Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Mektûbât-ı Rabbânî’nin 256.mektubunda Muhyiddin Arabî’nin “Her şehirde, Müslümanların olsun, kâfirlerin olsun, bir kutb bulunur” sözü naklediliyor. Kâfir şehrinde nasıl kutb olur?

 Bir hanım, bir erkeğin dinî nikâhlı ikinci hanımı olsa, vefat etmiş babasından maaş alabilir mi?

 İtikadnâme kitabında diyor ki: Allahü teâlânın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadistir. Yani hiç bir şeyde, hiç bir bakımdan, hiç bir mahlûka benzemez demektir. Allahü teâlânın sekiz sıfatından birer örnek, insanlara ihsân buyurmuşdur. Bunları görerek, Allahü teâlânın sıfatları biraz anlaşılabilir.” Bu hal, muhalefetün lil havadis sıfatına zıt düşmez mi? 

 Ali’ye bakmak ibadettir hadisi sahih midir?

 Fransa’da yaşıyorum. İş yerindeki gayrı Müslimlerle tokalaşmak, onlara güler yüzle hatır sormak, bunlara tazim sayılır mı?

 Anne babanın emirlerine uymanın vâcib olduğunu öğrendim. Annem bakkala git dese, gitmesem günaha girer miyim? Annem her işime karışmaktadır. Hiçbir şeyden memnun olmamaktadır. Nasıl hareket etmelidir?

 Sultan Abdülhamid’in, Arthur Conan Doyle’un eserlerini okumasının, muvaffakiyetinde ne gibi tesiri olabilir?

 Aşırı izdiham sebebiyle cuma namazının ikinci kez kılınması mümkün müdür?

 Almanya’da Cuma namazı kılarken, hatibin devlete dua etmesi, “Allah devletimize zeval vermesin” veya “Allah devletimizden razı olsun” demesi caiz midir?

 Sultan Vahîdeddin’in en sevdiği edebiyatçının Tevfik Fikret olduğunu okudum. Bir halifenin böyle birini beğenmesini nasıl anlamalıdır?

 Akraba ile evlilik caiz midir?

 Küçük yaşta evlilik caiz midir?

 Biz 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 kardeşiz. Bir de annem var. Erkek kardeşlerimden biri, babamın vefat eden ilk zevcesindendir. Babamın vefatından önce 4 dükkânı vardı. Bunları herkese eşit şekilde paylaştırmak üzere vasiyet bıraktı. Dükkânların değerleri eşit değil. Ayrıca ilk eşinden olan ağabeyim, babamın hayattayken bana almış olduğu evi öne sürerek bu taksimatta değişiklik yapmak istiyor. Bu vasiyet uygun mudur?

 Fakültemizde bazıları muntazaman ders anlatan hocaların sesini kayda alıyorlar. Sonra bunlardan not çıkarılıyor. Talebeler de haftalık olarak bu notları alıp çalışıyorlar. Bazı hocalarımız rıza göstermiyorlar. Acaba ses kaydını alan, notları yazan ve bu notları satın alanlar vebal altında kalıyorlar mı?

 Parmak emmek orucu bozar mı?

 Osmanlılarda baş eğerek selam vermek var mıdır?

 Naima’nın naklettiği bir rivayette, Sultan IV. Murad’ın Nef’î’nin Sihâm-ı Kaza adlı eserini okurken taht yakınına yıldırım düştüğü ve bunu uğursuzluk olarak telakki edip Nef’î’ye hicvi yasakladığı yazıyor. İslâmiyette uğursuzluk olmadığını bilmemesi imkânsız değil mi?

 Balkonumuzdaki saksı için oturduğumuz siteden toprak almamız caiz midir?

 İslamiyete göre savaşta, niçin canlı varlık olan kadınlar ganimet olarak görülüyor?

 Bir beyaz eşya firması, mallarını katalog üzerinden sipariş alıp satıyor. Dükkânında satılık mal bulunmuyor. Bu halde zekâtını nasıl hesap etmelidir?

