Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Herhangi bir yazıyı mesela “Buraya basmayınız” gibi ifadeleri İslâm harfleri ile basılacak bir yere yazmak uygun mudur?

 Dârülharbde maden işleten zekât verir mi?

 Günümüzde fısk meclisi denince nereler anlaşılır?

 İslâmiyette karma inancı var mıdır?

 Monarşinin üstünlüklerine dair kaynak tavsiye eder misiniz?

 Kuyumcuya biri gelse, kredi kartıyla 10.000 liralık altın alacağını söylese, bu da 20 tane çeyreğe tekâbül etse, kuyumcu çeyrekleri verse, sonra hemen bozdursa caiz midir? Bazen elde o kadar altın olmasa, mesela 10 tane olsa, bu 10 bin liraya 10 çeyrek satsam ve sonra bozdursam caiz olur mu?

 Zengin bir kimse, vefat etmeden malını 3 oğluna verse, 5 kızına bir şey vermese, ölümünden sonra kızlarının mahkemeye müracaat edip kendilerine düşen payı istemeleri caiz olur mu?

 Bir harfi şeddeli okumak ve kısa okunanları uzatarak medli okumak caiz midir?

 Bazı sosyal medya hesapları, mesela twitter çekiliş yapıyor, mesela üç arkadaşınızı etiketleyip RT yaparsanız çekilişe katılıp kitap kazanabilirsiniz diyor. Kumar mıdır?

 Selçukîler Anadolu’ya ne kadar Türk nüfusu getirdi ve yerli halka ne oldu?

 Erkeklerin altın rengi saat/yüzük takmaları caiz midir?

 Havaalanında unutulan eşyaları satan bir dükkândan alışveriş yapmak caiz midir?

 Son halife Abdülmecid Efendi’nin ecdadının içki içtiğini söylediğine dair rivayeti nasıl değerlendirmek lazımdır?

 Enver Ziya Karal ve İsmail Hakkı Uzuncarşılı Osmanlıda yalnızca memurların fes giymekle mükellef tutulduklarını ve bu sebeple de halk için "başı bozuk" tabirinin kullanıldığını söylerken, İsmail Hami Danişmend ahali ve memurların mükellef tutulduklarını yazıyor. Bunların hangisi doğrudur?

 Dinin tesettür ve harem-selamlık emrine ehemmiyet vermeyen akrabalarla görüşmek nasıl olur?

 Napolyon’un komutanlarından Joachim Murat’ın isminin bizdeki Murat ismiyle bir alakası var mı?

 Dinî nikâh yapmayıp belediye kaydı ile evlenen birinin vaziyeti nedir?

 2 aylık çocuğu aldırmak günah mıdır?

 Bir cemaate mensup olmak şart mıdır?

 Sarf ve nahv ilimlerinin fazileti ile alakalı Arapça bir söz vardı. Hatırlıyor musunuz?

 Dini suallere cevap veren sitelere itimat olur mu?

 Bir kaynağın İsrailiyyat olup olmadığı nasıl anlaşılır?

 Seferi olan bir mesbuk 4 rek’atlik bir namazda 3. rek’ata yetişmiş ise namazı 4 rek’at olarak mı tamamlar?

 Bir kimse tarihte kahraman olarak tanınan bir kâfiri veya din düşmanını sevse imanı gider mi?

 Döğüş için Hint horozu yetiştirip satmak caiz midir?

 Hanım bakkal beyi yok iken satış yapabilir mi?

 Çalar saat kurmayıp namazına kalkamayan günaha girer mi?

 Fâtihada müstekim kelimesinde kaf'ı kef veya gayn okumak namazı bozar mı?

 Resimli gazete üzerinde namaz kılınır mı?

 Çalgı aleti ve erkeğe mahsus altın yüzük satmak caiz midir?

 Keşf yerine icat kelimesini kullanmak caiz midir?

 Evde erkek yokken kadın ihtiyaçları bakkaldan alabilir mi?

 Istakoz ve kerevit tutup satmak caiz mi?

 Bir kişi tarlasını kiraya verse, tarlayı tutan kişi meyvelerin uşrunu verse, tarla sahibi de vermeli midir?

 Gelinliği kapalı da olsa yabancıya göstermek neden caiz değildir?

 Dinimizde ametist, akik gibi tabii taşların yeri nedir? Yanımızda taşırsak faydasını görür müyüz?

 Hadis kitabında Hazret-i Ayşe’nin “Muhammed aleyhisselâm Allah’ı gözüyle gördü diyen dini inkâr etmiş olur” benzeri bir sözü geçiyor. Ehl-i sünnet inancına göre ruh ve cesediyle Peygamberimiz  miraçta Allah’ı gördü diye biliyorum. Bu sözü nasıl anlamalıdır?

 Uzun yıllar sigorta yapmadığı anlaşılan işveren aleyhine dava açıp tazminat almak caiz mi?

