Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Üniversite talebesiyim. Zamanı iyi kullanamıyorum. Meşguliyetlerin çokluğundan, din ve ilim dünyamı zenginleştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

 Sultan II. Abdülhamid tarafından 1906’da Mustafa Kemal’e Mecidiye nişanı verildiği doğru mudur?

 Ders çalışmakta büyük sıkıntı yaşıyorum. İmtihan için dahi çalışmak içimden gelmiyor. Ne yapmalıyım?

 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile Mısır’da Kadri Paşa’nın eserleri muhteva cihetinden birbirini tamamlayıcısı mıdır?

 Trende namaz nasıl kılınır?

 Resulullah aleyhisselamın anne, baba, dede ve ninesi cennetlik midir?

 Bir kimse üç defa istikbalde şunu yapacağım diye yemin etse, fakat yapamasa, yemin kefaretini akrabası olsa fakirlere verse olur mu? Hepsini bir fakire verebilir mi?

 İslâm Hukuku adlı kitabınızı okuyorum, İslâm hukukunun Anglo-Saxon hukuk sistemine benzerliği kısmında, (mahkemedeki jüriler gibi) demişsiniz. İslâm hukukunda mahkemelerde jüriler var mıydı?

 Düştü vaktâki diye başlayan mehter marşı, İttihad ve Terakki devrinde mi yazılmıştır?

 Kredi kartı ile sarrafa gidip altın alınsa, peşin olursa ucuz, kredi kartıyla olursa fark alıp satsalar, fark verip almak caiz midir?

 İnternet vasıtasıyla banka hesabından döviz veya altın alıp satmak, meclis birliği teşekkül etmediği için caiz midir?

 İslâmiyette zâhire bakılır; ancak iyi huylu, cömert kâfirlerin son nefesini bilemeyiz sözü çerçevesinde, son nefeste iman muteber midir?

 Selçuklu sultanı Tuğrul Bey’in Mutezile mezhebine mensup Kunduri adlı veziri vazifelendirmesini nasıl anlamak lazımdır?

 Sol el ile yemek yemek caiz midir?

 Bir kimse 15 bin lira borç istese, altın olarak veririm desem, o da altın olarak verme, satınca kıymeti düşer, sen 15 bin ver; ben sana şu anda kaç gram altın yapıyorsa, öderken o kadar gram altın vereyim dese caiz olur mu?

 “Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur” gibi rivayetler doğru mudur?

 Düşmanın kadın, çocuk ve yaşlı mensupları, savaşmıyorsa ve kendi taraflarına yardım etmiyorsa, kısaca savaşa dâhil değilse, öldürülmeleri nasıl caiz olur?

 Bir kimse zevcesine, bir daha ailem hakkında konuşursan biter, dese, o da konuşsa, ama bunu boşamak manasında söylemese; tehdid için söylese, talâk vâki oldu mu?

 İki öz kız kardeş olsa, büyük abla, kendi küçük öz kardeşini emzirse, bunların çocukları birbiriyle evlenebilir mi?

 Teknolojinin gelişmesine, Kur’an-ı Kerim’in her yerde ulaşılır olmasına rağmen, hâfızlık neden hala kıymekli addediliyor?

 Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını, batının müslümanlaşması olarak anlamak doğru mudur?

 Taha suresinde “Ve kul rabbi zidni ilmen” diye geçiyor. Ama dua kitaplarında “Rabbi zidni ilmen ve fehmen”  diyor. Kur’an-ı Kerimde tavsiye edilen bu duayı değiştirmek caiz midir?

 İlmihalde, “Akşamı kıldıktan sonra, tayyare ile batıya gidince, güneşi görse, güneş batınca akşamı tekrar kılar” diyor. Güneşi görünce akşam namazı gibi ikindi namazını da tekrar kılması gerekmez mi?

 Bir kimse “Allah her şeyi yaratmaya kâdir değildir, mesela kendisine ortak, eş bir tanrı yaratamaz” dese, buna nasıl cevap verilir?

 Zevcemle geçinemiyoruz. Bir defa iki kez üst üste ben seni boşadım, ben seni boşadım diye mesaj attım. Sonra tekrar birleştik. Sonra evi bırakıp gitti. Sonra mahkemede anlaşmalı boşandık. Geri dönmek mümkün müdür?

 Bir kimse, falan şahısla görüşmediğime ve bundan sonrada görüşmeyeceğime dair üç talakım üzerine yemin ederim dese, ne lazım gelir?

 İnsan rüyada cenneti görebilir mi?

 Davud yıldızı bulunan mücevher veya eşya satmak caiz midir?

 Müslüman birinin, gayrı Müslimlere haç gibi küfr alametleri satması caiz midir?

 Sarraflık, kuyumculuk mesleğini yapmak caiz midir?

 Kefaret orucu tutması gereken zengin bir kimse, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa tutulsa, fidye mi verir yoksa fidye verilmesi için vasiyet mi eder?