 İmam Buhari hazretleri Sahih kitabını yazarken binlerce hadis-i şerifin taranmasında insan üstü bir titizlik göstermekle kalmamış; her biri için gusül abdesti, 2 rek’at namaz, istihare yaparak da vakit mefhumunu açıklaması imkânsız şekilde değerlendirmiştir. İslâm âlimlerinin bu gibi insan üstü gayretlerini "keramet" olarak görmek doğru mudur?

 Hâdimü’l-Haremeyn unvanını ilk Yavuz Sultan Selim kullandı deniyor; fakat bir yerde Memlûk Sultanı Kayıtbay’ın da isminin önünde bu unvanı gördüm. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Cenaze evinde misafirlere verilen yemek caiz midir? Cenaze sahipleri bir de gelen misafirleri ağırlama onları yemeklemek mecburiyetinde midir?

 Koca, karısına “Bu yaptığın hareket benim için boşanma sebebidir!” derse ve karısı o işi yine yapsa ne lazım gelir?

 İslâm devletinin casusu icap ederse namazı terkedebilir mi?

 Selçuklu sultanlarının Keykavus, Keyhüsrev, Keykubad gibi isimlerinin bulunması Şia’ya temayül etmiş olduklarının delili sayılır mı?

 “Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır” (Tirmizi, Deavat, 98)  mealinde bir hadis-i şerif vardır. Şu halde dünyanın bir yerinde akşamken diğer yerinde sabah oluyor. Nereye göre akşam?

 Mahallemizde tertiplenen bir kermeste, 50 liralık alışveriş yapana, şu şu hediyeler, iftar, umre vs gibi çekilişler yapılıyor. Bu caiz midir?

 Tecvid kâideleri Kur’an-ı kerim kıraatine mi mahsustur? Yoksa ezan ve dualarda da tecvide riayet lazım mıdır?

 Çocuğumun her sene 10 taksitle ödediğim okul âidatı vardır. Ramazanı şerifte de bu senenin taksitleri bitmiş oluyor. Ama Eylülde önümüzdeki senenin taksitleri başlayacaktır. Gelecek senenin ve sonraki senelerin taksitlerini zekât hesaplarken nasıl yapacağım?

 Berat gecesinde insanların bir yıllık kaderinin takdir edildiği ve bunun meleklere bildirildiği doğru mudur?

 Falcı ve büyücülerin cenaze namazı kılınır mı?

 Sabit bin Kurre müslüman mıdır?

 Osmanlılardaki Nevruz merasimini nasıl izah edebiliriz?

 Hükümdar maslahat icabı mübahları yasaklayabiliyor. Müstehapları yasaklayabilir mi?

 Birkaç arkadaşımdan 2 sene geri ödememek şartıyla para toplasam, 2 sene sonra onlara fazla şekilde paralarını geri versem, bu ne deseler, kar payınız desem olur mu?

 Evde helaya girerken çorapları çıkarıp, paçaları sıvamak şart mıdır?

 Mekteb yemekhanesinde, isteyenler ay başında parayı verip, ay boyunca bütün günlerde öğlen arası yemek yiyebiliyorlar. Bir arkadaşımın gelmediği bir günde, onun da rızası varsa, onun yerine başkasının yemesi caiz olur mu?

 Bir müctehidin i’tikâd bilgilerinde ictihad yaparken yanılması nasıl oluyor? 

 Evliyalıkta yükselebilmek, için bir edebi bile terk etmemek lazım gelirken, bid’at inanışla nasıl müctehid olunuyor?

 Hanımım fizikî olarak beni cezbetmiyor. Ne yapabilirim?

 Turan neresidir?

 Günahkâr bir Müslümanı imam yapsalar, kabul etmesi caiz midir?

 Ziya Gökalp’in ırkı nedir?

 Sünnete muvafık olarak günde iki öğün yemek yiyorum. Arada meyve gibi bazı şeyler yemek bu ittibayı bozar mı?

 Osmanlıların, Yörüklere zulmettiği iddiası doğru mudur?

 Musa aleyhisselâmın ümmetine 50 vakit namazın farz kılındığına dair rivayetler vardır. Şu takdirde 24 saatin nerdeyse her 25 dakikasında bir namaz kılmak gerekiyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Ezan okunurken, köpeklerin şeytanları kaçarken gördüklerinden uluduğuna yönelik inanış var. Doğru mudur?