 Muhammed adındaki bir arkadaşa Maho, Süleyman’a da Sülo diyoruz. Mahzuru var mıdır?

 Kur’an-ı Kerim’de en çok adı geçen peygamber hangisidir?

 Roger Garaudy’nin kitaplarını çok methettiler. Lâkin kitaplarında bilhassa Selçuklular ve Osmanlıları haksız yere ithâm ediyor. Bunları okumakta bir beis var mıdır?

 Kirada dükkânı olanın bundan dolayı zekât vermesi gerekir mi?

 Hukuki hüküm verirken İmam-ı azam ve İmameyn’in farklı görüşleri varsa, hangisi tercih edilir?

 Alevi inancı üzere ölen insanın cenaze namazı kılınır mı?

 Mukaddes Emanetlere karbon testi yapılmasının dinen bir sakıncası var mıdır?

 Peygamber efendimizin çocuklarının yaş olarak büyükten küçüğe sıralaması nasıldır?

 H.C. Armstrong’un  Bozkurt kitabı okunabilir mi?

 Birgivî Vasiyetnamesi şerhinde; evlenmesi caiz olan akrabaya sıla etmek vâcip midir değil midir hususunda ihtilaf olundu. Doğrusu vâcip değildir. Bazı âlimler buyurdular ki, gün aşırı ziyaret etmeli, yahut haftada bir, yahut ayda bir kere ziyaret etmelidir, diye yazıyor. Kız kuzenlerimle görüşmem caiz mi olur?

 Ümmü Kirfe adında bir kadının iki deve ile ortadan ikiye ayrılarak parçalandığı doğru mudur?

 Balkona yapılan güvercin yuvasını bozmak ve uçamayacak kadar büyümemiş yavruları da atmak caiz midir? 

 Mektubat-ı Rabbani’de "İzn ile yapılan ibâdetler makbûldür" ifadesi geçiyor. Bu tam olarak ne demektir?

 Kirada evi olan, fakat kendi başka bir memlekette kirada oturan birisinin 20 bin lira borcu olmasına rağmen kurban kesmesi gerekir mi?

 Bir ansiklopedinin Bektaşîlik maddesinde “Bektaşîlik gayri sünnî tarikattır” diyor. Bu söz doğru mudur?

 Devlet bankaları imar barışı için, bizim adımıza ödeme yapıyor ve bu ödemeyi üzerine koyarak vadeye bölüp bizden tahsil ediyor. Bu şekilde bir muamele uygun olur mu?

 “Japon İmparatoru ile görüştüm ;  basit buldum. İngiliz Kralı ile görüştüm;  kendi ayarımda buldum. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han ile görüştüm;  heybeti, zekası ve nezaketi karşısında beni bir titreme aldı.” Alman İmparatoru II. Wilhem ‘İn böyle bir sözü var mı hocam?

 Hac kurası çıkmış ama, kocası birkaç gün evvel vefat etmiş bir hanım ne yapar?

 Çocuklara toprak, bulut, rüzgar gibi tabiattan isimler vermek mahzurlu mudur?

 Cömertliğiyle nam salmış olan Hatem-i Tai müslüman olmuş mudur?

 Haim Nahum’un Lozan müzakerelerinde menfi bir rol oynadığı doğru mudur?

 Mustafa Kemal Paşa’nın Trablusgarb’daki rolü neydi?

 “Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır” buyurduğuna göre, bir kimse inanç, âdet ve giyimde kasten bir millete benzerse dinden çıkar mı?

 Karı ve koca artık nikâh ve talak mevzularında Şâfiî mezhebine uyalım dedikten sonra uymasalar olur mu?

 Günümüzde gençler 16-17 yaşlarında taklidi imandan kurtulamadan çeşitli propagandaların etkisi ile ateist olabiliyor. Böyle kimseler mürted hükmünde midir?

 Dinle alakası olamayan bir baba çocuğunu Kur’an-ı kerim kursuna yollamıyorsa ve bu çocuk da gitmek istiyorsa ne yapması gerekir?

 Bir arkadaşım iddia yoluyla çok para kazanıyor. Bana bu paradan hediye vermek istiyor. Almakta bir beis var mıdır?

 Saatlerde Romen rakamları mı, Latin rakamları mı tercih edilir? Kıble duvarında yer alması mahzurlu mudur?

 Sağlık ocağına gelen bazı aileler, günah diye çocuklarına aşı yaptırmak istemiyor. Bunlarda insanı kısırlaştıran maddeler olduğunu söylüyor. Bir hemşire nasıl hareket eder?

 Buluğa ermemiş çocukların arkasında namaza durmak namazı bozar mı?

 Şerif Paşa’nın Kürdistan devleti kurmak gibi bir ideali var mıydı?

 Zammı sureyi okuyup okumadığında tereddüd eden secde-i sehv yapar mı?

