Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 90 km uzaktaki yere giderken, bir iş için yoldan sapıp, tekrar aynı yola dönüp, gitmek istenen yere varıldığında 90 yerine 110 km yol gidilmiş olduğu görülse seferi olunur mu?

 Hangi şartlarda ezan câminin içinde okunabilir?

 Ebû Tâlib icin Allah’tan rahmet istemenin itikadî cihetten bir mahzuru var mıdır?

 Câminin içi dolunca dışarıya hasır serilip cemaat orada namaz kılıyor. Ancak sonra arada büyük bir boşluk oluyor. Cemaat gölge diye ağaçların altında kılıyor. Namazları sahih olur mu?

 Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri için Şâfiî mezhebli, Hanefî meşrebli ifadesi ne manaya geliyor?

 Bir evde oturmak mukabilinde, başka bir evde oturmak şeklinde bir anlaşma caiz midir?

 Bir araba bir başka arabaya satılsa ve diğer arabanın sahibi alacağı araba yanında bir de 2 ay sonra ödenmek üzere 2000 lira istese caiz olur mu?

 Bir kimsenin elinde 7 gramlık bir altın olsa, zekâtı bundan az olsa, bununla bir fakirle devr yaparak zekâtını verse, ancak vermesi icab eden zekât 5 gram olsa, bu 2 gram fazla verdiğinin hükmü nedir?

 Babam dedemden önce vefat etti. Bir amcam ve bir halam var. Şimdiki kanuna göre, dedemin vârisi sayılıyorum. Miras almamda dinen mahzur var mıdır?

 Zekât vekili başkasını vekil yapabilir mi?

 Alzheimer hastasının aklı tamamen gitse, oruç tutamadığı için zengin olsa ne lazım gelir?

 Vehhab Allahü tealanın ismi olduğuna göre, Vehhabi demek doğru mudur?

 Ayılmak için amonyak koklamak, oruç bozulur mu?

 Evimizde sofra adabı nasıl olmalıdır?

 Sakal-ı şerif ziyaret edilirken sesli bir şekilde salavat getirmek doğru mudur?

 Müslümanlar ve gayrı müslimler, İslâmiyetin giyim kuşam için getirdiği tahditlere uymasa ne lâzım gelir?

 Sakal-ı şerifin ehemmiyeti nedir? Neden 40 kat beze sarılmaktadır?

 İmsak (fecr) girdikten sonra seyahate çıkan kimse orucunu açabilir mi?

 Kadir Gecesi'nin zamanının tam olarak söylenmemesinin hikmeti nedir?

 Hastaya okuyan birinin para istemesi veya alması caiz midir?

 Her Müslümanın hayatında bir kere olsun keffaret orucu tutması şart mıdır?

 Telefonlar için oyun yapmak ve oyundaki reklamlardan para kazanmak caiz mi?

 Ödünç para verirken, veren kişinin geri alacağı müddeti beyan etmesi caiz olur mu?

 Bir hanım, hanımlara tesbih namazı kıldırabilir mi?

 Yaraya sürülen krem ve sıvı ilaç orucu bozar mı?

 Kur’an-ı kerimde “Biz her millete bir peygamber gönderdik” ( Nahl: 36)  ve “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik” (Furkan, 51)  meâlindeki birbirine muarız gibi gözüken iki âyet-i kerimeyi nasıl anlamak münâsibdir?

 Hazret-i Peygamber’in doğumundan evvel Yemen’in statüsü neydi?

 Bir fitre mikdarı olan 3,5 kilo hurmayı, 400 gramlık paketlere koyup 9 kişiye vermek caiz midir? 

 Teravih ile vitr arasındaki duayı yüksek sesle yapmak münasip midir?

 Namaz kılarken kısa kollu gömlekle namaz kılmamak için kolçak takmak münasip midir?

 Araba almak isteyen, arabayı satanla bir bedel üzerinden anlaşıyor. Sonra katılım bankasına, %30’unu peşin ödüyor; %70’ini banka tamamlayıp arabayı alıyor ve bu kişiye biraz kâr koyup taksitli satıyor. Caiz midir?

 Şirketlerin, kampüslerin mescidinde Cuma namazı kılmak caiz midir?

 Bir kadın kocasından boşansa, 3 ay iddet beklese, 3 aydan sonra tekrar evlense, ikinci evliliğinin ilk 6 ayında bir çocuk dünyaya getirse, bu çocuğun nesebi kime bağlanır?

 Mecdelli Meryem kimdir?

 Mühendis olmak isteyen bir lise talebesinin müspet ilimlerle geçirdiği vaktin, dini ilimlerle geçirdiği vakitten fazla olmasında bir mahzur var mıdır?

