Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir adam münakaşa esnasında, ben herşeyden vazgeçtim dese, boşama niyeti olmasa, nikâha zararı olur mu?

 Abbasî halifeleri, Ehl-i beyt İmamlarina neden eziyyet etmişlerdir?

 Seyyidlerin Şeriflerden üstün olmasının sebebi nedir?

 Kaçar hanedanı, aslen nedir?

 Terekemeler kimlerdir?

 Oğuz Türklerinin kökeni kime dayanır? 

 Yazınızda “Peygamberler masumdur; günah işlemedikleri gibi, hatada sâbit kalmaları da caiz değildir” diye yazmışsınız. Bedir’deki esirler hususunda hata etmemiş midir? Niye Ömer’i değil de, Ebu Bekr’i dinledi?

 Bir erkek bir kadına mesaj yoluyla eğer sana  evlenme teklifi etseydim şöyle ederdim dese, karşıdaki de ben de evet derdim dese, bu nikâh olur mu?

 Müslüman veya Ehli sünnet olmayan birinin yaptığı veya sattığı tesbih gibi bir şeyi satın alınca, onu kullanmak insana o kişiden zulmet gelmesine sebep olur mu?

 Sırf hobi olarak 5-6 yabancı dil öğrenmekte mahzur var mıdır?

 İş yerindeki hanımlarla yemekhanede beraber çay içmek, sohbet etmek uygun mudur?

 Iğdırlı bir Azeri Türküyüm. Kökenimiz hakkında çesitli rivayetler var. Aslı nedir?

 Zümrüdü Anka efsanesi nereden geliyor? İslâmiyete aykırılık teşkil eder mi?

 Mekke’nin fethindeki umumi afta müslüman olma şartı var mıydı? Yani birisi Haremeyn’de müşrik olarak hayatını devam ettirebilir mi?

 Kocası evlendiğinden beri kendisini aldatan; ancak ailesinin de hakkını yerine getiren iki çocuklu bir hanımın boşanma vaziyeti nedir?

 Bir kimse ihtilam olduğunda ailesinden çekinerek banyo yapmasa, ya da misafirlikteyken utanıp yapmasa, sabah namazını kazaya bıraksa günaha girer mi?

 Muhammed Kutbuddin İznikî hazretlerinin kabri nerededir?

 Kayınpederimin ikinci hanımı bana mahrem midir?

 Günümüzde yapılan genetik araştırmalara göre Anadolu Türklerinin, Orta Asyalılarla bir bağlantısının bulunmadığı, hatta Orta Asya'dan göçün fazla olmadığı söyleniyor. Ne söylersiniz?

 Emin el-Hüseyni nasıl bir şahsiyettir?

 Esteizü Billah ne demektir?

 “Herkes gibi benim de bir şeytanım vardı, fakat bana teslim oldu” mealinde ki hadîs-i şerîf neyi ifade eder?

 Nefs kâfirdir. Her insan gibi peygamberin de nefisleri vardı. Bunlar da kâfir miydi?

 Allahü teâlânın sekiz sıfatından her biri Basîtdir, ifadesi ne manaya gelir?

 Kur’an-ı kerim Kadir gecesinde mi nâzil oldu? Şu halde, İmam Ebu Hanife’nin, Kadir gecesinin senenin günlerinden bir gün de olabilir, kavli neyi ifade eder?

 Apış arasına sürülen krem gusle mani olur mu?

 Yaklaşık 10 yıldır, ferâiz ilmi ile meşgulüm. İslâm Hukuku Tarihi kitabınızda, Sevrî ve Tahâvî’nin ilk ferâiz kitabını yazdığını söylemişsiniz. Bunların ismini ve yerini bildirir misiniz?

 Cemaatle namaz kılarken imam uzun bir şekilde esssaalamüü ...... diyerek selâm verse, biz de hemen esselamü aleyküm ve rahmetullah desek, imamdan önce selâmı bitirdiğimizden dolayı namazımız ifsad olur mu?

 Vitr namazını ramazan ayında cemaatle kılarken kunut duasından evvel getirilen tekbirde imamdan evvel ekber demek namazı ifsad eder mi?

 Babam zeytinliğini tapuda benim üstüme geçirecekmiş. Bundan sonra zeytinlik yine kendisininmiş gibi mahsullerinden istifade edecek. Mahsullerin uşrunu vermek kime farz olur?

 Zekâtımın bir kısmını tarihi gelmeden evvel bir kısmını ise sonra vermem caiz midir?

 Zekât vekili aldığı altınlar çalınırsa, bunu ödemesi gerekir mi?

 Bedelli askerlik için bankadan kredi çekmek caiz midir?