 Osmanlı saltanatı, yani yalnızca bir ailenin ferdlerinin devleti idare salahiyetine sahip olması, Resul-i Ekrem ve sonraki 4 halife devrindeki halife seçim prensiplerine uygun mudur?

 Gayrimüslim ölülere “Allah rahmet etsin” denmeyeceğine göre, İbni Arabi gibi az da olsa bazı âlimlerin “Kâfirlerin azabı sonsuz değildir” dediği de malum olduğuna göre, bu da rahmet olmuyor mu? Allah rahmet etsin demek bu içtihada göre caiz değil midir?

 Nimet-i İslâm kitabının dipnotlarında T. der ki ifadeleri sık sık geçiyor. Bu ne manaya geliyor?

 Evlenmek dini hizmete manidir diyerek evlenmemek, caiz midir?

 1821 Mora İsyanı’nda parmağı olan ve Patrikhane’de asılan Fener Patriği V. Gregorius’un asılmasından dolayı Rumların aynı yerde bir Türk büyüğünü asmadan kapıyı açmama ahdi var mıdır?

 Dil bilgimi hem Türkçede, hem yabancı lisanda geliştirmek üzere roman veya kısa hikâyeler okumak isteyince, bana dinî kitaplar okumamı tavsiye ettiler. Roman yazarlarının kalplerindeki zulmetler bana da sirayet edip kalbimi karartabilirmiş. Nasıl hareket etmeliyim?

 Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Kürt asıllı mıdır?

 Kefil ile kredi kartı almak caiz midir?

 Gün battıktan sonra hayvan kesmek uygun mudur?

 Geçen sene ortak kurban kesenlerden biri bu sene dese ki, “Geçen seneki et hora geçmedi, yağlı oldu, bu sene dana keselim”. Bunun niyetinin kurban olmayıp et olduğu neticesi çıkar mı?

 Eskimiş ve giyilmeyen kıyafet ve ayakkabıları çöpe atmak israf mıdır?

 Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin Kaldırılmasının Arka Planı kitabında, olup bitenlerden Sultan Vahideddin’i mesul tutuyor. Ne dersiniz?

 Okuduğumuz kitaplar bizi bilgilendiriyor ama, maalesef manevi olarak güçlenemiyorum. Tevekkül, sabır, irade sahibi olmak istiyorum fakat bunun yolu nasıldır bilemiyorum. Neler yapabilirim?

 Bir cinni vasıtasıyla Aramice öğrenmek caiz midir?

 Sultan II.Bayezid, oğlunun cülûs merasimine katıldı mı?

 Bir tercüme sitesinde çalışıyorum. Muhtevası bozuk ise mesul olur muyum?

 Devletten almış olduğumuz burs parasını sağ olan babamıza verip kurban kesebilir mi veyahut biz sağ olan babamızın adına kurban kesebilir miyiz?

 Muhammed Ali Sabunî’nin Ahkâm Tefsiri ehl-i sünnete uygun mudur?

 Bir cemaatin müntesibleri şeyhlerine olan tâbiyetlerinin nişanı olarak sakal bırakmasa doğru mudur?

 Sultan Selim’e Yavuz lakabını Şiîlerin taktığı doğru mudur?

 Bir kimse, 17 yaşında beraber yaşadığı, nafakasını karşıladığı oğlunun biriktirdiği paradan borç alsa, bu arada vermeye devam ettiği harçlık faiz sayılır mı?

 Muhtelif siyer kitaplarında Peygamber efendimizin tepesinde daima ona mahsus bir bulut olduğu yazıyor. Bazı ilahiyatçılar ise “Böyle bir bulut olsaydı müşrikler bunu görüp iman ederdi” diyor. Ne denir?

 Ninem zamanında cehaletinden dolayı 1,5 aylık çocuğunu düşürmüş. Ne lazım gelir?

 Kur’an ve sünnet aslî delil olduğuna göre, İslâm hukukunda icma ve kıyas niçin fer’i delillerden sayılmıyor da, aslî delillerden sayılıyor?

 Nasreddin Hoca’ya atfedilen müstehcen fıkralar doğru mudur?

 Mızraklı İlmihal’de namazı bozan şeyler kısmında, “kendi imamından başkasına fethetmek” diyor. Burada kast nedir?

 Bir yere kasten küfre sebep olacak şeyler yazan kimsenin, tövbesinin sahih olması için o yazdıklarını karalaması şart mıdır?

 Günlük giydiğimiz ayakkabıyla namaz kılmak caiz midir?  

 Birçok tarihçi Mimar Sinan’ın Kayseri’deki bir Ermeni köyünden devşirildiğini, bazısı da Türk asıllı Hristiyan olarak devşirildiğini söylüyor. Hangisi doğrudur?

 Defin sırasında beton plakalar konması uygun mudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>