Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 1500’lerden bu yana Amerika’ya göç eden Avrupalıların öldürdüğü Kızılderili sayısı belli midir?

 Osmanlılar bugünki İran’dan hangi toprakları fethetmişti?

 Peygamber Efendimiz soğan yer miydi?

 Bugün fısk, fitne ve küfür çoğaldı. Her türlü insanla ister istemez irtibat halinde oluyoruz. Kişi fısk işliyor. Herkes tebrik ediyor. Mesela kızlar dar kıyafet ve şortlarla maçlar yapıyor ve müsabakaları kazanıyorlar. Bu ya da buna benzer hallerde fitne çıkmaması için bir müslümanın bunu tebrik etmesi caiz midir?

 Osmanlı hanedanı dışındaki diğer Müslüman Türk hanedanları devam ediyor mu?

 Birine günah işlediği için dinsiz imansız demek caiz midir?

 Bir kimse zekâtını bir talebeye zekât niyeti ile elbise alıp verebilir mi?

 Silsile-i aliyye büyüklerinden Abdullah Dehlevî hazretleri Makamat-ı Mazhariyye kitabının 15. mektubunda İmam-ı Rabbanî hazretlerine muhalefet ederek, namazda parmak kaldırmanın Hanefi mezhebinde efdal olduğunu anlatıyor, Bunu nasıl değerlendirmek lazımdır?

 Evli bir erkeğin, zevcesinin rızası olmaksızın, kendi ailesine para yardımında bulunması caiz midir?

 Allah lafzı geçen türkü benzeri şeyler dinlemek veya kendi kendine söylemek küfre sebep olur mu?

 Bir şeyin küfre sebep olduğunu bilmeden yapmak küfre sebep olur mu?

 Kâr payı ile faiz aynı şey midir?

 Ölüye telkin verirken zaruret olmadan, halk dağılmadan önce Şafii mezhebini takliden telkin vermek telfik olur mu?

 Münazara nasıl yapılır?

 Cumhuriyetin ilk devrinde rejim din aleyhtarı olduğu halde Kur’an-ı kerim tefsiri ve hadis-i şerif kitaplarını neşr etmesini nasıl anlamalıyız?

 Kadınların, kızların telefon ve whatsapp kullanması caiz midir? 

 “Yemek yedirmek çok faydalıdır. Lokanta, parayla satsa da böyledir” hükmünce, mesela 10 lira maliyetli yemeği 100 liraya satan restoranlar da buna dâhil olur mu?

 Tek başına binlerce kişinin imana gelmesine sebep olmuş bir âlim, Muhammed aleyhisselamı hayatında bir defa görmüş sonra köyüne, kabilesine gitmiş, bir daha da görmemiş bedeviden derece olarak nasıl aşağı olur?

 Yurt dışında bir talebenin 56 yaşında yalnız yaşayan bir kadının banyo ve tuvaleti müşterek evinde kalması caiz midir?

 Sultan Abdülhamid’in oğlu Şehzade Abdülkadir Efendi şapka takıyor muydu?

 Vambery, Osmanlı casusu mudur?

 “Allahü teâlâ, nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın” mealindeki bir hadis-i şerif var mıdır?

 Ben İngiltere’de hapis cezaları üzerine doktora yapıyorum. Osmanlı devrinde müebbet hapis cezalarının tatbik edilip edilmediği hakkında ne söyleyebilirsiniz?

 Bir videoda Sultan Reşad’ın göğsünde gamalı haç olduğunu gördüm. Sadece onda değil, Cihan Harbi’ndeki çoğu paşada da var. Böyle bir şey nasıl olabiliyor?

 İmam Buharî’nin İmam-ı Azam’ı tenkit ettiği doğru mudur?

 Fethedilen şehirlerin kiliselerinin camiye çevrilmesi dinen caiz midir?

 Halil Halid kimdir? Nasıl biridir?

 Sultan Abdülhamid’in sigara içtiği doğru mudur? Sarayda tütüncü başı makamı var mıdır? 

 Ahmed Nâmık-i Câmii hazretlerinin ismindeki Nâmık’ın hikmeti nedir?

