Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Define bulunsa, oradan gelen para helâl midir?

 Kurban kesilirken hayvanlara çok acıyorum. Bunun için günaha girer miyim?

 Delâlil-i Hayrat kitabını herkes okuyabilir mi?

 Padişahların kendilerini "Allahın yeryüzündeki gölgesi" olarak görmeleri mahzurlu mudur?

 Elimizde olmayan bir malı müşteriyle anlaştıktan sonra başka birinden emanet alıp satmak caiz midir?

 Kurban nisabında ikinci ev ihtiyaç eşyası dışında sayılıyor. Bunun kıymeti mi, kirası mı esastır?

 İstanbul’dan yaşayan ve memleketi Ordu’ya giden bir arkadaşın hanımı Trabzonlu olsa, bu hanım seferi olur mu?

 İlmihalde “Küçük havuza, mâyi [sıvı] hâlinde bir temiz cisim karışınca, bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa, mukayyed su olur.” Buna göre Aşırı sıvı klor yüklenmiş çeşme suyu ile abdest ve gusl nasıl caiz olur?  Zira suyun üç sıfatı da değişiyor.

 Kurban adağı için vereceğimiz vekâleti, adak diyerek mi, kurban diyerek mi vermek lazım gelir? Fark eder mi?

 Nisab mikdarı malı olan, ama vadeli borcu da olan kimse kurban kesebilir mi?

 Üzerine kurban vâcib olan kimse, sefere çıkmadan birine vekâlet verse, vâcib sevabı alır mı?

 Füruat ne demektir?

 Bankadan kredi alsa ve muamele masrafı ödese, sonra da devlet iade hakkı tanısa, bunu almak caiz midir?

 Bir insana ulûhiyet sıfatlarının olmadığını düşünerek secde etmek küfür müdür?

 Emeviler'in Arap olmayanlara karşı yarı köle muamelesi yaptığı, Arap milliyetçiliği güttüğü doğru mudur?

 Minyatür ve nakkaşlığın hükmü nedir?

 Mecelle’nin 13. maddesinde "Mesela, bir kimsenin masası üzerindeki bardakla su içmeye delâleten izin vardır, kırılsa ödemek gerekmez" diyor. Buna misal verir misiniz?

 Hitler’in Yahudi jenositini, İsrail devletinin kurulması ve Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesi için gerçekleştirildiği ve hakikatte milyonlarca Yahudinin ölmediği iddiaları doğru mudur?

 Hazret-i Hadice, Hazret-i Peygamber’e Câhiliye devrinde ölenlerin çocuklarının hâlini sorduğu zaman “Onlar ateşdedir” cevabını almıştı. Bu çocuklar bâliğ olmamış ise, bunu nasıl anlamamız gerekir?

 Sıkıntılardan, stresten kurtulmak için okunan, ferahlatan, sevinç veren dua var mıdır?

 Zihnen ve bedenen kusurlu nesillerin yetişmemesi için, hükümetin evlenecek çiftlerden sağlık şartı araması ve gerekirse engellemesi caiz midir?

 Denize girip çıkmakla gusül abdesti alınmış sayılır mı?

 Yaşlı bakımı için sertifika verilmek üzere kurs açan bir yakınıma, hemşirelik diplomamı kullandırmam caiz midir?

 Korku namazı nedir?

 Dinden dönen kişi iyi biri bile olsa öldürülür mü? Dinden dönmek suç bile olsa sonuçta dinde zorlama yoktur neden ölümle cezalandırılması gerekir?

 Evli bir çiftin dışarıda el ele tutuşup yürümesinde mahzur var mıdır?

 Evlenmek için kredi çekilmesi caiz midir?

 Yerebatan Sarnıcı’ndaki havuza dilek tutup para atmanın dinen mahzuru var mıdır?

 Nişanlanıp, nikâh da kıyılsa, ancak düğün daha olmasa, kızın ailesi, takı ve damadın tayini hususunda problem çıkarsa ve kıza istemiyorsan çekinme, vazgeç dese, caiz midir?

 Girit'e giden Türkler hangi boydandır?

 Günümüzde bir kadının mehrinin en azı ne kadar olur?

 Köyümüzdeki eski ve küçük camiyi yıkıp, yerine daha büyük bir cami yapmakta mahzur var mıdır?

 İslâm Ahlâkı adlı kitabın 399. sahifesinde geçen, "Akşamı kıldıkdan sonra, tayyare ile batıya gidince, güneşi görse, güneş batınca akşamı tekrar kılar. Orucunu bozmuş ise, bayramdan sonra kaza eder." ifadesini anlayamadım. Güneş battıktan sonra açılmış olan orucun kaza edilmesinin sebebi nedir? 