 Evlenmiş ayrılmış olan bir kadın başka bir evlilik yaparken yine mehir alabilir mi?

 İntikal tekbirinde, rükû ve secde tesbihlerinde manayı bozacak şekilde söylemek namazı bozar mı?

 İstanbul’da yaşayan biri, Samsun’da üniversite kazansa, birkaç günlüğüne İstanbul’a gelse, namazları kısaltır mı?

 Dövme yaptırmak caiz midir?

 Bir kimse oğlu ve kızına eşit miras verse, günahkâr olur mu?

 Faiz almak haram iken, nasıl oluyor da Osmanlı hükümeti Avrupa’dan borç aldı?

 Türkiye kurulduğu zaman bir İslam devleti miydi?

 Kitap okuma zevkini kazanmak için ne yapmalıdır?

 Evliyanın kerametini inkar etmek veya keramete inanmamak bir müslümanı Ehli Sünnet dairesinden çıkarır mı?

 Erkeklerin düğünde ya da davette papyon takmaları caiz midir?

 Aikido gibi uzakdoğu dövüş sanatlarında eğilerek ve secde eder gibi selamlama yapılıyor. Caiz midir?

 Çalıştığım yerde hakkım olan bir para verilmese, buradaki fotokopi makinesini o para kadar şahsi işlerimde kullanmak caiz midir?

 Bir Müslümanla devamlı küs kalmak caiz midir?

 Erkeğin evlenmek istediği kızını saçını görebilir mi?

 Herkesin eceli belli ise, sadaka ömrü uzatır haddis-i şerifini nasıl anlamalıdır?

 Stalin Gürcü müdür?

 Bir kimse nafaka için kredi çekmeye mecbur kalsa ve bankalar kendisine kredi vermediği için bunu başkasına çektirse caiz midir?

 Bankaya kredi çektiğim için faiz borcum var. Önümüze de güzel bir yatırım imkanı çıktı. Fakat benim bu yatırım için de sermayem yok. Bunun için tekrar kredi çekmem uygun olur mu?

 Mecburi askerlik, Müslüman erkeğe cihadın farz olmasının neticesi midir?

 Bir meselede Emri bil maruf yaptıktan sonra, yanlış söylediğini öğrense, o kişiye gidip doğrusunu anlatmak gerekir mi?

 Abdulbaki Gölpınarlı Ehli sünnet mi?

 Evli bir kimse zina etse nikahına halel gelir mi?

 Dini nikahla evlendikten sonra zifaf gerçekleşmeden, hatta aynı evde 1 gece dahi geçirmemişken, köyünden eşyaları alıp gelmek için ayrılan erkek geri dönmezse, telefonlara dahi cevap vermiyorsa Kadın boşanmak için ne yapmalıdır?

 “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi'” mi “sahbihi” mi?

 Ebul-Kasım ismini çocuğa koymak caiz midir?

 Bir spor kulübü derneğimiz var. Devlet, spor toto vasıtası ile talepte bulunan spor kulüplerine yardım veriyor. Bunu almakta mahzur var mıdır?

 Abdest almaya gücü yetmeyen bir yaşlının gelini olsa, bu yaşlı kadın teyemmüm edebilir mi?

 Günümüzdeki seyyid ve şeriflere zekât verilebilir mi?

 Said Nursî Vehhabiliği müdafaa etmiş midir?

 İslam hukuku, inancı gereği kızkardeşiyle evlenen mecusiye karışır mı?

 Namaz kılarken, namazdan önce yediği büsküvinin ağzında tadını alsa namaz bozulur mu?

 Borçlu olduğu kimseye, “Ben sana falan gün şu iyiliği yaptım, filan gün şu işini hallettim, belediyede şu işini gördüm; bu borcu onlara say” demesi uygun mu?

 19 yaşındayım, namaz kılmaya yeni başladım, fakat buluğa ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. Kaza namazlarını kaç yaşından itibaren hesaplamalıdır?

 Kefaret orucunu iki-üç sene ertelemek caiz midir?

 Hafta sonları öğleye doğru takriben yarım saat yatağa uzanıp, kayluleye niyet ederek yatsa, fakat uyumasa,  kaylule yerine geçer mi?

 Ojenin abdeste mani olduğunu bilmiyorken, ojeli parmaklarla aldığım abdestle kıldığım namazları tekrar etmem gerekir mi?

 Bir kimse, Tebareke ve Nebe surelerini okumaya niyet etse, okuduktan sonra müsait vakti var ise, Yasin-i Şerif okumak istese, böyle sırayı gözetmeksizin okumak uygun mudur?

 Bütün günah tevbe edilince affoluyor; kazaya kalan namazlar neden affolup sakıt olmuyor?

 Fâsık satıcılardan alışveriş yapmak yerine salih esnaftan alışveriş yapmak ehven midir?

 Kadınların marketing firmaları için satış yapıp para kazanması caiz midir?

 Ders kitabımızda sahabeden fetva verenlerin sayısının mahdut olduğu yazıyor. Hepsi müctehid değil midir?

