Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Besmele-i şerifi hat ile 21, 35, 41 gibi sayılarda yazarak duvara asmak caiz midir? Bu sayılarda besmelenin fazileti nedir?

 Yezid, Seffah, Mansur, Memun gibi kişilerin halifelikleri Ehli Sünnette kabul ediliyor mu?

 Mekteplerde satrancı tanıtıp bundan para kazanmanın mahzuru var mıdır?

 Bir adam, zevcesinin evi terketmesinden korkarak, “Gidersen seni eve almam. Bu evde böyle kepazeliğe müsaade etmem” dese, kadın da dinlemeyip gitse, talâk olur mu?

 Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh, derken, el-Azim''den sonra el-Kerim söylenmesi mi lazım mıdır?

 Hilâfetin ve İslâm devletinin yeniden kurulması için elimizden bir şey gelmez mi?

 Sıffin muharebesinde sahabe olmayanlar da yer aldılar. Sahabe ile savaşmanın hükmü nedir?

 Müminin ağzına sövmek küfr müdür? Böyleyse küfrden kurtulmak için tevbe kâfi midir, helallik de gerekir mi?

 Hazret-i Ebu Bekir’in bildiğim kadarıyla Bekir isminde çocuğu yok. O halde kendisine niçin Ebu Bekir denilmiştir?

 Bir kitapta, “Ebu Bekr ve Ömerden radıyallahu anhüma başka sahabiyi, dini bir sebeple kötüleyen bid’at sahibi olur” yazıyor. Burada Hazret-i Ebu Bekr ve Hazreti Ömer den başka derken, onları kötüleyenin kâfir mi olacağı kastediliyor?

 Bir kitapta Muhammed Aleyhisselam için “Veber ve meder ahalisinin en iyisi” diye geçiyor. Veber ve meder ne demektir?

 Evli bir hanımın, sokakta kendisinin evli olduğunun anlaşılması için alyans takması caiz midir?

 Bir ilmihalde, “Kalb hastalığının birinci ilacı, tevbe ve istiğfardır” diyor. Tevbe ve istiğfarın mana olarak farkı var mıdır?

 Bir ilmihalde “Bir sebeb ile geçici haram olan, yani o sebeb kalkınca evlenmesi helâl olan yedi kadına selâm vermek câiz değildir. Bunların selâmına cevâb vermek farz olmaz” diyor. Bu yedi kadın kimlerdir?

 Dünya yuvarlak olduğuna göre, kıbleye değil de, tam ters yöne dönsek yine Kâbe’ye dönmüş olmuyor muyuz?

 Peygamber efendimiz aleyhisselâmın “Unutulmuş bir sünnetimi diriltene 100 şehit ecri vardır” hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için,  az yapılan, yapılmayan yahud hiç yapılmayan bir sünneti, ailem de görsün diye yapmam münasip olur mu?

 Ziya Gökalp'in dindar bir şahsiyet olmadığı malum iken, “Asker Duası” adında dini muhtevalı bir şiiri vardır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Vefat etmiş evliya zatlardan, kabrine giderek, bana bir ev ver, bana bir oğul ver, kızıma koca bul diye  yardım istemek caiz midir?

 Müslüman birine kâfir demek insani küfre düşürür mü? Böyleyse tevbe kâfi midir, helallik almak şart mıdır?

 Taha suresi 114. âyetinde geçen duayı euzu okumadan dua niyetiyle söyleyebilir miyiz?

 Şâfiî mezhebine mensub bir kişi, Hanefî imamın arkasında namaza durduğunda, imam sehiv secdesi yaparsa ne yapar?

 Bir mecliste verilen üç talâk bir talâk mı sayılır?

 10.000 Euro parasını Türkiye’deki annesine götürmesini isteyen kimseye, “Götürürüm ancak 50 Euro alırım” dese caiz midir?

 Eşine sen benim ablamsın diyerek latife yapan bir kimse, boşamayı kast etmedi ise talâk vâki olur mu?

 Çorum’un Seydim köyünde Seyyid Murad hazretlerinin türbesi var. Civarındaki geniş arazi kendilerinin vakfiyesi imiş. Cumhuriyetten sonra hususi mülk haline dönüştürülmüştür. Yıllar önce dedemin buradaki arazisini satıp aldığımız evde vakıf hakkı var mıdır?

 Çekilen diş yerine yapılan implant gusle mani midir?

 Ateist veya dinsiz biriyle evlenmeye karar veren erkek/kadının imanına zarar gelir mi?