 Bir kimse birinden borç alıp ödemese, başka birisi de ondan o kadar borç alıp ödemese, ahirette birbirine karşılık gelir mi?

 Âriyet olarak aldığı malı şartlarına uygun olarak kullanırken kaza yapsa ve 3. şahsın malına zarar verse, zararı kaza yapan mı öder, yoksa mal sahibi de kendi vasıtası kullanıldığı için tazminde ortak olur mu? 

 Mevtanın borcu terekesinden (geride bıraktığı mallardan) çok ise bu borç nasıl ödenir? 

 Evlenirken mehr olarak hac veya umre tayin edilmesi caiz midir?

 Mevlana ile Şems arasındaki münasebetin aslı nedir?

 İşyerinde Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan maçlarda en fazla skor bilene mükafat vaad edildi. Bunu almak caiz midir?

 “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” hadis-i şerifi, bir tenakuz teşkil etmez mi?

 Ortadoğu kelimesini İngilizler mi kullanmaktadır?

 Cemaatle namaz kılarken imamdan sonra bitirip duaya yetişen, tesbihleri mi çeker, dua mı eder?

 Tefsirler dâhil, İslam tarihleri İsrailiyattan alıp tarihi gerçeklerle uyuşmayan şeyler anlatmaktadır. Bunlara nasıl bakmalıdır?

 Hilâfetin kaldırılmasının ardında İngilizlerin olduğunun delili nedir?

 Bir yazınızda İslâm hukukuna en uygun idare şeklinin meşrutiyet olduğunu yazmışsınız. O devrin neşriyatından da anladığımız üzere Mustafa Sabri Efendi, Elmalılı Hamdi, Said Nursi, Manastırlı İsmail Hakkı gibi simalar da bu fikirdedir. Şu halde Halife Sultan II. Abdülhamid neden meşrutiyete karşı idi?

 İp kopmasın, sağlam olsun diye bağlarken besmele çekmek caiz midir? Büyüye girer mi?

 Yaşlı yabancı kadının elini öpmeyince garipsiyorlar ise nasıl hareket etmelidir?

 Namaz kılmayanın ve günah işleyenin duaları ve diğer ibadetleri kabul olmaz mı?

 Evli bir kimse, İstanbul’da oturuyorken, Afyon'a tayin edilse, ev tutmak için buraya gelse, evi bulduktan sonra taşınacak olsa, bu birkaç gün için Afyon’da seferî midir?

 Bir şahsın yaşadığı yerin dârülharb veya dârülislâm olduğunu bilmesi gerekir mi?

 Kenzü’l-Ummal’de geçen "Arap olmayanların en hayırlısı Farslardır" rivayetini, bugünki ve yakın tarihteki Acemleri nazara alarak nasıl anlamalıdır?

 Bir kadın, evladına beddua etse, sonra pişman olsa, beddua tutar mı?

 Özürsüz olarak oruç tutmayan birinin vereceği iftar davetine icabet etmek caiz midir?

 Bir kimse, boşandığı kadının sonraki evliliğinden olan kızı ile evlenebilir mi?

 Kur’an istiharesi ne demektir?

 Hadis-i kudsi ne demektir?

 Günümüzde geçimini Müslümanların yardımıyla sürdüren medrese ve Kur’an kurslarına zekât verilir mi?

 Çeyiz hesabı açanlara, devlet biriktirilen miktarın  %20’si kadar destek oluyor. Bu usul fâize girer mi?

 Namazı kasten terk eden dinden çıkar mı?

 İngiltere’de bilgisayar yazılımı yapan bir şirkette çalışmak, bahis ve iddia üzerine yazılımlar da yaptığı için caiz olur mu?

 Zekâtı vermesi için vekil tayin edilen kimse, parayı fakire vermeyip erzak alıp onu verse hata mı işlemiş olur?

 Fıtrayı erzak olarak vermek caiz midir?

 Ramazanda vefat edenler için kabir azabı başlamaz. Burada kabir azabına kabir sorgusu da dahil midir?

 Hususi bir firmada çalışan işçi 10 gün hastalık raporu alsa, son 2 gün iyileşip işe gelse, bu 2 gün yıllık iznine mahsup edilebilir mi?

 Hususi bir firmada çalışan işçi 3 günlük doğum izninin 1 gününü kullanıp, diğerini yıllık izne mahsup edebilir mi?

 Bir talebe kendisine koyduğu mesela günlük 150 sual çözme hedefini gerçekleştirmediği takdirde adak yapsa, dinen bir mahzuru olur mu?

 Mastürbasyon orucu bozar mı? Keffaret gerektirir mi?

 Bana borçlu olup, borçlarını ödemeyen bir arkadaşım, benden para istese, vermemek için yalan söylemek caiz olur mu?

