Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Sigara içmeyeceğim diye yemin edip içen tevbe yapıp kefaret verdikten sonra içmesi yeni bir kefaret gerektirir mi? Her sigara yeni bir kefaret mi, yoksa kefaret verdiği için artık içebilir mi?

 Yurt dışında namazın farzını, hatta sünnetini kılarken, gelip bize uyuyorlar. Ne yapmak gerekir?

 Birkaç yıllık kaza borcum var. İlk kazaya kalan veya son kazaya kalan demeden kazaya kalan öğle, ikindi… diyerek hepsini kıldım. Caiz oldu mu?

 Kadın, orduda muharib olarak yer alıp, savaş idare edebilir mi? Bazıları Hazret-i Âişe'nin idare ettiği Cemel Vak’asından hareketle caizdir diyor.

 Teganni ile harflerin yeri ve kelimeler değiştirilerek Kur’an-ı kerim okuyan hâfıza ve şarkı söyleyen kadına ne güzel okudun diyenin imanı gider diyor. Halbuki bir kimse günahı hoş bulmasa işlemez. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Sakalı seyrek olan kimse abdestte ne yapar?

 İbrahim aleyhisselâmın annesi mümin zevcinin (Taruh) vefatından sonra neden puta tapınan biriyle (Azer) evliydi?

 Farz namazdan sonra sünnet olan 3 defa estağfirullah, Allahümme entesselam.. dan sonra mı, önce mi söylenir?

 Hanımımla münakaşa ederken, "Bu mevzu hakkında beni bir daha üzersen, seni boşarım" dedim. Bunu iki defa da tekrarladım. Nikâhımıza halel gelmiş midir?

 Saç ektirmek fıtratı değiştirmek değil midir? Cemal sahibi olmak için fıtrat nasıl değiştirilir?

 Osmanlıca rik’a metin okumalarımızı ve diğer hatlarda okumamızı kuvvetlendirmek için tavsiyeniz var mıdır?

 Vahdet-i Vücud çoğu kez panteizmi andırdığı için, bir tür zındıklık olarak itham olunuyor. Vahdet-i Vücud ile panteizmin farkı nedir?

 Üniversite talebesinin devletten geri ödemek şartıyla aylık kredi alması caiz midir?

 Ezanın hoparlörle okunması konusunda fikrinizi paylaşabilir misiniz? 

 Sözün yazıdan üstün olduğunun akli delilleri nedir? 

 Dünyadaki müslümanlar bir halife seçebilirler mi?

 Türkiye'deki Ehl-i Sünnet gruplar bir çatı altında birleşebilirler mi?

 Nazarımın değdiğini ve bir kimseyi istemeden bu sebeple öldürmüş olabileceğimi düşünüyorum. Ne yapmalı?

 Kur’an-ı Kerimi okurken ağlamak caiz midir?

 Okuduğumuz mühim şeyleri unutmamak için yapılacak bir şey var mıdır?

 Bazıları dinde kılınmayan namazların kaza edilmeyeceğini, telafisinin ancak tövbe olduğunu söylüyor. Bunun hükmü nedir?

 “Allah rızıkda kiminizi diğerlerine üstün tutmuştur. Üstün kılınanlar, emirleri altında bulunanların rızıklarını vermezler. Oysa rızıkta hepsi eşittir. Allah'ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar?” meâlindeki (Nahl, 71) âyet-i kerimenin tefsiri nasıldır?

 Sahih-i Buharî kitabını, Buharî’nin kendisi değil, 5 talebesinin yazdığı söyleniyor. Doğru mudur?

 Sakal traşı olduk veya alınacak kılları klozete veya lavaboya atmanın hükmü nedir?

 Kur’an-ı kerimde 114 sureden sadece 9. sure olan Tevbe suresine besmele ile başlanmıyor. Bunun sebebi nedir?

 “Çocuğuna ne kadar yaptırabiliyorsan, kölene de o kadar yaptırırsın” meâlinde bir hadis-i şerif var mıdır?