 10 yaşındaki kıza dinimizi nasıl sevdirebiliriz? Tesettüre nasıl alıştırabiliriz?

 Çalışan hanım nelere dikkat etmelidir?

 İş arkadaşlarından dinsiz ve fâsık olanları arkadaş olarak facebookta arkadaş olarak eklemek caiz midir?

 Sosyal medyada bir erkeğin hanımı ve kızımın da bulunduğu fotoğrafları paylaşmak caiz midir?

 Bir tıbbiye talebesine, tıbb-ı nebevî hakkında hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 Uydurukça kelime kullanmamak için, fransızca kelime kullanmak, mesela bilgisayar yerine kompütür demek daha mı iyidir?

 Diskoda güvenlik görevlisi olarak çalışmak caiz midir?

 10 yaşındaki kız çocuğunu tekwando kursuna göndermek uygun mudur?

 Facebook, Instagram gibi sitelerde arkadaşlık isteği gönderen saliha hanımları arkadaş olarak eklemek uygun mudur?

 Pantolon giyen bir hanıma çok yakışmış, çok güzel olmuş demek, imana zarar verir mi?

 İmam-ı Gazali hazretleri için “Üç yüz binden fazla hadis-i şerifi râvileriyle ezbere bilen” ifadesi tenkit ediliyor; bunların kitaplara geçmediği, dolayısıyla bu sayının çok mübalağalı olduğu iddia ediliyor. Nitekim Kütübi sittedeki hadis-i şerif sayısı çok daha azdır. Burayı nasıl anlamak gerekir?

 Bir cemiyette kadınların kaşlarını alması veya inceltmesi âdet olmuşsa, caiz hale gelir mi?

 Bir kimsenin kiraya verdiği bir evi olsa, kendisi de iş icâbı başka şehirde kirada yaşasa, parası da olmasa, zekât alabilir mi?

 Bazı hadis kitaplarında “Allahü teala korku halindeki namazı ise 1 rek’at olarak farz kıldı” geçiyor. Ama okuduğum ilmihallerde hiç böyle bir bilgiye rastlamadım. Bir rek’atlik namaz olur mu?

 Bir çiftçi fındık hasad etse, alıcı parayı şimdi alırsan 9 lira, 6 ay sonra alırsan 10 lira dese, biz de 6 ay sonra almak üzere 10 liradan anlaşsak, sonra para lazım olsa, gidip bu anlaşmayı bozup, 9 liradan fındığın parasını alabilir miyiz?

 Peygamber Efendimizin kendisine herhangi bir vahiy gelmeden bir şeyi haram kılma salahiyeti var mıdır? Mesela altının erkeğe haram kılınması vahiyle mi olmuştur, yoksa peygamberimiz bunu hoş karşılamadığı için kendisi mi haram kılmıştır?

 Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat dönemleri kitapları yazıldıkları, sadeleştirilmedikleri orijinal dilleriyle okumak istiyorum. Ne yapabilirim?

 İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubat kitabını baştan sona okudum, ama pek bir şey anlamadım. Bu kitabı daha iyi anlayabilmek için tavsiye edeceğiniz başka kitaplar var mı?

 Meyyitin kefenine zekât verilmez ne demektir?

 Son halife Abdülmecid Efendi’nin nü tablolar yaptığı doğru mudur?

 Namazı kolu, başı açık mekruh olduğuna göre, bu husus, Kur’an-ı kerim okurken de cari midir?

 Bir kitapta, “Cemaatle namaz kılarken imamın abdesti bozulursa, imam vekil bırakmayıp camiden çıkınca cemaat birden fazla ise namazları fâsid olur” yazıyor. Cemaat 1 kişi ise ne olur?

 İkindi namazını asr-ı saniden evvel kalabalık cemaatle mi, yoksa asr-ı saniden sonra 3-5 kişilik cemaatle mi kılmak daha efdaldir?

 Bir kitapta “İki kişi anlaşsa 10 gün ben sana süt vereceğim 10 gün de sen bana vereceksin. Bu anlaşma faiz olur. Ama bunlar bunu ödünç vererek yaparlarsa faiz olmaz” diyor. İkisi arasındaki fark nedir?

 Borç verirken gün tayin etmek faiz ise, bu belirsizlik nasıl ortadan kaldırılabilir?

 Kuteybe bin Müslim’in, Asya'da Türkleri Müslüman yapmaya çalışırken, namazda Kur’an-ı kerimin fârisî okuyabileceklerini cahil halka söylediğini okudum. Hadise gerçek midir?

 Mâlikî Mezhebinde, bid'at ehli olduğu bilinen imama uymanın namazı hiç sahih yapmayacağı doğru mu? Amelde bidat mi itikadda midat mi? Bunun Hanefi'de hükmü nedir?

 İmam efendi, öğle namazında dalgınlıkla tekbirleri sessiz söylese, sonra cemaatten biri ikaz etse, devamında sesli devam etse, secde-i sehv îcâb eder mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>