Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir kimse zifafa girmediği nikâhlısına, “Ben seni boşadım, helalim değilsin, karım değilsin, bitmiştir” dese, sonra pişman olsa, ne lâzım gelir?

 Bir kimse her namazdan sonra tesbih çekeceğim diye yemin etse, senelerce çoğunda çekmese ne lazım gelir?

 Trafik kazasında birinin çarpması neticesi bir kimse ölse, geride 1 erkek, 2 kız ve hanımı kalsa, sigorta ve tazminatı nasıl paylaşırlar?

 Bir kimse elfaz-ı küfür söylüyor ama açıktan inkâr etmiyorsa, Müslüman muristen miras alabilir mi?

 Matem tutmak dinimizde caiz değilken, Osmanlılarda vefat eden padişah ve şehzadeler için yas tutulduğu, siyahlar giyinildiği, hatta Şehzade Mehmed’in vefatında matemin 40 gün sürdükten sonra hilatler dağıtılarak matemden çıkıldığı söyleniyor? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz?

 Kuva-yi İnzibatiye neden kuruldu? Madem Ankara hareketini tutuyordu, Sultan Vahideddin neden buna destek verdi?

 Sultan Reşad’a Mehmed ismini ekleyen İttihatçılar mıydı?

 Zevce vefat edince, zevciyet kalktığına göre, Hazret-i Fatıma’yı zevcinin yıkamasını nasıl anlamalıdır?

 Sultan Fatih, İstanbul’u aldığında Hector’un öcünü aldık diye bir söz kullanmış mıdır?

 Beyaz ırk, sarı ırk, âri ırk vs. gibi şeylerin Avrupalılar tarafından kendilerini üstün göstermek için uydurulduğu doğru mu?

 Velime, zifaftan sonra mı, önce mi verilir?

 İstediğimiz bir şey hâsıl olunca, adağı yerine getirmeyip yemin kefareti vermek kâfi midir?

 Yemin kefareti için eve misafir davet edilip yedirilip içirilse makbul olur mu?

 Yemininin bozulup bozulmadığı hususunda şüphede olan biri ne yapmalıdır ?

 Sigara içmemeye yemin eden, içip, tekrar yemin edip tekrar içse, kaç keffaret lazımdır?

 Günümüz hutbelerinde 4 halifenin ismini zikredenler var, zikretmeyenler var. Bunun gereği var mı?

 Varvari Ali Paşa neden isyan etti?

 Hukuk-ı Aile Kararnamesi 27. maddesinde geçen “Bir asldan münşaib hatt-ı münkesir üzre karabet-i nesebiyye ve sıhriyye ashâbı beyninde izdivac memnudur. Şu kadar ki bu memnuiyyet yedinci dereceyi tecâvüz edemez. Ancak esbâb-ı zaruriyye mevcud olduğu halde dördüncü dereceden itibaren hâkimden mezuniyyet istihsal edilebilir. Derecât-ı mezkûre karabet-i nesebiyye ve sıhriyyede hâtıb ve mahtûbe ile asl-ı müşterekleri beynindeki batnların adediyle taayyün eder. Ve karabet-i sıhriyyenin derecesini ta’yinde hâtıb ile mahtûbe şahs-ı vâhid itibar olunur.” Bu maddeyi anlayamadım?

 Sultan Abdülhamid’in, Taftazani’nin Şerhü’l-Akaid adlı eserinde “İmamet Kureyştendir” cümlesini çıkartarak yeniden bastırdığı doğru mu? 

 Ziya Şakir''in kitaplarını sahihlik bakımından tavsiye ediyor musunuz? 

 Çocuğu olmayan bir kadın ilaçla sütünün gelmesini sağlayıp bir çocuğu emzirse o çocuğun sütannesi olur mu?

 Bir cevabınızda “Evi olmayan kredi ile ev alabilir” ifadesine rastladım. Bunun delilini söyler misiniz?

 Sultan Fatih’in Fahreddin-i Acemi’nin fetvasıyla Hurufîler’i yaktırdığı doğru mu? 

 Sultan IV. Murad 8 Ağustos 1635’de Revan’ı feth etti; İran’ın barış istemesi üzerine Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Kılıç ile fethedilen Revan’ın, bu antlaşmayla İran’a bırakılması nedendir?

 Siyam ikizleri evlenebilir mi? Bunların namazı orucu nasıl olur?

 Kanunî’nin Şehzade Mustafa’nın cenaze namazını kendisi kıldırırken çok fazla ağladığı için abdest tazelediği doğru mudur?

 İnnallahe ve melaiketehu yusallîne… diye başlayan âyet-i kerimeden, Allah’ın da salavat okuduğu manası çıkıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir kimsenin emekli maaşını torunlarının birine vermesi caiz midir?

 Erkeklere mahsus işler hanımların yapması caiz değil deniyor. Bunlar nelerdir?

 Tabii saç rengi siyah olan siyaha boyatabilir mi?

 İnsan saçı kullanılan ve zamk ile başa yapıştırılan protez saç kullanmak uygun mudur?