 İstisna, sipariş satışı ile mevcut olmayan gayrımenkulu, mesela ev alım, satımı gerçekleştirirken, her malzemenin tek tek  cinsi belli mi olmalıdır? Bir inşaatta o kadar çok kalem malzeme vardır ki, bunların hepsinin baştan belli olması pratikte pek mümkün değildir. Piyasada müteahhitlerin “mahal listesi” adını verdikleri inşaat ve dairedeki malzeme ve kalitenin asgari standartını belirten listeler vardır. Satış esnasında bunları verirler. Bunlar kâfi midir?

 Şâfiî fıkhını öğrenmek için hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 Demir yüzük takmanın erkek için mekruh oluşu tenzihen midir, tahrimen mi?

 Hatay ve Hitay arasında da bir irtibat var mıdır?

 Çocuğun tahsil masrafları  için kredi çekmek ya da çekilecek kredi için kefil olmak uygun mudur?

 Mescidde namaz kılarken namaz kıldığımız yer şâhidlik etsin diye farz bitince sünnet namazı için yanımızdakiyle yer değiştiriyoruz. Ama senelerdir namaz kıldığımız küçük bir mescid olduğu için, zaten namaz kılmadığımız bir kısmı kalmadı. Yine yer değiştirmeye gerek var mıdır?

 Talâk suresi 4. âyette “henüz âdet görmeyenlerin ıddeti” ifadesini delil getirerek, “İslâm''da ergenlik çağından önce çocukla evlenmek  (zifaf)  caizdir” iddiasında bulunanlar ve bunu tenkit edenler oluyor. Ne denebilir?

 Muhtedi Şeyh Hamza Yusuf nasıl bir insandır?

 Kliniğe yatan akıl hastası bir lösemiliye, hastanede kolay kolay bulunmayan ve yurt dışından gelen ilaçların tasarruf sebebiyle tatbik edilmemesi caiz midir?

 Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilip hapsedildikten sonra, “Bundan sonra, Cebrail aleyhisselâm gökten inse, padişah olmam. Cenâb-ı Hakkın takdîri böyle imiş” dediği doğru mudur?

 İsmimizi Latin harfleriyle süslü bir biçimde yazmak ve bu yazıyı asmak uygun mudur?

 Şah Veliyyullah Dehlevî Ehl-i Sünnet midir?

 Yazılarınızı alaka ile okuyorum. En son Osmanlı Yahudileri yazınızı okudum. Ben de Yahudiyim. Osmanlı Yahudileri iyi yaşadı, doğru. Ama Avrupa’daki herşey de kötü değildi. Yahudilerin  amme hizmetine girmedikleri, hayat haklarından mahrum oldukları, dinlerini istedikleri gibi yaşayamadıkları yerler ve zamanlar olmuştur. Ama Avrupa’dan sayısız bilim adamı çıkmasını nasıl izah edersiniz? Ermenilerin sürülmesi için hükümeti Yahudilerin kışkırttığını yazmışsınız. Lütfen tehcire Yahudileri karıştırmayın. İttihat ve Terakki öz be öz Türk malıdır.

 Bazı kitaplarda Osmanlı Devletini ihtiyarlar, aksakallılar adıyla bir grup bilge kişinin kurduğu; buhranlı zamanlarda devreye girerek kahramanlara vazife verdikleri ve Türklerin asırlar boyunca hep böyle idare olunduğunu söylüyorlar. Aslı var mıdır?

 Facebook, instagram gibi sosyal ağları kullanmak uygun mudur?

 Üniversite talebesiyim. İngilizcemi nasıl inkişaf ettirebilirim?

 Vatan-ı aslim Beylikdüzü’dür. Kısa bir iş için Sultanbeyli’ne gittim; oradan Arnavutköy’e geçtim ve 5 gün kaldım. Beylikdüzü ve Arnavutköy arası mesafe 104 km.den azdır. Ama Beylikdüzü’nden Arnavutköy’e gitmek niyetiyle 104 km.den fazla yol gittim. Bu müddet içinde seferi oldum mu?

 Kur’an-ı kerimde geçen orta namaz, hangi namazdır?

 Bir erkek, hanımına, “pislik, b.. , şerefsiz; benden sana artık koca olmaz, git anan baban sana başkasını bulsun, istemiyorum artık seni” dese, talâk olur mu?

 Kullandığımız yara bandını çıkardığımızda bandın yapışkanı deride kalıyor. Bunlar gusle ve abdeste mâni midir?

 Dini mevzuda kasıtlı olmadan birine yanlış bilgi vermek, emin olmadan konuşmak küfr müdür?

 Mahremleri olmadan üç-dört sâliha hanım toplanarak, 104 km’yi gecen bir şehire bir hanımın düğünü için gidebilirmi? Bunda istisnalar olabilir mi?