 Vatan-ı aslîsi Almanya olan bir kimse, iki gün Yenibosna'da kaldıktan sonra günübirlik yahut bir gece orada kalacak şekilde Ankara'ya gidip, daha sonra bir ay kalmak niyetiyle Yenibosna'ya yerleşiyor. Yani bu kimse Yenibosna'ya ilk geldiğinde Ankara'ya gideceğini ve daha sonra tekrar buraya dönüp ikamet edeceğini biliyor. Yenibosna'da iki gün kaldığında namazlarını nasıl kılar? Ankara'da gecelemesi yahut günübirlik gitmesi cevaba tesir eder mi? Bu kimse Almanya'dan geldiğinde Ankara'ya gitmek niyetinde olmasa, Yenibosna'da iki gün kaldıktan sonra Ankara'ya gitmeye niyet etse, Yenibosna'dan ayrılmadan evvel namazlarını kasr eder mi?Ankara'da gecelemesi yahut günübirlik gitmesi cevaba tesir eder mi?

 Bir kadının en sondan geriye doğru âdeti şöyledir: 17 Ocak saat 15 hayz---23 Ocak saat 17 temizlik. 24 Aralık saat 08 hayz---31 Aralık saat 08 temizlik. 24 Kasım saat 11:30 hayz---3 Aralık 14:30 temizlik. Bu düzende 05 Şubat saat 15 de görülürse, 15 gün öncesi olmuş oluyor. Ne yapmak lazımdır? (Bu ay bazı ilaç kullanımları oldu.)

 Son halife Abdülmecid Efendi'nin padişahların içki ve esrar içtiğine dair bir mektup yazdığı, televizyonda söylendi. Bunu nasıl tefsir etmelidir?

 Abdestte her uzuvdan su akıtma şartı var mıdır?

 Şeyhülislamlar niçin Divan-ı Hümâyun toplantılarına katılmamıştır? 

 Peygamber efendimiz, vahiy çeşitlerinden biri veya ilham olmadan, kendi aklına istinaden dini bir hüküm vaz eder mi?

 İbadet niyeti olmadan, kiliseye girip gezmek, burada yapılan düğün, cenaze veya ayini seyretmenin mahzuru var mıdır?

 Formasında haç işareti olan takımı bilgisayar oyunlarında seçmek, o takımla oynamak ve sosyal ağlarda kendisine yabancı isimle hesap açmak, bu takımın formasını giymek küfür olur mu?

 Farz ve sünnet namazların ikinci rek’atini, birinci rek’atinden uzun tutmak mekruh mudur?

 İlimde ifrat, malayaniye kaçma olur mu? Mesela falanca hükümdarın sarayının ahırındaki atların cinsi hakkında araştırma yapan kimse için malayaniyle iştigal ediyor denir mi? Bu kimsenin bu iş için harcadığı vakit israf mıdır?

 Nur suresinin 6. Âyetinin meâlinde ‘zevcesine zina iftirası atıp kendisinden başka şâhidi olmayan kimse, 4 kere yemin ederse, şâhidliği kabul edilir’ diyor. Zina iftirası çok büyük bir günah olmasına rağmen nasıl yemin ile şâhidlik kabul ediliyor?

 Geçmiş yıllara ait kurban borcumuzu, o yıla göre mi yoksa şu ana göre mi hesaplarız?

 Giydiğimiz pantolon uzun olsa, paçasından katlasak, bu halde namaz kılmak mekruh mudur?

 Namaz kıldığımız yerin sağında, ama yerde canlı resmi olsa, mekruh olur mu?

 Rükûya giderken ve doğrulurken ve secdeye giderken intikal tekbirlerine ne zaman başlanır, ne zaman bitirilir?

 İlmihalde ‘Kabre karşı namaz kılmak mekruhtur’ diyor. Bazı camilerin içinde kıble duvarında türbe oluyor. Bunların önünde namaz kılmak mekruh mudur?

 Güneşe ve aya karşı abdest bozmanın mekruh oluşu, evde de cari midir?

 Namaz kılanın odasının perdesinde kan damlası olsa, bu namazı mekruh eder mi?

 Namaz kılarken veya fitne çıkma ihtimali bulunan bir yerde biri aksırsa ve elhamdülillah dese, yerhamükellah dememek günah olur mu?

 İlmihalde namazı bozan şeyler kısmında: "İmamından başkasının yanlışını çıkarmak namazı bozar." diyor. Bu ne demektir?

 Osmanlılar zamanında umumhane var mıydı? Var ise bir İslâm devletinde böyle bir şey nasıl olabilir?

 Fitness hocasının internette site kurup, insanlara spor ve sağlık hakkında malumat vermesi, takviye gıda maddeleri tavsiye etmesi caiz midir?

 Tilâvet secdesi gerektiren âyetin meâlini okumakla bu secde vâcip olur mu? 

