Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Nefsine rıfk ile (yumuşak davran) hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?

 Kredi kartıyla tek çekim yaparak alışveriş yapılsa, sonrasında internet şubesi vasıtasıyla alışveriş tutarı %0 faiz ve sabit bir ücret karşılığı taksitlendirilse, caiz olur mu?

 Altı aylık hamileyim. Oruç tutabilir miyim?

 Çok yorgun ve uykusuz olunduğu zaman, namazı bu halde mi kılmalı; yoksa biraz dinlendikten sonra mı kılmalıdır?

 Bazı tarih kitaplarında sultanlara selam niyeti ile secde edildiği yazıyor. Sıradan bir insanın önünde eğilmek, secdeye kapanmak dinen uygun mudur?

 Cenazeyi yıkarken dökülen suların, yıkayanın üzerine sıçramasında mahsur var mıdır?

 Zarara uğrayan bir kimse kendisine zarar verene aynısını yapabilir mi?

 Bir kimseye annesi “Sevabı bana bağışlanmak üzere ölümümden sonra her sene bir hatim okut!” diye vasiyet etse, ne lâzım gelir?

 Harac veya meşakkatten dolayı bir başka mezhebi taklid eden kimse, bu meşakkatli amel ile alakalı işlerin hepsinde kendi mezhebini terk edip, sadece o mezhebe göre amel etse, daha faziletli olmaz mı?

 İşçiyi yalnızca prim ile kiralamak caiz midir?

 Resûlullah aleyhisselâmın günde 70 ve 100 defa istiğfar etmesinin sebebi nedir? 

 Bir hoca, yemini veya talâkı anlatırken, misal verse, yemin etmiş veya talâk vermiş sayılır mı?

 Bir kimse, bir araba kiralasa; arabayı kiraladığı kimseye, arabaya kimlerin bineceğini, nerelere gideceğini söylemek mecburiyetinde midir?

 Şâfiî mezhebindeki bir kadının, Hanefî mezhebini taklid ederek yüzünü örtmemesi özür olur mu?

 Okuduğum bazı fıkıh yazılarının namaz kısmında, ezan okunduğunda duyulmayan yere gitmemelidir diyor. Bununla anlatılmak istenen nedir?

 İbadetlere niyet ederken, içinden bir niyet cümlesi geçirmek şart mıdır? Mesela, gusl etmek için hamama giren bir kimse, içinden hiç cümle geçirmeden, gusl etmeye başlasa olur mu?

 İsviçre’de yatsı namazının vakti çok geç olduğu için, hastalığım sebebiyle bekleyemiyorum. Yapabileceğim bir şey var mıdır?

 Hemoroid problemi olan bir kimse namazı nasıl kılar?

 Bir erkek zevcesini boşadığını bir kâğıda veya mektuba yazsa boşanmış olur mu?

 Nâfile namazlarda da Kur’an-ı kerimi karşıya koyup okumak namazı bozar mı?

 Abdest alırken eller nasıl tahlil edilir?

 Abdest alırken çene altındaki deri yıkanır mı?

 Kulağın arka tarafında kulakla saçların bitme noktasında kalan saçsız deriyi abdestte yıkamak lâzım mıdır?

 Zevcesi ile münakaşa ederken “Seni bıraktım” sözü söylense boşanma olur mu?

 Veled-i zinanın anne ve babası evlenirse, o çocuğun velisi kim olur?

 Bir kadının kocası evden ayrılsa ve bir daha kendisinden haber alınamazsa, kadın tekrar başka birisi ile evlenebilir mi?

 İki kardeş ayrı işlerde çalışıp, kazandıkları parayı babalarına göndermektedir. Bu paraların zekâtını kimin vermesi gerekir?

 Mektubat-ı İmam-ı Rabbânî’de nefsini Frenk kâfirinden bile aşağı görmeyen, büyüklerin feyzine kavuşamaz diyor. Bir Müslüman kendisini Müslüman olmayan birinden nasıl aşağı görür?

 Farz namazları münferid kılarken bir rek’atte zammî sûre olarak mesela Kâfirûn sûresi peş peşe üç defa okunabilir mi?

 Bazı nâfile ibadetler için “yapana cehennem haram olur” veya “yapan cennete gider” şeklinde hadis-i şerifler vardır. Her ne şekilde olursa olsun, bu işi yapan cehenneme girmez veya cennete gider mi?

 Bir kimsenin, ölmüş bir kimseyi rüyada veya uyanıkken diri olarak görmesi, ayrıca cinleri veya melekleri görmesi hak mıdır?

 Mutlak hilâfet diye bir şey var mıdır?

 Bir mürşidin birden fazla halifesi olabilir mi?

 Bir mürşid-i kâmilin hilâfet vermesi ile icâzet vermesi arasındaki fark nedir?

 Vekilin, yaptığı işten dolayı ücret alması câiz midir?

 Veled-i zinânın, yani gayrı meşru çocuğun velîsi kimdir?

 Emânet ile âriyet arasındaki fark nedir?

 Resul ile vekil arasında ne fark vardır?

 Süt kardeş, kişinin öz kardeşi gibi mahrem midir?

 Teröristin öldürdüğü bir kimse için “iyi olmuş” demenin mahzuru var mıdır?

 Sigara içen kimsenin imamlığa geçmesi câiz midir?

 Meyve üretip satan birisi, alıcıya teslim etmeden evvel meyvenin iyilerini selelerin üzerine koysa, içinde ezik veya ham bulunsa; câiz olur mu?

 Osmanlı devrinden TC’ye kalan ilim ve fen mirası nedir? Bugün mesela neden bir ilacın ismi Türkçe değildir?

 Akşam namazının 3. rek’atine yetişen bir kimse namazını nasıl tamamlar?