 Bir kişi gezmek maksadıyla Ramazan ayında sefer mesafesi gidip oruç tutmasa günah olur mu?

 Kadının beline kadar uzanan saçlarının ucundan alması mekruh mudur?

 Yûsuf Suresi 20.âyetinde, Yusuf aleyhisselâmı birkaç dirheme sattıkları anlatılıyor. Yûsuf aleyhisselam takriben M.Ö 1600-1700 senelerinde yasamış. Kaynaklar diyor ki: ‘Eski Mısır’da, yani Yûsuf aleyhisselam devrinde dirhem yoktu; onların para birimleri başka idi. Dirhem M.Ö 700 yıllarında kullanılmaya başlandı.’ Şu halde bu âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıdır?

 Osmanlılarda şehzâdelerin sakal uzatması yasak mıydı?

 Kur’an-ı kerimde bahsedilen Sâbiîler kimdir?

 Peygamber efendimizin yazdığı mektuplarda imzası vardır. Vefatından evvel kâğıt istemişti. Şu halde okuma-yazma bilmediği nasıl söylenebilir?

 Bir satış sözleşmesinde, "Ödeme vadesinin başladığı tarih siparişin alındığı tarihtir. Satıcı vadeleri değiştirmekte serbesttir. Değişiklikler bildirilmekle ve/veya ilan edilmekle geçerli hale gelir" ifadesinin bulunması caiz midir?

 Nikâh kıyılırken yaşlı bir dede, ‘Nikâhta eller dizin üstünde açık bir şekilde durur’ dedi; imam da ‘Bunlar bid’attır, eskiler hep böyle söyler’ dedi. Bunun bir sebebi var mı?

 Göz damlası orucu bozar mı?

 Emevîlerin hutbelerde Hazret-i Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e lanet ettirdikleri doğru mudur?

 Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır?

 Şirinlik muskası yaptırmak caiz midir?

 Üzerinde Kâbe veya câmi resmi yahud mübarek yazılar bulunan seccadeyi yere serip namaz kılmak caiz midir?

 Sabah erken İstanbuldan Bursa’ya gittim. Öğleden evvel işimi bitirip dönecektim. Ama işim uzadı. Seferiliğe niyet etmediğim için namazı nasıl kılmalıyım?

 Başkalarının günaha girmemeleri için sünneti, mesela sarık sarmayı terketmemelidir sözünü nasıl anlamalıdır?

 Asr-ı Saadet’te Hicaz’da hangi paralar kullanılıyordu?

 Medikal aletler satan birine kulaklık almak üzere birisi gelse, iki mamulen birine karar veremese, ikisini de alıp kullansa, memnun kaldığını alsa, caiz midir?

 Erkeklerin kollarına boncuk, ip, deri bağlaması caiz midir?

 Farz namaz borcu olmayan, yalnızca kazaya kalmış vitir namazları bulunsa, cemaatle teravih kılabilir mi?

 Çamaşır makinesinin sıkma programı bozulsa, çamaşırlar ıslak çıkarılıp öylece asılsa ve kurutulsa, şer’en temiz olur mu?

 Peygamberimizin Medine’de kurduğu devlete Medine Devleti demek mahzurlu mudur?

 Söze başlarken hamd, salat ve tesbih ile başlayıp lillahil fatiha diye bitirmenin sebebi var mıdır?

 Peygamberimizin, önünden geçen bir Yahudi cenazesi için ayağa kalktığı doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimde Arapça olmayan kelimler var mıdır?

 Bir gencin annesi tesettüre riayet etmiyorsa gencin mesuliyeti nedir?

 Evli kadınların kocasının soyismini taşımaması mahzurlu mudur?

 Rüya hakkında tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mıdır?

 Bir kimsenin senelerle kaza namazı borcu olsa, ama sadece beş vaktin sünnetlerini kaza olarak kılsa, bitiremeden ölse, affolunur mu?

 İşyerinde Ehl-i kitab ya da fâsıkların bulunduğu içkili iş toplantılarına işitrak etmek caiz midir?

 Hadis-i şerifte, kadın-erkek her müslümana öğrenmenin farz olduğu ilim hangisidir?

 Bir yere bazen kısa aralıklarla girip çıkan, her defasında selâm verir mi?

 Umrede ihramdan çıkarken saçın ne kadar kesilmesi lazımdır?

 Çek kırdırmak caiz midir?

 Kur’an-ı kerim okununca susup dinlemek lâzım geldiğine göre, mukabele okumak mahzurlu değil midir?

 ‘İtikatta mezhep tabiri hatalıdır. Mezhep, amel hususunda olur’ diyenler var. Ne dersiniz?

 Bir insan kendi kavmini sevmekle kınanabilir mi?

 Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen kavim kelimesi neyi ifade eder?

