Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Leyla ile Mecnun hikâyesi gerçek bir hadiseye mi dayanıyor?

 Halifeye isyan caiz değilse, İmam-ı Azam’ın isyan eden İmam Zeyd’i desteklemesi ile Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr’in isyanını nasıl değerlendirmelidir?

 Nazilerin 6 milyona yakın Yahudi öldürdüğü doğru mudur?

 Pir Sultan Abdal gerçekten yaşamış mıdır?

 Fetva sorup aldığımız fetva ile hareket etmek üzerimizdeki mesuliyeti kaldırır mı?

 Hastalık sebebiyle gelen gözyaşı ya da kulaktan veya yaradan bir illet sebebiyle veya ağrıyla çıkan çıkan su necis midir?

 Zevcesinden vekâlet almadığı halde onun adına kurban kesse sahih olur mu?

 Hayvan kesmeyi adayan kimse, kesmeyip bedelini sadaka verebilir mi?

 Cinci Hoca hâdisesi nedir?

 Hadis-i şerifte Süleyman aleyhiselâmın bütün dünyaya hâkim olan hükümdarlardan biri olduğundan bahsediliyor. Bildiğimiz tüm kıtalara mı hâkim idi?

 Çok zayıf bir genç, Ramazanda oruç tutmak istese, ama daha fazla zayıflamaktan korksa ne lazım gelir?

 Bir kimse online oyun oynarken, hile yapsa, ama karşı tarafa maddî bir zarar vermese caiz midir?

 Bir kadın eşime şalvar giy dese, o da git şalvarlıyla evlen dese, talâk olur mu?

 Cima esnasında hangi taraf daha şehvetliyse çocuğun cinsiyeti o olur diye bir şey var mı?

 İslâm hukukunda yakarak idam etmek caiz mi haram mı?

 Eski câmilerin duvarlarında, Allah’ın, peygamberin ve dört halifenin isimlerinin bulunmasının hikmeti nedir?

 Avusturya’da yaşamayı tavsiye eder misiniz?

 25 yaşında, bekâr, işsiz, ve sıkıntıda bir üniversite mezunuyum. Ne tavsiye edersiniz?

 Kur’an okurken âyetler arasında durup nefes almak gerekiyor mu, yoksa hızlıca nefes bitene kadar okumaya devam edebilir miyiz?

 İkindinin kerahat vaktinde Şâfiî’ye göre öğle ile ikindi cem edilebilir mi?

 Bir kimse geceden yarın nafile oruç tutacağım diye niyet etse; fakat sahura kalkamasa; ertesi gün de niyetini değiştirse; yiyip içse günaha girer mi?

 Hocamız derste devamlı dinî meselelere giriyor. Bazı dinî hükümlere reddeden beyanlarda bulunuyor. Nasıl hareket etmeliyiz?

 Bir kimse istimnâ yapıp boşalmasa gusül gerekir mi?

 40 gün boyunca teheccüd namazı kılmayı adayan biri rek’at sayısı belirtmemiş ise günlük en az kaç rek’at kılması gerekir?

 Arabistan, İsrail’i resmen tanıyor mu?

 Mahalledeki câmi dururken daha fazla sevap almak için uzaktaki bir câmiye gitmek doğru mu?

 Yolda otobüste bir kişi ihtilam olsa, vasıtanın durduğu duraklarda su olsa, ama gusül alma imkânı bulunmasa, vasıta beklemeyecek ve namaz vakti çıkacak olsa ne lâzım gelir?

 Abdülhamid Han’ın kendisini tahttan indirenlere beddua ettiği ve hakkını helâl etmediği doğru mudur?

 Bir arkadaşım ile kalemlerimizi değiş tokuş yapsak bu faiz mi olur?

 Kocası ölen kadının iddet müddetinde nafakasını kim verir?

 Gerdek gecesi kılınan namazın gelinlikle veya damatlıkla olması gerekir mi?

 Hazret-i Muaviye’nin, Mi’rac için “Sadık bir rüyadır” sözü doğru mudur?

 Hazret-i Peygamber aleyhisselâmın Hasan ve Hüseyn dışında zürriyeti bugüne gelmiş midir?

 Yavuz Sultan Selim’den evvel de padişahların halife unvanını kullandığı doğru mudur?

 İslâm alfabesinde yazının sağdan sola yazılıp sayıların soldan sağa yazılmasının sebebi nedir?

 Bâyiden vadeli aldığı mamulde peşin ödeme ile tenzilat isteyip bâyi kabul ederse bu fiyatı ödemek caiz midir?

 Denizde tesisi kuran balıkçıların, ağlarının delinmesi ile denize dağılan balıkları böyle olduğunu bile bile avlamak caiz midir? 

 Yahya Kemal dinen müspet biri midir?

 Aşı hakkında son zamanlarda çok şeyler söyleniyor. Çocuklarımıza aşı yaptırmalı mıyız?