 Çin’deki Müslümanlar hangi ırka mensuptur?

 Ka’be’nin bulunduğu yerde 70 kadar peygamberin kabri olduğu doğru mudur? Öyle ise tavaf edilirken üzerine basılmış olmuyor mu?

 Osmanlıların, her defasında verdiği sözde durmayan Karamanoğlu Beyliği'ne gösterdiği müsamahanın sebebi nedir?

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının menfi neticeleri olmuş mudur?

 Bir kimse bir arkadaşına olan borcunu vermek için birisini aracı kılsa, sen bu borcu benim yerime ver dese, o da kabul etse, ama bu parayı kendi işinde kullanıp, sonra kendi parasıyla o borcu ödese, caiz midir?

 Gazete yazınızda geçen, “Kadınlara bir şey soracağınız, onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, hicab  (perde)  ardından isteyin. Bu sizin de, onların da kalbleri için daha hayırlıdır” (Ahzâb, 53) meâlindeki âyet-i kerime, Hz. Peygamberin hanımları hakkındadır. Hz. Peygamber’in ondan sonra kadınlarla görüşmediğine dair bir bilgi mevcut değildir. Buna ne dersiniz?

 Eski hâkimleri ve kadıların vermiş olduğu enteresan hükümleri anlatan kitap var mıdır?

 Zeytin tüccarı, sattığı zeytin ve zeytinyağının zekâtını nasıl hesaplar?

 Bir kimse bir malı vadeli satın alıp, aynı mecliste satın aldığı kişiye peşin satabilir mi?

 Hazret-i İsa’nın tebliğinin bozulmamış hâline iman edenler için Hıristiyan kelimesini kullanmak doğru olur mu?

 Eyüp Sabri Paşa kimdir?

 Ecnebi müziğin çalındığı spor salonunda spor yapılır mı?

 Zâlim idareciye isyan etmek neden caiz değildir?

 Fıkıh kitaplarında “kâfire saygıyla selam veren kâfir olur” diyor. Bundan kasıt nedir?

 Kıraatteyken “hased, ehad” yerine yanlışlıkla “haset, ehat” demek namazı bozar mı?

 Çocukluğumuzdan kalma, üzerinde hayvan çizimleri olan halı üzerinde seccade ile namaz kılınabilir mi?

 Umumi Harb’den sonra işgal edilen İstanbul’u İngilizlere bağlı müslüman askerlerin talan ve tecavüzlerde bulunduğu doğru mudur

 Bazı tarihçiler, hilafetin kaldırılmasının en çok İngiltere’yi rahatsız ettiğini söylüyor. Doğru mudur?

 Cuma günü sünnet olduğu için gusleden kimsenin sonradan abdesti bozulup yeniden abdest alsa, cumaya bu abdestle gitse, Cuma günü gusletme sünnetinden mahrum kalır mı?

 Ailem yılbaşı kutlar; tombala oynar; hindi yer. Ben bunlara katılmak istemiyorum. Ne yapmam lazım gelir?

 Bir doktor tıbbî ihmal veya kusurla bir hastanın ölümüne sebep olsa ne lazım gelir?

 Cuma namazında hutbenin dinlenmesi cumanın farzı mıdır?

 Eski kitaplarımı sahafa götürüp değiştirsem, kitap sayısına göre mi, sayfa sayısına göre mi, fiyatına göre mi takas yapılır?

 Tarihi camilerde mihrap ile beraber beş on safında yüksek yapılmasının sebebi nedir?

 Müslümanların câmilere girmesi için  gusül abesti alması lazımdır. Ama gayrimüslimlerin câmileri gezmelerine izin veriliyor. Bunun mahzuru var mı?

 İslam hukukunda ele geçirilen bir yerde tarihi heykeller varsa yıkılması lazım mıdır?

 Çocuklarin yatak odasında küçük bir çöp kovası bulundurmanın bir mahzuru var mıdır?

 Yemeğin ortasında besmele çekmeyi unuttuğumuzu hatırlarsak, "bismillahi evvelehu ve ahirehu" mu yoksa "bismillahi evveluhu ve ahiruhu" mu diyeceğiz?