 Bir kimsenin küçük çocuğu misafirlikte bir eşyaya dolaylı olarak zarar verse, babasının ödemesi gerekir mi?

 Dükkânının önünü kapatan bir ağacı, köküne kezzap dökerek kurutmak caiz olur mu?

 Namaz kılmanın muayyen bir müddeti var mıdır?

 Babam, annesinin yanına gömülmek istemişti. Bu şekilde defnetmek caiz midir?

 Kanser hastalarına radyoterapi yaparken cihaz içinde iç çamaşırların da çıkması gerektiğini söylüyorlar. Böyle tedavi olmak caiz midir?

 Hanefi mezhebindeyim, bu ay âdetimin günü geldiğinde lekelenmeler başladı, gün içinde ara ara normal beyaz akıntı dışında yoğun ya da az olarak değişecek şekilde lekeler geldi, bu şekilde 10 gün sürdü ve kesildi fakat adet belirtileri gerçekleşmedi ağrılar dermansızlık ve şişkinlik gibi daha sonra 3 gün hiç leke gelmedi ve 3. günün sonunda kanamam başladı adet belirtileri gerçekleşti bu bana sık sık oluyor böyle zamanlarda namaz ve abdest meselesinde nasıl davranmalıyım?

 Süt ve süt mamulleri istihsali için ahırda, mandırada beslenen hayvanların zekâtı nasıl olur?

 Osmanlı Devleti 3. Roma imparatorluğu mu?

 Sınıftı kız ve erkek karışık olduğu için ilahiyatı dışarıdan okumak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Beş yemin kefareti için, bir kişiye günlük 25’er lira versem veya sokağa çıkıp on dilenciye 25’ler lira versem olur mu?

 Şeytan, Hazret-i Âdem’i nasıl kandırmıştır? Cennette ne eksikti ki elma için söz dinlemedi? Ya da hâdiseler teşbih midir?

 Poitiers Savaşı kazanılsaydı ne olurdu?

 İstanbul'dan sonra Roma'nın fethinin haber verildiği doğru mudur?

 Hünsâ-i müşkilin dinimizdeki vaziyeti nedir?

 Abdestte yüzün sınırları neresidir, çenenin aşağısını yıkamanın hükmü nedir?

 Hapishanede yatan insanlar için ‘Kader Mahkûmu’ tabirini kullanmak doğru bir şey midir?

 İctihad ile ictihad nakzolunmaz kaidesine göre bir mesele hakkında 50 farklı ictihad olsa, bir müminin her meselede kolayına gelen ictihad ile amel etmesi caiz midir?

 Kadının pardesü altına eşofman giymesi caiz midir?

 İmam rükûya giderken cemaatin duyamayacağı şekilde tekbir getirse, sonrasında semi’allahu... diyerek doğrulsa, rükûya gitmemiş olan cemaatin ve imamın ne yapması lazım gelir?

 Sultan III. Mehmed, oğlu Şehzade Mahmud’u idam ettirdiğinde, şehzâdenin annesinin ve 30 hizmetçisinin de denize atıldığı doğru mudur?

 Evliya Çelebi’nin seyahatnamesini hangi neşrinden okumalıyız?

 Haccac aralarında sahabilerin de bulunduğu pek çok kişiye zulmetmiş, çok insan öldürtmüş. Bu şahıs hakkında görüşümüz ne olmalıdır?

 Halifeye biat merasimi yapılırken biat edenlerin köle olmaması mı lazımdır?

 Tarihte müslüman devletler birbiriyle savaşırlarken kâfir bir devletle ittifak yapmışlar. Bu doğru mudur?

 “Medine Vesikası”nın ikinci maddesinde, kendisiyle sözleşme imzalanan Yahudi ve müşrikleri de “ümmet” diye anıyor. Bu doğru mudur?

 Benim ismim Hanifi’dir. Bazı yerlerde Hanefi diye kullanılıyor. Hangisi doğrudur?

 Garsona ya da kapıcıya hizmetinden memnun kaldığımız için verilen bahşiş sadaka yerine geçer mi?