 Kapısında, içerisinde, çeşitli yerlerinde Latin harflerle yazı bulunan camilerde namaz kılmanın hükmü nedir?

 Gertrude Bell kimdir?

 Bir koca kinayeli konuşup, bunu boşamak için söylemediğini söylese, sonra da boşamak için dedim dese, hüküm ne olur?

 Bir akrabasının evinde cüz’i bir ücretle kirada oturan kimse, bankadan kredi çekerek, şimdilik oturmayacağı bir ev alması uygun olur mu?

 Haram birşey adak yapılabilir mi? Mesela şu işim olursa şu kadar şarab içeceğim veya şarap dağıtacağım denebilir mi? Hazreti İbrahim’in oğlunu kurban etmeyi adamasını nasıl değerlendirmek lazım?

 Fatih Sultan Mehmed sarayını resimler ve heykellerle süslemiş midir?

 İçki içtiği iyi bilinen kimseye borç para verilir mi?

 Ben bir tabibim. Bazı ilaç firmaları toplantılarımıza yemek sponsoru olabiliyor. Bunu bir anlaşma karşılığında yapmamalarına rağmen bizlerin ilaç yazarken o firmayı tercih etmemize sebep olabiliyor. Caiz midir?

 “Allah sizin imanlarınızı zayi etmez” âyetini nasıl anlamalıdır? Zira iman amelden cüz değildir.

 Hazret-i Ali’nin suçluları yaktığı doğru mudur?

 Kantinden bir şey satın alırken, aldığım ürünün parasını bıraksam ve ürünü alıp gitsem, icab ve kabul meydana gelmediği için aldığım mal haram olur mu?

 Oruçlu iken istimna sadece kaza gerektiriyorsa, orucunu bozmak isteyen bu işi yapıp kefaretten kurtulmuş olmaz mı?

 Çorapların taban kısmında değil de, boğaz kısmında, muhterem isim yazılı olsa bu çorabı giymek caiz midir?

 Cemaatle namaz kılarken, bir kişi sırt üstü düşse, sonra kalkıp namaza devam etse, göğsü kıbleden ayrıldığı için namazı fâsid olmaz mı?

 Fıkıh kitaplarında geçen “mekruhtur” ve “kerahetle caizdir” tabirleri arasında bir fark var mı?

 Allah’ın isimlerini başına “abd” ibaresi olmadan çocuklara verilebilir mi?

 Kadın kocasına, kendimi boşayabilirim değil mi dese, erkek evet dese, bu kadın kendini boşayabilir mi?

 Misyar nikahı nedir?

 Sual (istifham)  sığasıyla icap olmaz mı? Mesela evlenir misin ya da satar mısın sözüne karşılık, mazi sığasıyla ya da şimdiki zaman sığasıyla cevap verilse akid tamam olur mu?

 Özbekistan’daki Şeybaniler Ehli Sünnet midir? Cengiz soyundan mı geliyorlar?

 Oy kelimesi uydurukça mı?

 Karaman valisi Hemdem Paşa niçin idam edilmiştir?

 Bir kadının zevci nafakasını kazansa bile meşru çerçeveler içerisinde ticaret yapması mal alıp satması caiz midir?

 Keffaret orucu tutan bir kimse nasıl niyetlenir?

 11 yaşındaki bir erkek çocuk yengesinin yanına girebilir mi?

 Gelin, kayınpederinin yanında namaz kılabilir mi?

 Gece 1’de Çin’e gitmek üzere uçağa binen kimsenin seyahati 11 saat sürse, 5 saat zaman farkı olsa, saat 16.00 gibi inse, sabah ve öğle namazını nasıl kılacaktır?

 Günümüzde ehl-i kitap  kalmamıştır; hepsi müşriktir; sözü doğru mudur?

 Cemiyet içinde boş durmamak için salavat-ı şerife okuyan bir kimsenin bu yaptığı riyaya girer mi?

 Zevceye iki talakla boşsun dense, bu talak ric’î talak mı olur; yoksa iki talak şiddetlendirici ve çokluk bildiren bir hal meydana getirdiği için talak-ı bâin mi olur ?

 Bir kimsenin 13 bin lira nakit parası olsa; 17 bin lira taksitli KYK borcu olsa ve 25 bin lira şirkette birikmiş, ayrılınca alabileceği tazminatı olsa, zekâtı nasıl hesaplanır?

 Oruçlu iken diş eti kını yutan kimseye ne lazım gelir?

 Gelinin vekilinin olduğu nikâhta, şahitler gelini tanımıyorsa, sadece gelinin babasının adı ile kıyılan nikâh muteber midir?

 Zevceme sinirle bir daha kardeşine gidersen bitti dedim. O gitti. Şimdi talak oldu diye beni istemiyor. Ben talak vermek için demedim. Boşanma olur mu?

 Fıkıh kitaplarında “Odanın duvarlarına halı asmak ziynet niyetiyle mekruhtur” yazıyor. Bazı tablolar, halıdan kıymetlidir. Asmak mahzurlu mudur?