 Tutamadığım çok fazla adak orucum var. Bunları yemin keffaretiyle pratik olarak nasıl ödeyebilirim?

 Yemin kefaretinin tamamı için bir fakire toptan 50 lira versek; parayı alan kişi de bu paradan 10 gün boyunca hergün sabah akşam yemek yemeyip, mesela gitse kendine elbise alsa, keffaret sahih olur mu?

 Kâğıt para ile yemin keffareti verilir mi?

 Yemin keffaretini bir günlük ortalama yiyecek miktarına göre değil de, iki kilo una göre hesaplasak sahih olur mu?

 Dinimizde ticarî bir malın kâr nisbeti ne olmalıdır?

 Haccda farz olan tavafı yaparken hayız olan bir kadın tavafını nasıl tamamlar?

 Ahzab suresinin “Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah''ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere ( helâl kıldık ) . Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. ( Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık ) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir” mealindeki 50.ayet-i kerimesini nasıl almak gerekir?

 Teravih namazını 20 rek’at hiç selâm vermeden kılmanın mahzuru var mıdır?

 Bir kadın evlenirken, boşanma hakkı almasa ve evliliği esnasında eşi ihtiyaçlarını görmese bu kadın boşanabilir mi?

 Ramazan-ı Şerifte oruçlu kimse cima eder ve sonra kendisi hasta olur, zevcesi de âdet görürse, keffâret gerekir mi?

 Bir arkadaşımın ısrarıyla, inşaat halindeki bir siteden ev satın aldım. Bunun için oturduğum evi ve arabamı sattım. Müteahhid, vaad ettiği tarihte evi teslim etmedi. Ne zaman teslim edeceği belli olmadığı gibi, inşaat kalitesi de sözleşmeye uygun değil. Uzun zamandır bu yüzden kira ödüyorum. Müteahhidden ve bana ısrarda bulunan arkadaşımdan ne talep edebilirim?

 Bir meselede icma’ olduğu nereden bellidir?

 Bir adamın üç kızı ve kendisinden evvel vefat eden bir oğlunun çocukları olsa, bu torunlar miras alabilir mi?

 Peygamberler masum, günahsız olduğuna göre, Hazret-i Yunus’un emir gelmeden kavmini terketmesi, Hazret-i Yusuf’un hapishanede iken kuldan medet umması peygamberler için caiz midir?

 İnsülin iğnesi yaptıktan sonra iğne yerinden bir damla insülin sıvısı kansız olarak geri çıksa, abdest bozulur mu?

 Pastaya mum dikmenin ve mum üflemenin mahzuru var mıdır?

 Nuh Tufanında her hayvan çifti gemiye alındıysa, nasıl sığmıştır?

 Nikâhın sıhhati, için, erkeğin önceki zevcesinin haberi olması veya izin vermesi şart mıdır?

 Rey verdiği kişinin dinen uygun görülmeyen işlerine rey veren de ortak olur mu?

 Evi olmayan ve ev alacak parası da olmayan birinin ileride değerlenince arsayı satıp parasıyla ev alma niyeti ile ihtiyaç kredisi kullanması caiz midir?

 Hayızlı kadının âyetülkürsiyi dua niyetine okuması caiz midir?

 Çocuğa Yavuz ismini koymak uygun mudur?

 İmam-ı Azam hazretlerinin ‘Son iki sene olmasaydı Numan helak olurdu’ ifadesinin Şianın uydurması olduğu iddiasına ne denir?

 Mektepte tertiplenen kermeste alışveriş yapanlara bilet verip sürpriz çekiliş yapmak veya ayrıca bunun için 5 liraya bilet satmak, kazananlara hediye vermek caiz midir?

 Sadıklarla beraber olunuz sözünün manası nedir? Bir insana, karşısındakinin enerjisinin tesirli olması mümkün müdür?

 Çocuğun müzikli oyuncakla oynaması caiz midir?

 15 aylık çocuğu yatırırken kerahet vakitlerine dikkat etmek lâzım mıdır? Güneş doğarken uyandırmak gerekir mi?

 ‘Felan kimse benim evime gelirse bir koyun keseyim’ dese adak olur mu?

 Mustafa Kemal Paşa 1923’te kaç milletvekilinin oyu ile cumhurbaşkanı seçildi?

 Banka çalışanları kendileri için herhangi bir havale yaptıklarında banka çalışanlarından havale ücreti almıyor. Arkadaşımızın muamelesini kendi adımıza yapmak caiz olur mu?

 İmamın namaz kıldırdığı yerin, cemaate göre yerden 10 cm civarında yüksek olması mahzurlu mudur?

 Yolculuk yaparken mola yerindeki bir mescidde toz içinde eskimiş mushafı alıp, oraya yeni bir mushaf koysak caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>