 Cahiliye devrinde yaşamış babası ile övünen kişiye babasının zekerini yedirin diye bir hadis okudum. Bu sahih midir?

 Mütevazı olmak da kibirdendir, çünki kendinde bir varlık hisseden mütevazı olur, diye bir söz işittim. Bundan ne anlamak gerekir?

 Kur’an-ı Kerime ortadan başlayarak mesela 10. cüzden başlayıp bitirip tekrar baştan 10. cüze gelince 1 hatim yapılmış sayılır mı?

 Cuma günü imam hutbe okurken gelip sünnete durmanın hükmü nedir?

 Hazret-i Hadice ticaret yapar; erkek ve kadın herkesle irtibat halinde iken, Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bugünlerde popüler olan İslâmiyetin güncellenmesi hakkında ne söylenebilir?

 Kendisini selefe atfeden bazı fırkalar, umumiyetle Hanbeli mezhebinden çıkmışlar ve kendilerini hep İmam Ahmed bin Hanbel’e nisbet ediyorlar. Bunun sebebi nedir?

 Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da şehzadeliği devrinde tebdili kıyafet ile İran’a gidip Şah ile satranç oynadığı doğru mudur?

 İskilipli Atıf Hoca’nın Teali İslam Cemiyeti reisi olduğu ve bu sebepten idamına hüküm verildiği doğru mudur?

 Dövme yaptırmış birisi nasıl hareket eder?

 Müslüman bir ailede doğup büyüyen bir insanın direk olarak müslüman olduğu, yani seçim hakkı olmadığı farzedilirse, dinden çıkmak istese ne lazım gelir?

 Bir müslüman kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi caiz değil iken, bir müslüman erkeğin gayrimüslim bir kadınla evlenmesinin caiz olması eşitsizlik oluşturmaz mı?

 Müslüman kabrinin gösterişten uzak olması gerekiyorken, padişah veya sair devlet ricalinin kabirleri neden büyük ve gösterişlidir?

 Sultan Abdülhamid’in Hareket Ordusu önünde Hızır aleyhisselamı gördüğü ve zamanın Özbek kutbunun, “Halk zulme müstehak oldu, bu yüzden tahtı bırak” dediği şeklindeki rivayetleri nasıl anlamalıdır?

 Cahiller, mürtedler, ehli bidat, sapık tarikatlar vs kişiler, peygamberimizi rüyada gördüklerini, hatta o sapık yola onun sevkettiğini, o yolu övdüğünü söylüyorlar. Bunu nasıl anlamalıdır?

 İslâm Devleti, diğer dinlerin tebliğcilerine (misyonerlere) dinlerini yaymaları için izin verir mi?

 Secde ayeti okunduğu zaman yapılmayan ve üzerinden çok vakit geçen tilavet secdeleri üzerimizden düşer mi?

 Nezrim olan bir miktar parayı ihtiyaç sahibi bir kimsenin banka hesabına havale ettim, sonra telefon ile irtibat kurarak nezrim olan şu kadar parayı sana verdim dedim. O da kabul ettim dedi. Nezir borcu böyle üzerimden düşer mi?

 İşyerim prensip olarak kanunen hak eden bütün çalışanlarına tazminat veriyor. Çalışanın hakkı olarak gördükleri için bu hususta hassasiyet gösteriyorlar. Bu halde iken kanunen hak etmiş olduğumuz tazminatı çalıştığımız iş yerinden almamız münasip olur mu?

 İslam Devleti’nin kurulmasından evvel mürted olan bir kimseye, İslâm Devleti kurulunca irtidad cezası tatbik edilir mi?

 Hazret-i İsa’nın kelimetullah (Allahın kelimesi) olması ne demektir?

 Âyetülkürsi okurken “el-Hayyül-Kayyum”, istiğfarda ise “el-Hayyel-Kayyum” olarak okunması lazım geldiğini öğrendim. İstiğfarda da Hayyül diyerek okumayı âdet edinmiş ise ne lazım gelir?

 Hakiki Hamidiye Marşı hangisidir?

 İstanbul’da okuyan bir talebenin muhakkak gezmesini ve görmesini tavsiye ettiğiniz gizli kalmış tarihi ehemmiyeti olan yerler nerelerdir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>