Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İş yerinde eskiden mescid olarak kullanılan oda şimdi tuvalete çevrilebilir mi?

 Bir marketten veya başka bir yerden alışveriş yaparken oraya önceden bir mikdar para verip veya onların verdiği karta para yükleyip daha sonra alışveriş yaptıkça bundan düşülmesi şartıyla yapılan muamele caiz midir?

 Mürted tevbe edip Müslüman olunca yeniden gusletmesi lazım mıdır?

 Özür sahibi birisi, bayram namazını kılmak için ne zaman abdest alacaktır?

 Alvarlı Efe hazretlerinin efe lakabı nereden geliyor?

 Kulağında iltihab olan kimse, kulağına vazelinli pamuk tıkasa, abdesti nasıl alır?

 Çanakkale savaşında verilen şehit sayısı 253.000 kişi deniliyor bu sayı doğru mudur?

 Cuma hutbesinden sonra hoca allahümmensur... diye başlayan duayı okurken, cemaatin elini açıp amin demesi mahzurlu mudur?

 Bir kimsenin bir yerinde yara varsa, sürekli kanamasa, fakat abdest veya namaz için her hareketlenmesinde kanama hâsıl olsa özürlü olur mu?

 Dövme yaptırmış birisi nasıl hareket eder?

 Sultan Abdülhamid’in Yahudi bir banker ile faiz işi yaptığı; borsa oynadığı; içki (rakı) fabrikaları kurduğu; genelevler açtığı söyleniyor. Bunları nasıl karşılamak lazımdır?

 Zekâtı verilecek paranın miktarı tam olarak bilinmeyip tahminî verilirse  (en azından verilmesi lâzım gelenden az olmamak şartıyla, zekât yerine gelir mi?

 Kına gecesinde hanımların def veya davulla eğlenmeleri uygun mudur?

 Nikâh nerede kıyılır?

 Mardinizadeler ve Erbilîler seyyid değiller mi? Eğer böyle ise, internette Sabatayist olduklarının iddia edilmelerindeki maksat nedir?

 Biri bir başkasına bir mail gönderse, o kimse yazandan izinsiz o maili başkasına gösterebilir mi?

 Devr-i ıskata vekil olan ve devr halkasının başında oturan kimse, devre iştirak edebilir mi?

 Evlenmeyecek olan erkeğin dışarıda işe gidip çalışması şart mı?

 Ellerini ve ayaklarını kullanamayan, gazını da tutamayan 11 yaşında bir çocuğun abdesti ve namazı nasıl olur?

 Zeytin tüccarı, sattığı zeytin ve zeytinyağının zekâtını nasıl hesaplar?

 Kendisine hac farz olan, ama gidemeyen biri, Medine’de bulunan bir akrabasını vekil edebilir mi?

 Bir kimse bir gayrımüslime borçlansa, borcu ödemek için bulamasa, ölse ya da almak istemese, ne lazım gelir?

 Sabah namazını Hanefi bir imamın arkasında kılan bir Şafiî, imam kunut duasını okumadı diye sehiv secdesi yapması gerekli midir?

 Hazret-i Muhammed’in getirdiği şeriatın çok geniş ve derin olmasına rağmen; Hazret-i İsa’nın getirdiği şeriat niye çok mahdut olmuştur?

 Suşi ve pişmemiş balık yemek caiz midir?

 Osmanlı Devleti’nin en geniş hudutlara ulaştığı devir, Sultan 3. Murad mı yoksa 4. Mehmed devri midir?

 Bir kimse gusl abdesti alırken abdest almasa, bu aldığı gusl ile namaz kılabilir mi?

 Şer’î kaideler ile idare olunan bir devlette herkesin helal ve harama uyması mecburi midir?

 Bir yazınızda Sultan Hamid’in tahttan indirilmesinde Jön Türkleri destekleyen Yahudi lobisinden bahsediyorsunuz. Bununla kimleri kast ediyorsunuz?

 Ameliyat olan bir kimseye 4-5 gün dren ve idrar sondası takılsa, bu kimse her vakit girdiğinde namaz için abdest almalı mıdır?

 Dişleri diş fırçası ve macunla fırçalamak da sünnet hükmüne girer mi? Yoksa sadece misvak mı?

 Sure veya âyet meali okurken Euzü veya Besmele gerekir mi?

 Kur’an okumayı bilmeyen biri Latin harfleriyle okuyarak sure ezberlerken veya Latin harfleriyle âyet-i kerime yazılı kâğıda dokunurken abdestli olması gerekir mi?

 İstanbul’un fethi esnasındaki Şehzade Orhan adlı şahsiyet, Osmanlı hanedanından mıdır?

 Fıkıh kitaplarında “Bir sabî, yatsıyı kıldıktan sonra cünüb olsa ve fecrden sonra uyansa, yatsıyı kaza etmesi lazım olur” diyor. Farzı eda etmiş olmasına rağmen, neden kazaya kalıyor?

 Bir doktor tıbbî ihmal veya kusurla bir hastanın ölümüne sebep olsa ne lazım gelir?

 Cuma namazında hutbenin dinlenmesi cumanın farzı mıdır?