 Marka olarak Salamon yazan ayakkabıyı giymek caiz midir?

 Peygamber efendimizin gündelik hayatı ile alakalı cihetleri anlatan bir kitap var mıdır?

 Bir kişi evindeki eşyaları internet vasıtasıyla satabilir mi?

 Araba almak isteyen için, banka arabayı alıp kâr koyarak satıyor. Bu şekilde araba almak caiz midir?

 Ertuğrul Gazi’nin müslüman olmadığı, bir köyde imamın evine misafir olduğunda, imam, kendisine pencerenin kenarındaki mushafa hürmet edilmesi gerektiğini söylemiş; Ertuğrul ise bunun sebebi sormuş. Demek oluyor ki, Ertuğrul Gazi, henüz Kuran’ı tanımamaktadır. Doğru mudur?

 Baybars, meşhur hükümdarın ismi midir, lakabı mıdır? Hangi lisana aiddir? Ne manaya gelir?

 Uçak korkusu ve panik atak için kullandığım ilaç beni uyuşturuyor. Doktor, bir kadeh içki içmenin fayda edeceğini söyledi. Bu haram olur mu?

 Kadın erkek karışık şekilde tavaf edilmesinde bir hikmet var mıdır?

 Baltacı Mehmed Paşa’nın Rusya’yı Prut Harbi’nde yıkabileceği; ama bunun yerine Çariçe Katerina ile anlaşma yoluna gittiği doğru mudur?

 Bir kadının kocasından aldığı tekaüt maaşında çocukların hakkı var mıdır?

 Arkadaşlarla namaz kılacağımız zaman cemaatle kılmak istiyoruz. Ama imamlık çok mesuliyetli bir iş olduğu için ayrı ayrı kılıyoruz. Nasıl hareket etmeli?

 Bir fakir, zekât olarak aldığı parayı istediği gibi harcayabilir mi?

 Sabah ezanını okurken essalatü hayrun  minen nevm diyeceğim yerde, essalatü hayrun  minen nas  diye okusam, ezânın iadesi lazım mıdır?

 Kredi kartından yapılan harcama sonrasında, bankadan bir mesaj geliyor: muayyen bir fazlalık mukabilinde, borcun taksitlendirilebileceğini söylüyor. Bu caiz midir?

 “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir” mealinde bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?

 Münevver mefhumu/tabiri ne zaman ortaya çıkmıştır?

 Hanefi mezhebindeki birisi seferîliğinin onuncu gününde bir ihtiyaçtan dolayı Mâlikî mezhebini taklid ederek namazlarını cem etmek istese, mesela öğle ile ikindiyi ikişer rek’at olarak mı kılar?

 Babam vefat etmeden yıllar evvel topraklarından 6 dönümlük arsayı, bana verip tapulattı. Sebebi beni okutmamasıydı. Şimdi babamın mirasını taksim ederken, kardeşlerim babamın bana verdiği yere itiraz ediyorlar ve benim ayrıca miras alamayacağımı söylüyorlar. Dinen bunun hükmü nedir?

 İlmihallerde namazın mekruhlarında, “Bir rüknde iki kerre bir yerini kaşımak” ve namazı bozanlarda “Bir rüknde, üç kere bir yerini kaşımak” ifadeleri geçiyor. Burada kast edilen aynı yeri kaşımak mıdır?

 İlmihallerde, namazın müstehabları bahsinde, “İmâmın solunda bulunan kimse, selâm verirken, imâma ve hafaza meleklerine ve cemâate niyet eder. İmâmın sağında olan kimse, hafaza meleklerine ve cemâate niyet eder. Sağında ve solunda kimse yok ise, ancak hafaza meleklerine niyet eder” diyor. Bu son cümlede kast edilen kimdir?

 Kendi kendime dinimi yaşamaya çalışan bir insanım. İnternette bazı hocaları dinledikten sonra imanımdan şüphe etmeye başladım. Ne tavsiye edersiniz?