 Bir kimse, imsağa az kala cünüb olsa, istibra da etmese, imsak girdikten sonra meni gelse orucu bozulur mu?

 Muayyen bir kısmı okunmuş hatim, yıllar sonra ya da aynı yıl içerisinde tamamlanırsa kabul olur mu?

 İmam-ı Rabbânî hazretlerinin bazı mektublarında birbiriyle zıt ifadeler var. Bunun sebebi ne olabilir?

 Türklerin Anadolu ve Rumeli'de Türk olmayan halklar ile karışması ne nisbettedir?

 Bir kişi iftar vaktinden sonra yola çıksa, imsak vaktinden az bir müddet sonra gideceği yere varıyor olsa, oruç hükümleri seferi gibi mi olur?

 Arkadaşlarımın çoğu lokantalarda iftar yemeği veriyor. Benim borçlarım var. İftar vermesem sui zanna sebep olacağını düşünüyorum. Nasıl hareket etmeli?

 Vekillik yapmanın caiz olmadığı hususlarda hukuki müşavirlik yapmak caiz midir?

 İstimna orucu bozar mı? Bozarsa, ne lazım gelir?

 Abdest alırken abdesti bozacak bir hal olursa baştan mı başlamak gerekir?

 Bir kişi oruca niyet etmese, gün içindeki sağlık durumuma göre tutacağım diye karar verse uygun olur mu?

 Bir kişi oruca niyet etmese, gün içindeki sağlık durumuma göre tutacağım diye karar verse uygun olur mu?

 Birine para versek, al bu parayı, şu arabayı benim adıma al, ben de sana bunu kâr koyup satayım, sonra bana taksitle öde desek, caiz olur mu?

 Bir hocaya gitmeden kendi kendimize Arapça ve Farsça öğrenmemiz mümkün mü?

 Hazret-i Meryem evlenmiş midir?

 Bir kimse, annesinin, kız kardeşinin veya kızının, namahremler arasında açık olarak çalışarak elde ettiği kazançtan aldığı gıdalardan yiyebilir mi?

 Zekât vekili, bunun müvekkilinin zekâtı olduğunu fakire söylemek mecburiyetinde midir?

 Sehv secdesi yaptıktan sonra tahiyyat ve salli-barik ile dua okumanın hükmü nedir?

 Nikâh yapıp, düğün olmadan kadın vazgeçse, erkek bir şahidin huzurunda 3 defa “boş ol” dese, sonra tekrar dönmek mümkün müdür?

 Hanımın halası ve teyzesi, kocaya mahrem midir?

 Kanuni devrine ait bir roman yazmak istiyorum. Bu devrin sosyal hayatına, erkek ve kadın elbiselerine dair malumat verir misiniz?

 Bir çok kitabın webde pdf hâli bulunabiliyor. Bunlardan istifade etmenin hükmü nedir?

 Kadın zekâta ehilse, kurbanı kendisi mi keser, zevci adına da kesilse olur mu?

 Endülüs maarif sistemi hakkında bir tez hazırlıyorum. Hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 İslâmda evlilik bilgileri üzerine hangi eseri tavsiye edersiniz?

 Karısının aldattığından şüphelenen bir müslüman nasıl hareket eder? Emin olursa öldürmesi caiz olur mu?

 Düğünde gelen hediyelerle elimizde takriben 300 gr altın ve zevcimin de bana 330gr kadar mehir borcu vardır. Zekât vermemiz icab eder mi?

 Şer’î hukuka göre idare edilmeyen yerlerde rey kullanmak caiz midir?

 Son devirde mutasavvıf olarak tavsif edilen veya tasavvuftan bahseden bazıları arasında kadınlar da var. Bu kişilerin şer’î hükümlere uymadığı görülüyor. Bu hususta ne söylenebilir?

 3 yıllık evli olan bir hanım, beyinin ağız kokusundan ve kısmî iktidarsızlığından şikâyetçi ise ve beyi de onu istemiyor, ama iyi davranıyorsa, bu kadın boşanabilir mi?

 28 Mayıs Azerbaycan Devleti’nin 100’ncü yılıdır. Bununla alakalı bazı arkadaşlarım resim paylaşıp birbirini tebrik ediyor. Bunun imana bir zararı var mıdır?

 Gusül alırken buruna su çekse, boğaza kaçsa oruç bozulur mu?

 Şiblî Numanî ve Nedvî Ehli Sünnet midir?

 Zekâtımı verirken miktarı fazla tuttuğum için fıtraya da niyet ederek vermenin mahzuru var mıdır?

 Emevîlerin sahabe tarafından Mekke ve Medine’ye kabul edilmediği; bunun üzerine Halife Abdülmelik’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı yaptırıp burayı hac yeri ilan ettiği doğru mudur?