 Eski kitaplarımı sahafa götürüp değiştirsem, kitap sayısına göre mi, sayfa sayısına göre mi, fiyatına göre mi takas yapılır?

 Osmanlı tokadının bir hikâyesi var mıdır?

 Müslümanların câmilere girmesi için  gusül abesti alması lazımdır. Ama gayrimüslimlerin câmileri gezmelerine izin veriliyor. Bunun mahzuru var mı?

 Çocuklarin yatak odasında küçük bir çöp kovası bulundurmanın bir mahzuru var mıdır?

 Yemeğin ortasında besmele çekmeyi unuttuğumuzu hatırlarsak, "bismillahi evvelehu ve ahirehu" mu yoksa "bismillahi evveluhu ve ahiruhu" mu diyeceğiz?

 Kur’an-ı Kerime ortadan başlayarak mesela 10. cüzden başlayıp bitirip tekrar baştan 10. cüze gelince 1 hatim yapılmış sayılır mı?

 Hazret-i Hadice ticaret yapar; erkek ve kadın herkesle irtibat halinde iken, Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Kendisini selefe atfeden bazı fırkalar, umumiyetle Hanbeli mezhebinden çıkmışlar ve kendilerini hep İmam Ahmed bin Hanbel’e nisbet ediyorlar. Bunun sebebi nedir?

 Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da şehzadeliği devrinde tebdili kıyafet ile İran’a gidip Şah ile satranç oynadığı doğru mudur?

 Müslüman kabrinin gösterişten uzak olması gerekiyorken, padişah veya sair devlet ricalinin kabirleri neden büyük ve gösterişlidir?

 Cahiller, mürtedler, ehli bidat, sapık tarikatlar vs kişiler, peygamberimizi rüyada gördüklerini, hatta o sapık yola onun sevkettiğini, o yolu övdüğünü söylüyorlar. Bunu nasıl anlamalıdır?

 İslâm Devleti, diğer dinlerin tebliğcilerine (misyonerlere) dinlerini yaymaları için izin verir mi?

 Secde ayeti okunduğu zaman yapılmayan ve üzerinden çok vakit geçen tilavet secdeleri üzerimizden düşer mi?

 Nezrim olan bir miktar parayı ihtiyaç sahibi bir kimsenin banka hesabına havale ettim, sonra telefon ile irtibat kurarak nezrim olan şu kadar parayı sana verdim dedim. O da kabul ettim dedi. Nezir borcu böyle üzerimden düşer mi?

 İşyerim prensip olarak kanunen hak eden bütün çalışanlarına tazminat veriyor. Çalışanın hakkı olarak gördükleri için bu hususta hassasiyet gösteriyorlar. Bu halde iken kanunen hak etmiş olduğumuz tazminatı çalıştığımız iş yerinden almamız münasip olur mu?

 İslam Devleti’nin kurulmasından evvel mürted olan bir kimseye, İslâm Devleti kurulunca irtidad cezası tatbik edilir mi?

 Âyetülkürsi okurken “el-Hayyül-Kayyum”, istiğfarda ise “el-Hayyel-Kayyum” olarak okunması lazım geldiğini öğrendim. İstiğfarda da Hayyül diyerek okumayı âdet edinmiş ise ne lazım gelir?

 Bazı kişiler namaz uyku, dalgınlık gibi meşru sebeplerle kazaya kalır. Keyfi olarak kılınmayan namazın kazası olmaz. Buna sadece tövbe edilir diyor. Doğru mudur?

 Tecavüzcünün hadım edilmesi caiz midir?

 Bir kadının kayınvalidesi, kendi kardeşinin kızını emzirse, yani yeğeni süt kızı olsa, bu kadın bu süt kızın babası olan eşinin dayısıyla hürmet-i musahare olsa, kadınla kocanın nikâhı zarar görür mü?

 Ellerini yıkadıktan sonra silkelemek caiz midir?

 İş yerinde eskiden mescid olarak kullanılan oda şimdi tuvalete çevrilebilir mi?

 Bir marketten veya başka bir yerden alışveriş yaparken oraya önceden bir mikdar para verip veya onların verdiği karta para yükleyip daha sonra alışveriş yaptıkça bundan düşülmesi şartıyla yapılan muamele caiz midir?

 Müslüman olmayanın duası kabul olur mu?

 Oğuzhan, Zülkarneyn aleyhisselam, Metehan aynı mı?

 İlm-i Sima nedir?

 Tarla olan bir yere ev yapan, tarlanın bir kısmını ev halkı için ekiyorsa, o tarlanın ev için ekilen kısmı ev bahçesi hükmüne girer mi?

 Aslî vatanı Tekirdağ olan bir Şafiî, İstanbul'dan Tekirdağ'a akşam vakti girmiş olduğu halde hareket ediyor. Tekirdağ'a varınca akşam namazının kazaya kalacağı açıktır. Tekirdağ'da akşam ile yatsıyı cem edip kılabilir mi?

 Oruç kefareti gereken biri, kefaret orucunu tutacak kuvvette değilse, 61 gün için bir fakire hangi yiyeceklerden toplam kaç kilo vermesi gerekir? 1 kişiye 53 kilo un verse yetişir mi?