 Benim içimi yakan bir halim vardır. Bir vakit çıkarda namazı kaçırırsam diye korkuyorum. Sanki göğsümden kalbim fırlayacak gibi nefesim kesiliyor. Allah aşkı ile yanmak istiyorum. Yandıkça yanmak istiyorum. Çıkmaz bir yola girmiş gibiyim. Allah benden razı olmaz diye çok korkuyorum. Bir vakit namazım kaçacak diye korkuyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Buhârî ezberlemeyi düşünüyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Bazen yanıma takke ve çorap almayı unutuyorum. Bunlar olmadan namaz kılmak mekruh olduğundan, sünnetleri kılmasam olur mu?

 10. asırda meydana gelen Hanbelî fitnesinden söz ediliyor. Bu hâdisenin aslı nedir?

 Bazı aylarda 7 gün, bazı ayda 8 gün âdet gören bir kadın, 7 gün âdet gördüğü ayda, âdetin bittiği saati nasıl hesaplar?

 Hayim Nahum ile Koç ailesinin bir münasebeti var mı?

 Nikâhta eşlerin babaları veya babalarından biri şâhid olur mu?

 Selçuklu Sultanlarının Keykavus, Keyhüsrev gibi isimler taşımaları, bunların Farslaştığını göstermez mi? Bunun yerine Osmanlılar gibi eski Türk isimleri kullanabilirlerdi.

 Yakub aleyhisselâmın, oğlu Yusuf’u diğer kardeşlerinden çok sevmesi, bir peygambere yakışır mı?

 Kuyumcuyum. Parasını bizim kasamıza çalıştırmak için bırakanlar var. Karşılığında bir altın mikdarı tesbit ediyoruz. Kuyumcunun, altın düşse de ben zararını amorti ederim, diyerek zarar etmeme garantisi vermesi faiz olur mu?

 Devlet dairelerine hükümet büyüklerinin resminin asılması ne zaman başlamıştır?

 Elimizden geldiği kadar dine uygun yaşadığımız halde, ailemizde son beş altı senedir bazı sıkıntı ve musibetler yaşanıyor. Bunun hikmeti nedir?

 Erzincan civarında Akkoyunlu Devletine ait Koç şeklinde mezar taşları var. Bu mezar taşları ile İbrâhim aleyhisselâmın kurban hadisesine atıfta bulunuyorlarmış. Bu şekilde bir mezar taşı dikmenin İslamiyette bir yeri var mı?

 Bir insan evli birine âşık olsa, nasıl hareket etmesi lazımdır?

 Miras ile bölünen yan yana üç odalı bir köy evi vardır. Onun yanında da arsa vardır. Ev bölünürken 2 oda birine, diğer 1 oda ve yanındaki arsa diğerine düştü.  Bu arsa ile beraber pay edilen oda, diğer 2 odalık eve sonradan ilave edilmiştir. Bu ek oda ile önceki evin duvarı kime aittir?

 Bir işyerinde idareci pozisyonunda olan kimsenin okuması gereken İslâmî kaynaklar nelerdir?

 Evli bir kadının hacca veya umreye gitmesine zevci izin verirse, mahremsiz gidebilir mi?

 Şeyh Ebu’l-Hüda nasıl biridir?

 İmam Ebû Hanife’nin, “Eğer ezan Farisi dilinde okunursa ve halk da bunu anlarsa o ezan caiz olur” fetvasını, Arapça’dan başka dilde ezan okunmasına delil getiriyorlar. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Teşrik tekbirinin kazası var mıdır? 

 Bir kimsenin sığırı olsa, kendisiyle beraber 5 ortak olsa, 2 hisseyi de vefat etmiş anne ve babası için niyet edebilir mi?

 Yahudilikte bir kişinin karısı Yahudiyse, o kadın din değiştirmiş dahi olsa çocuğu Yahudi olur mu?

 Malazgirt Muharebesi’nden evvelki öncü savaşlardan birinde Romanos Diogenes, Malazgirt Kalesini ele geçirdikten sonra halkını kılıçtan geçirdiğini okudum. Sultan Alpaslan’ın muharebeden sonra böyle bir adamı öldürtmeyip affetmesi ne derece doğrudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>