 Evvâbin namazı kılarken akşamın sünnetine 4 rek’at eklemek mi efdaldir; akşamın sünnetinden sonra 6 rek’at kılmak mı?

 Bazı âyinlerde müslümanlar hoplayarak zıplayarak kendilerini şişleyerek zikir çekiyorlar. Bunun hükmü nedir?

 Eli ayağı sağlam dilencilere sadaka vermek caiz midir?

 Nuh der, Peygamber demez’ sözü iman için mahzurlu mudur?

 Bir kitabevinden kitap sipariş edilse, iki tane fazladan gönderseler, kendilerine bir türlü ulaşılamasa, ne lazım gelir?

 Dikkati inkişaf ettirmek ve stresten uzak durmak için ne yapmalı?

 Cuma namazında kılınan ilk dört rek’at ve son dört rek’at sünnet, öğle namazının farzı ve sünneti yerine geçer mi?

 Sultan II. Abdülhamid'i doğru anlamak cihetinden hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 İnternette wallpaper programlarından duvar kâğıdı indirmek câiz midir?

 Meni gelmesi engellense, üstünden az bir zaman geçip, tuvalete gittiğinde zekerde yapışkan ve uzayan bir sıvı görse ne lâzım gelir?

 Hukuk tarihçisi olmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Özür sebebiyle cuma namazına gidilemediği zaman, öğle namazını ezan okunur okunmaz kılınabilir mi?

 Birbirini hiç tanımayan bir erkekle bir kadın, imama uymadan münferid olarak yan yana aynı yerde namaz kılabilirler mi?

 Yağmurlu bir günde köpeğin bastığı su birikintisinden üzerine su sıçrasa, elbise necis olur mu?

 Bilgi yarışmalarından kazanılan para helal midir? 

 Trafik sigortasında değer kaybı tazminatı vardır. Bir kimseye, 3. bir şahsın kendi arabasına verdiği zararın bedeli yanında, arabada meydana gelen değer kaybını da 3. şahsın trafik sigortasından alma imkânı temin eder. Bu husus sigorta mukavelesinde bulunmamakla beraber, dava açılırsa sigorta şirketinden alınabiliyor. Bu bedeli almak caiz midir?

 İslâm hukukuna göre kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

 Bir çocuk, annesiyle resmî kayıt yapmayan, ama kendisini çocuğu olarak kabullenip nüfusuna alan babası vefat ettiğinde mirasçısı olur mu?

 Marka tavuklarda 45 günde iğne ile tavuk hâline getiriliyor. Bu hormonlar caiz midir?

 Mahremsiz sefere çıkan bir hanım, seferî olur mu?

 Balıkçılar balık sezonu yaklaştığı zaman komisyoncularla şöyle bir anlaşma yapıyorlar: Komisyoncu balıkçıya teknenin bakımı, mazotu, ağların alımı, işci alımı vs. için belirli bir miktar para veriyor. Balıkçı da bunun karşılığında tuttuğu balıkları o komisyoncudan başkasına satmama sözü veriyor. Balıkları tuttukça komisyoncuya satıp borcunu ödüyor. Bu yapılan muamele caiz midir?

 Hibe ta'likî ve infisahî şarta bağlanamıyor. Buna göre birisi diğerine "Üniversiteyi birincilikle bitirirsen sana bir telefon alacağım" dese, diğeri de kabul etse, borç doğar mı?

 Vefâen bey'e rehin hükümleri tatbik ediliyor. Burada neden vefâen bey' doğrudan rehin sayılmıyor? Neticede rehin de borçlunun izni ile kullanılabilir.

 İslâm hukukunda mâlike karşı hüsnüniyetli zilyedin korunmamasının bir istisnası var mı?

 Osmanlı Hukuku kitabınızda 477.sayfada şirket-i cebriyye modern hukuktaki iştirak halindeki mülkiyete, şirket-i ihtiyariyye ise müşterek mülkiyete benzer denmiş. Devamında ise şirket-i cebriyye için ortak hissesini dilediğine satabilir, ikincisinde ise ancak ortaklarına veya onlardan izin alarak satabilir denmiş. Halbuki modern hukuktaki iştirak halinde mülkiyette (mesela miras) ortaklar beraber hareket etmek mecburiyetinde. Müşterek mülkiyette ise ortaklar paylarını dilediğine satabilir. Burada ya benzetmede veya örnekte bir hata var gibi görünüyor?