 Gadir-i Hum meselesi hakkında bilgi verir misiniz?

 Hayz, kadını cünüp mü eder?

 Arsa karşılığı inşaat yapan ve yapacağı dairelerin bir kısmını taksitle satan müteahhid, zekâtını nasıl verecektir? Yarım inşaat ticaret malı mı kabul edilir?

 Bir kimsenin borcu kefil olan kimse, bu parayı nisabından düşer mi?

 Süt kardeşe zekât verilebilir mi?

 Özür sebebiyle oruç tutamayıp fidye verenler, oruç gününde yiyip içebilir ve cima edebilir mi?

 Galerici bir arkadaşıma 25 bin lira versem, bununla otomobil alıp satsa, kârı yarı ayrıya bölüşsek caiz olur mu?

 Öğle namazını illa öğle molasında kılmak şart mıdır? Mesai içinde müsait bir zamanda kılmak kul hakkı olur mu?

 Bir marketten herşeyin alınabildiği hediye çekini, fıtra olarak fakire vermek caiz midir?

 İftardan sahura kadar 10 defa sigara için mescidden çıkmak itikâfa zarar verir mi?

 Alna sürülen temizlik jeli orucu bozar mı?

 Endoskopik muayene için burundan sokulan hortum, orucu bozar mı?

 Kaptan Kusto müslüman olmuş mudur?

 Siyaseten katl cezasını hangi Osmanlı kanunu kaldırmıştır?

 Seyahate çıkınca gidilen yerde ilk soğan yemek Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi midir?

 Erkek çocuk için akika kurbanını maddî sebeplerden dolayı iki tane kesemiyoruz, bir tanesini kesip diğerini daha sonra kesebilir miyiz?

 Fıtrayı, yağ, paketlenmiş tavuk, peynir, çocuk bezi olarak vermek caiz mi? Bunları fitre diye verirken bunlar arasında illa buğday, un, arpa, hurma, üzümden biri de bulunmak şart mıdır?

 Bir arabamız ve benim üzerime de bir evimiz var. Bu evde anneannem oturuyor. Bir ev daha satın aldık. Ancak şu an borcunu ödüyoruz. Kenarda birikmiş paramız yok. Zekât vermemiz gerekir mi?

 Kız çocuklarının bisiklete binmeleri uygun mudur?

 Devletin iftar vermesi caiz midir?

 Oruçlu olan biri unutup bir şey yiyip içmeye kalksa hatırlatmak gerekir mi?

 Kangal köpeklerinin kulakları bir fayda maksadıyla, mesela kurt saldırdığında onların kulaklarına direk atlamaması için, veteriner nezaretinde bir miktar kesilse caiz midir?

 Oruca hususi olarak niyet etmek lazım mıdır? Sahura bu niyetle kalkmak kâfi midir?

 Bir erkek tek başına müezzinlik ve imamlık yapıp cemaat şeklinde namaz kılabilir mi?

 İş sebebiyle sefere çıkmak mecburiyetinde olan bir kimse, oruca niyetlenmese olur mu?

 Göz kaşındığı zaman sulansa, abdesti bozar mı?

 Geceleri kâbus (karabasan) görüyorum. Ne yapmalıdır?

 Bir insan bilerek veya bilmeyerek işlediği bir günah veya küfrden dolayı tevbe ve tecdid-i iman ederken, imanından şüphe etmiş olmuyor mu?

 Hüseyn Hilmi Işık’ın yazmış olduğu Eshâb-ı Kiram kitabı 2009 Baskısı 196. Sayfada, “Hazret-i Alînin çocukları arasında, insanların en iyileri bulunduğu gibi, İslâmiyyete çok zarar verenleri de vardır. İsmâ’îliyye, Zeydiyye ve İmâmiyye sapık fırkaları, onun çocuklarından hâsıl oldu. Etrâfına câhilleri toplıyarak, sayısız müslimânı yoldan çıkaran, yüze yakın torununun kanlı mâcerâları, târîh kitâblarında uzun yazılıdır." Bu ifadeleri nasıl anlamalıdır?

 Keffaret için oruç tutamayacak halde olup, fidye verecek kimse, her gün için hangi gıdalardan ne kadar vermesi gerekir?

 Bir Şâfiî, fâtihadan evvel okunan veccehtü duasını yanlış okusa, tekrar başa alsa, kıraat mahalli olduğu için sehiv secdesi yapması gerekir mi?

 Oruçluyken gusl abdesti alan biri istinşak yapmasa olur mu?

 Hayızlı bir kadının sahur vakti, yani imsaktan önce hayzı kesilse gusletmeden oruca niyet etmesi sahih midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>