 Osmanlıdaki mezar taşlarının mesleklere, tarikatlara göre farklı olmasının sebebi nedir?

 Abdestten sonra idrar deliğine konan pamuk dışarı taşsa, bu vaziyette abdestin bozulduğundan şüphe etmek icab eder mi?

 Rıza Nur'un hâtıratında yazılanlar doğru mudur?

 Kur’an-ı Kerim'de dünyanın küre şeklinde olup döndüğüne işaret eden âyetler var mıdır?

 Bir kimsenin şerrinden emin olmak için dua var mıdır?

 Hukuk fakültesi talebesinin yaz tatilinde seyretmesi ve okuması sizce münasip birkaç film ve kitap tavsiye eder misiniz?

 Adnan Menderes'in Sabatayist olduğuna duydum ne dersiniz?

 Suudi Arabistan ile İran’ın husumeti nereden geliyor?

 Allahü teala her şeyi ilmiyle ve kudreti ile kuşatmıştır demek mahzurlu mudur?

 İslam tarihinde Arap olup Hanefi mezhebine uyan cemiyet ya da devletler olmuş mudur?

 Zekât hesabı yaparken, bazı takıların üzerinde altın ve pırlanta taş birleşik oluyor. Bunları ayırarak tartmak mümkün olmuyor. Nasıl hareket edilmelidir?

 Bebeğe gelen maddi hediyeler (altın+para) kime aittir?

 İslâm Hukuku kitabınızda, kadınların hadd ve kısas dâvâlarında hâkim olamayacağı yazıyor. Şimdi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir hanımın hâkimlik mesleği icra etmesi, dinen mahzurlu mudur?

 Sağ eli sol göğüs hizasında ceketin içine koymak Mason sadakat duruşu mudur?

 Nisa Suresi 23. âyette evlenilmesi haram olan kadınlar beyan edilirken, bir sonraki âyette de bunlar dışındakilerin helal olduğu söyleniyor. Torunla evlilikten bahsedilmiyor. Neden âyette mesela torundan bahsedilmiyor?

 Karınca beslemek caiz mi?

 Kur’an-ı kerimde, “Kâfirlerle savaştığınızda boyunlarını vurun. Onları tesirsiz hale getirince sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra onları (esirleri), fidye alarak veya karşılıksız serbest bırakın ki savaşın doğurduğu sıkıntılar kalmasın” buyuruluyor (Muhammed 47/4). Bu âyete göre Osmanlıdaki cariyelik meşru mudur? Zira Allah iki şık sunmuş. İkisinde de netice olarak karşılıklı ya da karşılıksız bırakmak var. Bu âyet, esnetilecek bir ayet değil. Hüküm çok açık. Doğru olmayan hadislerle ihlal edildiği kanaatindeyim.

 Abdullah bin Mes’ud'un, Felâk ve Nas surelerini Kur’an’dan saymadığı iddiası doğru mudur? Şimdi bir âyeti inkâr küfr olduğuna göre, İbni Mes’ud’un bu tavrını nasıl anlamak gerekir?

 Emevi ve Abbasi halifelerinin dindar olmadığı; aralarında homoseksüel, zani, sarhoş olanların çok olduğu doğru mudur?

 Osmanlı hanedan mensupları neden boğularak öldürülürmüştür?

 Kadın, fâsık kadın kuaförlere gidip saçını kestirmesi caiz midir?

 Ermeni veya Rum olup aynı zamanda Müslüman olan var mıdır?

 Gıdalara, içeceklere helal sertifikası veren bir şirkette çalışıyorum. Bu hususta farklı memleketlerdeki kıstaslar aynı değildir. Mesela Malezya’nın helal sertifikasında aradıkları kriterler, Türkiye’de aranmamaktadır. Buradaki kriterlere göre sertifika tanzim etmek vebal olur mu?

 Tübitak’ın verdiği, bitiremediği takdirde geri alma şartı koyduğu doktora bursu, her ihtimale karşı harcanmayıp biriktirilse, biriken para doktorayı bitirmeden zekât nisabına katılır mı?

 Müslüman Araplar, umumiyetle Ehli Sünnet midir, yoksa Vehhabi midir?

 Nakşî tarikatine mensubum. Arada meşhur bir şeyhin toplu cehrî zikr kayıtlarını dinliyorum. Bunların çoğunda musiki vardır. Bu aşkla yapılan zikrleri dinlerken, ben de bazen iştirak ediyorum. Bunun mahzuru var mıdır?

 Kitabını ... diye sövmek kişiyi küfre düşürür mü?

 Bir kimse uyandığında öğlen namazının sünnetini kıldıktan hemen sonra ikindi ezanı okunsa, o da öğlenin farzını ve sünnetini kılsa, ne lazım gelir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>