 Anne ve babası ayrı olan bir gencin annesi, babasıyla görüşmesini istemezse ve “Görüşürsen sütümü helâl etmem” derse, ne lâzım gelir?

 Modern hukuk ile İslâm hukuku arasında mukayeseli bir çalışma var mıdır?

 Canlı solucan veya balıkla avlanmak caiz midir?

 İkinci Cihan Harbi’nde Türkiye'nin savaştan uzak kalabilmesinin sebebi nedir?

 Tarihçiler, Osmanlı padişahlarının ani kararlarla kişilerin infazına hükmettiklerini anlatıyor. Padişahların hakikaten böyle salahiyetleri var mı?

 Hürrem Sultan’ın resimleri gerçek midir? Eğer gerçekse niye başı açıktır?

 Muhyiddin Arabî hazretleri hangi mezhebde idi?

 Zâhiriye mezhebi, Ehl-i Sünnet mezheplerinden mi sayılır?

 Farabi ve İbni Sina, herhangi bir mezhebe bağlı mıydı? 

 Osmanlı Devleti’nin ilk devirlerine ait daha detaylı bilgilere ulaşamamamızın sebebi nedir?

 Patron, işçinin kanuni hakkı olan asgari geçim indirimini vermese, sonra bu işçiye yanlışlıkla fazla maaş ödese, işçi bu fazlalığı, hakkı kabul edip alabilir mi?

 Osmanlı Devleti, nüfusunun azlığı sebebiyle tedbir almamış mıdır?

 Türban ile başörtüsü aynı mıdır?

 Makata ya da ferce fitil sokulsa, abdest bozulur mu? Gusül gerekir mi? 

 Ortaklardan biri kendi malını şirkete kiralayabilir mi?

 İki kimse anlaştıktan sonra yüksek fiyat veren olursa, tek taraflı alış-verişi bozmak caiz midir?

 Altının kıymeti artarsa, borç veren ona göre fazla para alabiliyor. Peki altının kıymeti düşerse ve borçlu altının kıymetine göre değil de, aldığı miktarda  para verirse, borç verenin borçluyu ikaz etmesi gerekir mi?

 Arsası olan, bunu ziraatta kullanmıyorsa, zekâtını verir mi? Arsa alıp satarak ticaret yapıyorsa zekât vermesi gerekir mi?

 Müslüman olan bir kadın, gayrımüslim erkekle evli kalabilir mi?

 Dalış yapabilmek için dalgıç/dalış elbisesi giyebilir mi?

 Erkek kaba avret mahalli örtülü olmak kaydıyla dizini, baldırını dar bir şekilde örten elbise giyebilir mi?

 İslami Sigorta (Tekafül) hakkında fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Yardım sandığı mantığıyla çalıştıklarını, toplanan primlerin katılım bankacılığı gibi faizsiz sistemde değerlendirildiğini biliyorum.

 Biz bir şeyi yapmak isteyince Allah da isterse onu yaratır. Peki bu yaratma o an mı olmaktadır? Yoksa Allah'ın ezelde takdir ettiği şey o an mı tecelli etmektedir? Allah'ın hiçbir şey yokken ve yaratmıyorken yaratmaya başlaması diye bir şey var mıdır? Böyle olduğu kabul edildiğinde Allah'ın önce yaratmazken sonra yaratması sıfatında bir değişiklik midir? Allah'ın her şeyi ezelde takdir ettiği ve yarattığı düşünülürse Allah şu an ne yapıyor sualine nasıl cevap verilebilir?

 Birisi mesela ‘sizinle akşam çay içersem Allah belamı versin’ derse, bu söze uymazsa ne yapmalıdır?

 Kuyumcudan pırlanta, yakut gibi taşlar alındığında, taksit yapılması caiz midir?

 İ'tikadnâme kitabında, "Bir insan, emr vermek veyâ yasak etmek veyâ birşey sormak, bir haber vermek istese, önce bunları zihnde düşünür, hâzırlar. Zihnde bulunan bu ma’nâlara (Kelâm-ı nefsî) derler." buyuruluyor. Bir sonraki sahîfede ise, "Kelâm-ı nefsînin mahlûk olmadığını, kadîm olduğunu, doğru yolun âlimleri sözbirliği ile söylemekdedir." denilmektedir. Bu halde insanın zihninden geçen düşünceler de kadîm olmakda mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>