 Şamlı Yuhanna Dımaşki diye bir papaz varmış. Hatta İslam aleyhine kitap da yazmış. Bu kişinin Hazret-i Muaviye'nin müşaviri olduğu doğru mu?

 Eshâb-ı Kirâm adlı bir kitapta, “Arabistânda dört dâhî yetişmiştir. Hazret-i Muâviye, Amr bin Âs, Mugîre bin Şu’be radıyallahü teâlâ anhümâ ve Ziyâd bin Ebîhdir” derken; başka yerde, Ziyâd bin Ebîhi için “Arabistânın meşhûr beş dâhîsinden biridir” deniyor. Dâhiler 4 mü, 5 mi?

 Mektepte talebeler cep telefonlarını şarj ediyor. Bu çocukların kimden helallik alması gerekir?

 Namazın son ka’desinde imam sehiv secdesi yaparken, imama uyan da sehiv secdesi yapmalı mıdır?

 Baldız ile hürmeti musahare olur mu?

 İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbât kitabının 1. cildinin 266.  Mektubunda, “Kâfirlere mahsûs olan âdetlere ve bayramlara katılır, kâfirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde, onların yapdıklarını yaparsa Cehenneme girer. Amma, kalbinde zerre kadar îmânı olduğu için, Cehennemde sonsuz kalmaz. Demek ki, kalbinde îmân varken, kâfirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenâze nemâzlarını kılmalıdır. Bunları kâfir bilmemelidir. Nitekim bu gibilere, bugün böyle yapılmakdadır. Bunların, îmânları sâyesinde Cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır” şeklinde bildirirken; 3. Cilt 41. mektubunda ise “Kâfirlerin bayramlarında, onların yapdıklarını yapmak, hep şirkdir.  Hindûların bayram günlerine hurmet etmek ve o zemânlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur. Küfre sebeb olur. Kâfirlerin bayramlarında, müslimânların câhilleri kâfirler gibi, birbirlerine hediyye gönderiyorlar. Eşyâlarını, sofralarını kâfirlerin yapdığı gibi, süsliyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırd ediyorlar. Bunlar hep şirkdir, kâfirlikdir” demektedir. İmam-ı Rabbânî hazretlerinin aynı meseleyle alakalı iki farklı içtihadı olduğu anlaşılıyor. Şu halde 1. Cild 266.  Mektubundaki içtihadından rücu mu etmiştir?

 Bazı kitaplardaki 54 farzın farklı olmasının sebebi nedir?

 Hasan el-Bennâ, Ehl-i sünnet midir?

 Para kazanmadan facebook gibi sosyal medya sitelerinde, mizah sayfası açabilir miyiz?

 Fatih Sultan Mehmed’in deniz mahsullerini yediği rivayeti doğru mudur?

 Peygamberimiz sünnetli mi doğmuştur?

 Nisab miktarına ulaşmış malın zekatı, zekat verme niyetiyle, bir sene henüz dolmadan verilmiş olsa, bir sene dolunca tekrar zekat vermek gerekir mi?

 Yaşlı bir imama uyduğumuzda imam öğle namazında gayri ihtiyarî fatihayı biraz sesli okuyor, biz de farkında olmadan âmin diyoruz, namaz sahih olur mu?

 Cemaatle namaz kılarken ilk oturuşta, imam yavaş kıldırdığı için dalarak salli barik de okunsa, imam Allahü Ekber deyince ayağa kalkılsa, o namaz sahih olur mu?

 Namaz kılarken karşıdaki camda kendini görmek mekruh olur mu?

 Güzele bakmak sevaptır sözü küfr müdür?

 Bir işyerinde cari yönetmeliğe göre, burada çalışan biri, “Başka bir kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez ve ticaretle uğraşamaz, 6762 sayılı Türk ticaret kanununa göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz” diyor. Bu kişi arkadaşlarıyla birlikte bir ticarethane ya da imalathane kursa, bu ve oradan kazanılan para haram mıdır?

 Yaşlı insanlardan kişiler hakkında konuşmalar dinliyoruz. Misal kayınvalidesine bakmayan gelini kötülüyorlar. Bu gıybet oluyor mu?

 Teklif-i mâ lâ yutak ne demektir?

 Bir bebek bir kadının sütünü emse, bu kadın da kendi öz çocuklarını bir sebepten dolayı hiç emzirmemiş olsa, süt emen bebekle bu kadının çocukları sütkardeş olurlar mı?

