca kelime haznesini inkişaf ettirmek isteyen biri ne yapmalıdır?

 Sahabe arasında râbıta yapanlar var mıydı?

 Bugün mirastan alacağımız pay, resmî hukuka göre bizim lehimize oluyor ise, mirasın dinî kaidelere göre değil de bu şekilde bölüştürülmesini istemek caiz midir?

 Bir kişi “öldüğümde mezarımın yerini kimse bilmesin derse” bu vasiyeti muteber olur mu?

 Bazen bazı âyet-i kerimeler üzerinde tefekkür ederken kendimce bazı manalar anlıyorum. Bu yaptığım şey, “Kur’ân-ı kerîme kendi aklı ile ma’nâ veren kâfir olur” hadis-i şerifinin şümûlüne girer mi?

 Geride 1 hanım 1 oğul 1 baba 1 anne 1 erkek kardeş 1 kız kardeşi kalan ölünün mirası nasıl taksim edilir?

 Rıza Nur’un hatıratlarına ne kadar güvenilir?

 Fâsık olan imama uyulur mu?

 Günümüzde bazı imam hatip mekteplerinde ehl-i sünnet çizgisi dışında hoca ve müfredata rastlanabiliyor. Buraya talebe verme hususunda neler söylenebilir?

 Elhamdülillah alâ külli hâl derken, günahlara da hamd edilmiş olur mu?

 İslâmiyette canlı resim çizmek caiz olmadığına göre, mübarek zatların çizilmiş resimlerine hürmet etmek gerekir mi? Mesela Fatih Sultan Mehmed’in resmi yere konur mu?

 Fatih Sultan Mehmed Hanın düzenli olarak karides ve istiridye yediği doğru mu?

 %  50 hissesi babaanneme, 1/4 hisse amcama, 1/4 hisse babama ait ev, babaannem vefat ettikten 14 sene sonra satıldı. Hissedarlar babam, amcam ve iki halamdır. Herkese hissesine düşen para verilirken babam 4.000 lira para harcayarak giriş katı depoya çevirdiğini, bu sayede evin satılmasını hızlandırdığını söyleyerek hissedarlar itiraz etmesine rağmen 1.000’er lira kesti. Yaptığının hükmü nedir?

 Arkadaşlarla bir araya geldiğinde onlar yemek yerken nafile orucu bozmak şart mıdır?

 Ramazanda bir gün borcu olan kimsenin Şevval’in 6 günlük nafile orucunu tutması caiz midir?

 Nakit para vakfı nedir?

 Padişahlarımızın, kendisini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak görmesi doğru mudur?

 Günümüzdeki camilerin ekserisi eskinin mimari estetik ve zevkinden mahrumdur. Böyle bir camiye çirkin demenin dinen mahzuru var mıdır?

 İçinde Yunan mitolojisinde adı geçen Poseidon, Athena, Apollo ya da benzeri isimlere sahip gemi ile seyahat etmek ve mitolojik hikâyeleri inanmadan anlatmak caiz midir?

 Oturarak su içmediğim için babam siz nasıl müslümansınız gibisinden sert çıkışınca sinirle boş bulunarak biz müslüman değiliz diyen dinden çıkar mı?

 Fakir doyurma adağında bulunan bir kimsenin, adağımı bizzat yapması şart mıdır?

 İslâm hukuku kitabınızda “Eshab-ı kiramın üstünlük cihetinden sıralanması, bunların hukukî rivayetlerinin değeri cihetinden ehemmiyet taşır” demişsiniz. Hukukî rivayetlerinin değerinden kasıt nedir?

 İki evi olan ya da iki ev parası olup da ailesiyle yaşayana hac farz mıdır?

 Sohbet ederken tarihî meselelere dair konuşurken, ölmüş insanlardan bazen bilmeden kötü bahsetmek mesuliyet doğurur mu?

 Peygamber Efendimiz Kur’an-ı kerimin her âyetini tefsir etmiş midir? Öyleyse huruf-ı mukatta gibi (elif-lam-mim gibi) müteşabih âyetlerin tefsirini niçin bilmiyoruz?

 Fetva sormak için nasıl bir yol izlemeli? Tanıdığımız tüm hocalara sormalı mıyız? Bir hocaya sorup bununla mı amel etmeliyiz? Farklı cevaplar alırsak ne yapmalıyız?

 Video kaydı zina, kısas ya da hırsızlıkta delil olarak kullanabilir mi?

 Bir hanım 1 damla leke görse,2 gün temiz olsa ardından yine 1 damla leke görse ardından ise temiz devam etse, bu adet midir yoksa özür müdür?

 Ümmü sübyan hastalığı diye bir hastalık var mıdır?

 Pet shop tipi mağazalarda süs balığı, tavşan, kuş, hamster, süs köpeği ya da kedi, ayrıca yem, akvaryum, ilaç, kafes malzemesi satmak helal midir?

 Cuma namazının farzından sonraki nafileleri özürsüz veyahut özürle geciktirerek ikindi vaktine kadar kılmakta beis var mı?

 Kadının sesi avret midir?

 Aracı kurumlarda çalışmak caiz midir?

 3 talâkla boşanan çiftler yeniden evlenirse had cezası verilir mi?

 Çok öfkeli ve kavga anında eşine vallahi seninle bir yere gitmem dese, sonra bir yere beraber gitseler ne lâzım gelir?

 Olmamış bir hikâyeyi roman olarak yazmak malayani midir?

 Bir kimseye bir günahı işleyip işlemediği sorulduğunda inkâr etmesi caiz midir?

 Boşanmış bir kadın ve erkek aynı evde kalabilir mi?

 22 yaşında oğlu ve 17 yaşında kızı olan bir karı koca ayrılsa, kadın nafaka alabilir mi?

 Nefsimiz bizle beraber ahirete gelecek midir?

 Dini inançlara doktrin demek, dogma demek caiz midir?

 Kandil geceleri hüzünlü geceler değil midir? Herkesin birbirine bayram tebriği gibi kandil tebriği yollamasını nasıl karşılıyorsunuz?

 Dükkânımızı bir market kiralamak istese, alkol satıyor olsa, aynı zamanda bize cirodan pay vermek istese, bu payı almak caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>