 İnkılap tarihi hocası ders anlatırken nelere dikkat etmelidir?

 60 gün keffaret orucu tutarken Ramazan ayı başlarsa keffaret kesilir mi?

 İmâm-ı Gazâlî hazretleri, El-Münkizü anid-dalâl” kitabında, “Zaruriyatın, yani delile muhtaç olmayan bilgilerin güvenirliliğine emin oldum. Bu hale, deliller vasıtasıyla ulaşmadım. Bu, Allahü tealanın kalbime ihsan ettiği bir nur ile oldu” diyor. Delilsiz inanmak nasıl olur?

 İstimnâ (mastürbasyon) caiz midir?

 Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’de cemaatle namaz hangi mezhebe göre kılınıyor?

 Bir kâfir veya fâsık futbolcuya iyi futbolcu demek, gol atınca güzel gol attı demek, efsane yıldız futbolcu gibi ifadeler kullanmak caiz midir?

 Kurban bayramı günleri seferi olan bir kimsenin teşrik tekbirleri getirmesi vacip midir?

 Günler öncesinden bu cuma ve cumartesi oruç tutarım diye niyetlense, imsaki kaçırsa, oruca devam edebilir mi?

 Kız kardeşim dine lakayt davranıyor. Çok üzülüyorum. Nasıl hareket etmeliyim?

 Evde radyo ve televizyon bulundurmanın hükmü nedir?

 Küfür muhtevalı eski tweetler silinmez de sonradan biri onu görürse hükmü nedir?

 İnönü Harbleri’nin uydurma olduğu doğru mudur?

 Kazım Karabekir’in Paşaların Kavgası adlı kitabında, Abdülmecid Efendi ile görüştüğünde, Sultan Vahideddin’i kötülüğünden bahsediyor. Nasıl anlamalıdır?

 Film sitelerine abone olmanın dinî mesuliyeti var mıdır?

 Bazı kaynaklarda Hazret-i Hasan'ın, eşi tarafından Yezid’in talebiyle yavaş yavaş zehirlenerek öldürüldüğü geçiyor. Ne kadar doğrudur?

 Polis, subay gibilerin şapka takması özür olur mu?

 Enok kitabı diye bir kitap var mı?

 Mevlanzade Rıfat Bey’in, Ali Kabulü Bey’i öldürdüğü doğru mu?

 Hediye gelen kitabı satmak caiz midir? 

 Sultan Abdülhamid’in Güneydoğu Anadolu için petrol haritası çıkarttığı, buradaki petrol olan bölgeleri tespit ettirip buralarda çalışmalar yapıldığı doğru mu?

 Türk hükümetine 58’de Suriye ve 90’da Kuzey Irak’ın teklif edildiğini yazmışsınız. Neden kabul edilmedi?

 Bir kimsenin iki oğlu olsa, biri kendisinden evvel vefat etse, her birinin ikişer oğlu olsa, vefat eden evladın iki oğlu redd-i miras yapsa, dede ölünce tekrar miras isteyebilirler mi?

 5816 sayılı kanunun kaldırılmasına dair ne düşünüyorsunuz?

 Zayıflamak için spor merkezine giden bir kimse, burada çalınan müzikten ve avret yeri açık kimselere bakmaktan mesul olur mu?

 Akıncılar, yaptıkları akınlarda düşman topraklarındaki köylere saldırıp oralardan ganimet alıyorlar mıydı ve bu faaliyet esnasında kendilerine karşı gelen köylüleri öldürebiliyorlar mıydı? Bunun izahı nasıldır?

 Bir özür sebebiyle Mâlikîyi taklid eden bir Hanefî, cemaat ile namaz kılarken imamın sessiz okuduğu rek’atlarda fatiha okur mu?

 Evden sefer mesafesine çıkmaya niyet edilip yola çıkılsa, yolun yarısında aniden karar değiştirilip eve geri dönülse, daha evvel yolda kısaltılarak kılınan namazları kaza etmek gerekir mi?

 Tarihte Yavuz Sultan Selim'den başka Sina Çölü'nü geçebilen oldu mu?

 Osmanlı devlet adamları kilise veya havra temeli atar mıydı?

 Kitaplarınızda bazen hadis-i şerifleri aslî kaynağından değil, dolaylı kaynağından veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir?

 Kudüs müftüsü Emin el-Hüseynî nasıl birisidir?

 Küçükbaş hayvancılık yapan 3 ortak, zekâtını nasıl verir?

 Bir kimsenin dinini öğrendiği hocasını, diğer herkesten çok sevmesi ve üstün tutmalı lazım değil midir?

 Ekim 1244’te Hiribya’da Eyyübîlerle Haçlılar arasında bir muharebe oluyor. Eyyübî ordusunun komutanı da Baybars gösterilmiş. Halbuki Baybars, Memlük sultanı değil midir?

 Son nefeste imanla gidebilmek için ne okumalıdır?

 Mezarlıkta namaz kılmak mekruh olduğuna göre, kabristanın yanındaki camilerde namaz kılmak da bu hükümde midir?

 1 tam altını 4 çeyrek altın ile değiştirmek caiz midir?