 Bir bebek bir kadının sütünü emse, bu kadın da kendi öz çocuklarını bir sebepten dolayı hiç emzirmemiş olsa, süt emen bebekle bu kadının çocukları sütkardeş olurlar mı?

 Bir kimse ölse, 1 erkek ve 1 kız çocuğu kalsa; bir yerde 15 dönüm, başka yerde 12 dönüm tarlası olsa, ikisi aralarında anlaşıp, 15 dönümlük tarlayı erkek çocuk, 12 dönümlük yeri de kız çocuk alsa, böyle taksim caiz midir?

 Bir babanın 1 oğlu 3 kızı olsa, baba köyde kaldığı evi oğluna verse; kızlara da para ya da tarla gibi başka bir şey verse doğru olur mu? Kızların buna itiraz etme hakkı var mı?

 Evlenmemiş; kendi evi ve arabası olmayan bir kişinin 20 veya 30 bin lirası olsa, kendisine hac farz olur mu?

 İmam Eş’arî hazretleri, "Göktekinden emin mi oldunuz?"  mealindeki ayeti kerimede (Mülk 16)  geçen sema kelimesinin arş manasına geldiğini söylemiştir. Böyle olunca da Allah arştadır gibi bir mana çıkıyor. Bu da Allah'ın mekândan münezzeh olmasıyla çelişmez mi?

 Aclûnî Ehl-i sünnet midir? Keşfül Hafa adlı eseri muteber midir?

 Bir kovandan çıkan arı toplu halde başka bir kimsenin evinin elma ağacına konsa, o kimse de arılar benim ağacıma kondu diye kovanına koysa, ne lazım gelir?

 Kara Davud okumak uygun mudur?

 Vedalaşırken de selam verilir mi?

 Günümüz şartlarında bir erkek için en uygun evlenme yaşı kaç olmalıdır?

 Fındık tarlamızın yolu yoktur. Tarlaya ulaşmak için başkasının tarlasından geçmemiz gerekiyor. Böyle bir hakkımız var mı?

 İnternette karşı cinsten tanımadığımız kızlarla evlenmek maksadıyla mesajlaşabilir miyiz?

 Ehl-i sünnete aykırı bazı kitaplar da satan, hatta basan bir yayınevinde çalışmak mahzurlu mudur?

 Sultan Abdülhamid devrine ait hatıralarını yazan Tahsin Paşa’nın ırkı nedir? Cumhuriyetten sonraki akıbeti nasıldır?

 Hadis ilmiyle alakalı hangi Türkçe kitapları tavsiye edersiniz?

 İmam Ebu Hanife’nin hayatıyla alakalı hangi Türkçe kitabı tavsiye edersiniz?

 Büyüklerin arasına girince, ellerini öpmek caiz midir?

 Ferdî olarak kılınan farz namazlardan evvel kaamet okumayı çoğu zaman unutuyorum. Namazıma zararı olur mu?

 Abdest ve gusülde sargıya zarar vermemek için sargı dışında açıkta kalan yerleri de mesh etmek kâfi olur mu?

 Roman okumayı çok seviyorum. Bunda bir mahzur var mıdır?

 I. Dünya Harbi’ni başlatan Arşidük Ferdinand'ın vurulması hâdisesini tek bir kişi değil, içinde müslümanların da olduğu bir teşkilat yapmış olabilir mi?

 Bir kişi haksız yere birini öldürse, müracaat ettiği avukat bunu müdafaa edebilir mi?

 Ömründe namazların sünnetlerini hiç kılmamış biri cehenneme gider mi?

 Islık çalmanın hükmü nedir?

 Hazreti Ömer'in “hasbuna kitabullah” (Bize kitap yeter!) sözünü nasıl anlamalıyız?

 İstanbul'dan Tekirdağ’a sefere çıkan biri, öğle vaktinde öğle ile ikindiyi cem edip kılsa, sonra ikindi vakti girmeden seferden vazgeçse, ikindiyi tekrar kılacak mıdır?

 Maliki mezhebini taklit eden bir Hanefî hanım, 6 gün kan 10 temizlik 6 kan gördü ve kan devam etmektedir. Bu hanım nasıl hareket eder?

 Kemer, cüzdan gibi deriye bulaşan necaset nasıl temizlenir?

 Osmanlıların son devirde saraylar yaptırması ve lüks içinde yaşaması, mütteki olduğuna hüsnü zan ettiğimiz bu aileyle nasıl bağdaşır?

 Yemin kefaretini derneklere veya başka hayır kurumlarına vermek caiz olur mu?

 Mantar yetiştiren bir kimse malının öşrünü mü vermelidir? Yoksa ticaret eşyası olarak zekât mı vermelidir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>