 Hazret-i Ömer’in halifeliği zamanında, Hazret-i Ali’nin genç kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesini nasıl anlamalıdır?

 Küçük yaşlardan beri tarihe alaka duyuyorum ve tarih okumak istiyorum. Ama yaptığım araştırmalara göre iş imkânları çok mahdut imiş. Ne tavsiye edersiniz?

 İlk üç halifeyi sevip, halifeliklerini meşru gördüğü halde, Hazret-iAlinin bunlardan fazilet bakımından üstün olduğunu söylerse ne lazım gelir?

 Hazret-i İsa’nın ineceğini inkâr eden kâfir olacağına göre, bundan hiç haberi olmayan kişiler hakkında ne söylenebilir?

 Abdullah ibn Sebe gerçekten yaşadı mı? Buna dair rivayetler sadece Seyf bin Ömer'e aitmiş ve Zehebi, İbn Hacer gibi âlimler bu şahsı hadis uydurur, zayıftır vs diyerek eleştirmişler.

 Arkadaşlarımızın 4-5 yaşlarında küçük kız çocuklarını kocaklamak, oynamak, bazen gelip kucağımıza oturmaları, caiz midir?

 Peygamberimizin ismi geçtiği vakit salavat getirip saygı göstermek lâzım iken, Allah ismi geçtiği zaman neden bir saygı ifadesi kullanılmıyor?

 Her Akşam Yasin, Vakıa, Mülk surelerini okumak çok faziletli olduğuna göre, bunları akşamdan sonra değil de, ikindiden sonra okuyan aynı sevaplara kavuşur mu?

 Gayrı Müslim kanunlarına göre idare olunan bir yerde mecburi askerlikten kaçmak için sahte rapor almak caiz midir?

 Namazda cemaat otururken imama uyan kimse, tekbirden sonra sehven oturmak yerine secdeye gitse, daha sonra otursa, namazı iade etmeli midir?

 Osmanlı Devleti’ni duraklama, gerileme, çöküş gibi devirlere ayırmak doğru mudur?

 İstimnadan kaçınmak için ne yapmalıdır?

 Birinci Viyana Kuşatması niçin muvaffak olamadı?

 Âsaf ismini çocuğua vermekte mahzur var mıdır?

 Maarifin dağıttığı tableti arkadaşımdan satın almak istiyorum. Caiz midir?

 Namaz kıldıktan sonra seccadeyi katlamanın usulü nasıldır?

 Bazı kitaplarda 4 halifenin hilafet sırasını beyan eden hadisler geçiyor. Madem böyle bir hadis-i şerif var; Hazret-i Ömer niçin kendisinden sonra şu 6 kişiden birini halife yapın dedi. Niçin doğrudan Hazret-i Osman’ı göstermedi veya aynı şekilde Hazret-i Muaviye, Hazret-i Ali ile harb etti?

 Düzenli olarak adet gören bir kadın, seyahat için âdet geciktirici hap kullansa; fakat çamaşırımda artan miktarda siyah kan görse, ne lazım gelir?

 SGK’lı bir hasta, alması gereken ilacı evden çıkamadığı için getirtemese, başkasının adına yazıp bu alsa ve hastaya verse caiz midir?

 Karma tedrisat yapılan mektepte okumayıp, açık öğretimde okumak lazım mıdır?

 Bacak bacak üstüne atmakta mahzur var mıdır?

 Camide cemaatle namaz kıldıktan sonra cemaatle tesbihat yapmanın mahzuru var mıdır?

 İslam beldesindeki gayrı Müslimlerin Kur’an-ı Kerim ve diğer İslam kitaplarını satın almalarına izin verilir mi?

 Tıbbî tecrübelerde kobay hayvanları kullanmak caiz midir?

 Üzerinde İslam harfleriyle yazılar olan çikolata, bisküvi vs. ambalajlar oluyor. Bunları çöpe atmanın bir mahzuru olur mu?

 Sütbank sistemi diye bilinen inek kiralama yatırımı, caiz midir?

 Hadislerde geçen kibirli, borçlu cennete giremez sözünden maksat nedir?

 Selam aleyküm demek mahzurlu mudur?

 Cuma hutbesinde “Sultanın, hükûmet adamlarının adlarını söylemesi câiz değildir” sözünü nasıl anlamalıdır?

 Seferî olan birisi, mukim cemaate Cuma namazında imam olabilir mi?

 Peygamberimizin bi’setinden önceki Hristiyanlar, teslîse inansalar da mümin midir?

 Sultan II. Murad, tahtı oğluna bıraktıktan sonra, tekrar ordunun başına kumandan mı sultan olarak mı geçti?

 Cinsî temas sonrası, kadının fercinden kan gelse, bunun cinsi temas dolayısı ile bir zedelenme neticesi olduğuna zannı galib olsa, bu gelen kana hayz muamelesi yapılır mı?

 Hacca gitmeye gücü yeten, ama kontenjan sebebiyle kuraya giremeyen Müslüman ne yapmalıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>