 Dini bilgisi olmayan birinin hangi hocaları dinlemesini tavsiye edersiniz?

 Nemrut heykeli, antik mabedler, Mevlana, Nasrettin Hoca silüeti gibi turistik resimler olan tabakları satmak caiz midir? 

 Dede Korkut diye tarihi bir şahsiyet gerçekte var mıdır? 

 Sinemaya gitmek, film seyretmek caiz mi?

 Çalışan kadının günahlara girmemesi için nelere dikkat etmesi gerekir?

 Hanefi bir kadının ilk doğumundan sonra 48 gün kan geliyor, sonra 5 gün temizlikten sonra az da olsa 1 gün kan geliyor bir gün gelmiyor. Normal hayz kanaması 6 gün, 22 gün temizlik. Doğumdan sonra 55.günde olan bu kadın namazını ne zaman kılabilir? Yani mesela her namaz vakti sonuna kadar bekleyip kan gelmemişse gusledip vaktin namazını kılmalı mı? Ayrıca bu kadın cima edebilir mi?

 Namazdan sonra kalkılıp tesbihat ayakta veya çalışırken yapılsa mahzuru var mı?

 Hisselerin bir kısmı bira şirketine ait olan gazlı meşrubat şirketinde çalışmak caiz midir?

 Belli bir peşinat verip kalan kısmı taksitlere bölünerek ve taksitlerdeki artış Tüfe’ye bağlanan bir satış caiz midir?

 “Meşru dairede eğleniniz ve oynayınız. Ben dini yaşantınızda sertlikten hoşlanmıyorum” hadis-i şerifinden ne anlamalıdır?

 Kadın erkek karışık, plaj gibi yerlerde cankurtaran olmak caiz midir? 

 Nâmahrem bir kadını açık bir şekilde düşünmek günah mıdır?

 Gözdağı verip otoriteyi temin etmek için, erkeğin hanımına “Seni sevmiyorum, defol git, senden bıktım, yeter artık, bu evliliğe son verelim” gibi sözler söylemesi nikâha zarar verir mi? 

 Kadın kocasının yatağına gelmeyi reddederse erkek cebredebilir mi?

 Evinden ayrı bir yerdeki bahçesinden elde ettiği elmaların uşru verilir mi?

 Dinin hüküm koymadığı trafik, para, kimlik, imar, yol, şehircilik gibi mevzularda hükümetin kanun koyması caiz midir?

 Bir kadın sosyal medyada resmini koyabilir mi?

 Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde hırsızlar, yankesiciler, dilberan gibi esnaftan bahsediliyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Yallah demek caiz mi?

 Futbolcuyu beğenip mâşallah demenin ve onu övmenin hükmü nedir?

 Namaz kılmayan biri ile, ileride kılar ümidiyle; tesettürsüz bir kız ile, ileride kapanır ümidiyle evlenmek uygun mudur? 

 Bekâr olarak ölmenin büyük günah mıdır? 

 Başı kapalı bir kadının, vücut hatlarını belli edecek kadar dar ve ince elbise giymesi, kısa kollu bluz giymesi, mini etek giyene göre daha uygun değil midir? 

 Ümmü Seleme validemiz,  “Tesettür âyeti indiği zaman, ensâr kadınları başlarındaki siyah örtüden dolayı başlarına karga konmuş gibi görünüyorlardı” buyuruyor. Buradan kadınların siyah giymesinin farz olduğu manası çıkarılamaz mı? 

 Tesettürün farz olduğunu kabul ettiği halde, kızının kapalı olmasına karşı çıkan anne baba küfre düşer mi? 

 Denize girdikten sonra genzimize su kaçıp abdest aldıktan sonra burnumuzdan birkaç damla su gelse abdesti bozar mı?

 Hâdis kitaplarında Şahmaran ve Karınca duası var mıdır?

 Eshab-ı Kiram hakkında “Allah onlardan; onlar da Allah’tan razıdır” meâlindeki âyet-i kerime olduğuna göre Eshab-ı Kiram mürted olmaz/olamaz denilebilir mi? Zira Eshab-ı Kiram arasında bulunanlardan bazılarının mürted olduğu yazıyor.

 Mektep için İstanbul’da yurtta kalan bir talebe, sefer mesafesine bir haftalık tatile gitse, sonra yurda dönse; bir hafta sonra da memleketine gitmeye niyeti olsa, yurtta namazı nasıl kılar?

 Hanımların pantolon benzeri eşofman giyerek sadece kadınların bulunduğu bir yerde pilates yapmaları uygun mudur?

 Revan seferinde affedilip Yusuf Paşa adıyla vezir yapılan Emir Gûneoğlu’nun, beylerbeyi olarak tayin edildiği Haleb’e giderken sarhoş olarak Murad Paşa’yı öldürdüğü, bundan 2 ay sonra İstanbul’a çağırılarak padişahın nedimi olduğu doğru mudur? Doğruysa sarhoş olan ve adam öldüren birine cezası neden verilmedi?

 Ruhî problemler, iman eksiklikliğinden mi kaynaklanır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>