 Namaz rek’atlerinin farklı olmasının hikmeti nedir?

 Nikâhta evlenecek kızın isminin söylenmesi kâfi midir?

 ‘İşler Arap saçına döndü’ ve ‘Sora sora Bağdat bulunur’ sözlerini söylemek doğru mudur?

 “Şer’î hükümlerin delili dörttür: Birincisi sübûtu ve delili, kat’î olandır. Bununla, farz ve haram tahakkuk eder. İkincisi, sübûtu kat’î ve delîli zannî olandır. Üçüncüsü, sübûtu zannî ve delîli kat’î olandır. İşbu ikisi ile vâcib ve mekruh sabit olur. Dördüncüsü, sübûtu ve delîli zannî olanıdır. Bununla, sünnet, müstehab ve tenzîhen mekrûh sâbit olur.” Sübûtun veya delilin, kat’î veya zannî olması ne demektir?

 Abdest alırken, enseyi meshederken, boğazın tamamı dahil midir?

 Mektepte talebelere hadis-i şerif ezberlettiriyoruz. Karşılığında da bir şeyler hediye ediyoruz. Çocuklar hediye almak için ezberlemiş oluyor. Bu yaptığımız mahzurlu mudur?

 Hususi ders aldığım hocam, kendi arzusuyla fazladan yaptığı derslerin ücretini talep edebilir mi?

 İnternette gördüğüm bir kitap için alacağıma dair mesaj attım, ama sipariş vermedim. Sonra başka bir sitede daha ucuz ve iyisini gördüm. İlk satıcıdan almayıp bundan almam caiz olur mu?

 1871’de vefat eden Sadrazam Âli Paşa, Sultan Abdülaziz'e hitaben yazdığı vasiyetnamede, öteden beri gayrimüslimlerin askerlikten muaf olması sayesinde Hristiyanların nüfusları artıp ticaretle uğraşarak zengin olduğunu, Müslümanların ise uzun yıllar asker olarak evlerinden, tarlalarından, uzak kaldıklarını, yoksul ve sağlıksız nesiller oluştuğunu anlatmış. İslam ordusunda Hristiyan’ın yeri olmaz gibi duygusal kışkırtmalara itibar etmemesini istemişti.  Bu tespit doğru mu? 

 İslâm hukukunda sadece ehli kitap mı köleleştirilebilir? Müşrikler köleleştirilemez mi?

 Nişanlımla dinî nikâhımız vardı. Talâk hakkını bana verdi. Bir müddet sonra anlaşamadık ayrıldık. Başkasıyla evlendim. İlk nikâhımın bitip bitmediğinden şüphe ediyorum. Ne dersiniz?

 İslam Ansiklopedisi’nde Sultan II. Abdülhamid maddesinde şöyle bir cümle geçiyor: “Anne sevgisinden mahrum oluşu, babasının kendisine karşı soğuk davranması onu çocuk yaşından itibaren yalnızlığa mahkûm etmiştir.” Doğru mudur?

 Cinsi münasebete besmele ile başlanabilir mi?

 Ehl-i sünnet dışındakiler cennete girecek mi?

 Zakkum cehennemde bir ağaç olduğu için, birine zıkkım ye demek küfr olur mu?

 Montreux sözleşmesinde İngiltere’nin bize destek verdiği doğru mu?

 Kâfirlere hürmet etmek imanı tehlikeye sokar mı?

 Umuma açık yerlerde içki ve sair günahları kalabalık halinde işleyen kişilerin görüntülerini sosyal medya üzerinden tebliğ maksatlı paylaşmak caiz mi?

 Kalabalık bir ortamda ekseriyetin bilmediği bir dille birbiriyle konuşup gülüşmek uygun mudur?

 Şu mesleği kazanırsam koç keseceğim gibi bir nezir muteber olur mu?

 İslâmiyetin dışındaki din ve inançlarda ‘hak mezhepler’ mefhumu var mıdır?

 Fıkıh öğrenmek ve bununla etrafımdakilere faydalı olmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Mirac’da Peygamber efendimizin cenneti cehennemi görmesi, zamanda yolculuk manasına gelebilir mi?

 Meşhur şair Bâki’nin zevk ve sefa düşkünü bir kimse olduğu ifade ediliyor. Ne dersiniz?

 Mektebde bazen talebe gelmiyor, ders boş geçiyor. Öğretmenin bu boş geçen dersin ücretini alması caiz mi?

 Gazetecilik tahsil ediyorum. Arapça öğreniyorum. Meşhur bilim ve siyaset adamları, Avrupa’nın eski Avrupa olmadığını, İsrail’in doğuyu ve batıyı kendisinde topladığını söylüyorlar. Gazetecilere, bilhassa İsrail ve Japonya ile ilgilenmelerini tavsiye ediyorlar. İsrail’in siyasete, ticarete ve medyaya hâkim olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan Arapçadan sonra İbranice de öğrenmemi tavsiye eder misiniz?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>