Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 60 günlük keffaret orucunu tuttuktan sonra, kazâları hemen arkasından tutmak lazım mıdır?

 Âfâkî konuşmak ne demektir?

 Otrar faciası olmasa Moğol istilası olmaz mıydı?

 İngiltere, Atatürk’e dizbağı nişanı vermiş midir?

 Bir hadis-i şerifte deccâlin şu an dünyada bir adada olduğu ve eshabdan birinin bunu gördüğü anlatılıyor. Fakat bir başka hadiste deccâl tarifine uyan bir çocuğun doğduğu, Hazret-i Peygamberin bu çocuğu görerek tedkik ettiği anlatılıyor. Deccâl dünyada bir adadaysa, peygamber niçin doğan çocuğa “bu deccâl midir” diye bakıyor?

 Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata kulesinden uçarak Üsküdar’ inmesi üzerine, padişahın bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp Cezayir’e sürdüğü doğru mudur?

 İşyerinde telefonunu şarj etmek, sıcak su hazırlayıp çay/kahve içmek kul hakkı doğurur mu?

 Kur’an-ı kerim Allah’ın kâinatı 6 günde halk ettiğini söylüyor. Buradaki ‘gün’den ne anlamalıdır?

 Hukuk fakültesi tahsili, insana ne kazandırır?

 Namaza yeni başlayacak Hanefî, kılmadığı vitr namazları için bu namaza sünnet diyen âlimlerin ictihadına uysa olur mu?

 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde İstanbul’daki tılsımlardan bahsediyor. Bu gerçek midir?

 Ağrı’da bir lisede öğretmenlik yapan bir kimse, memleketi olan Trabzon’da evlense, zevcesi Ordulu olsa, Trabzon ve Ordu’da namazları nasıl kılar?

 Bir kimsenin malında gasp gibi başkasına ait mallar olsa, bu kimse ölse, vârislerinin ne yapması lâzımdır?

 Ateist bir adamla evli müslüman bir akrabam var. Bu kadına mürted olduğunu haber vermem lazım mıdır?

 Berika’da “Başkalarının günaha girmemeleri için, bir kimsenin mübahları terk etmesi iyi olur. Fakat sünnetleri, hatta müstehabları etmesi caiz olmaz. Mesela, gıybet yapmamaları için, misvak kullanmayı, sarık sarmayı, başı açık gezmeyi, merkebe binmeyi terk etmek iyi olmaz” diyor. Halbuki başka yerde de giyim kuşamda zamanın örfüne uyulması lazım geldiğini söylüyor. Bu ikisinin arası nasıl bulunur?

 Bilhassa yaşlılar, namaz kıldıktan sonra seccadeyi yerde bırakacaklarsa ucunu sol köşeden kıvırıp bırakıyorlar? Bir sebebi var mıdır?

 Domates, biber, patlıcan, lale ve tütün, fide olarak yetiştiriliyor. Muayyen olgunluğa geldikten sonra sökülüp satılıyor. Alan da bu fideleri toprağa dikip yetiştiriyor. Bu fidelerin öşrü verilir mi?

 Üç erkek kardeşiz. Babam bakkal dükkânını benim üstüme yaptı. Babam vefat ettiğinde nasıl bölüşülür?

 Kışın cemaati cuma namazında 2 kişi olan bir köydeki imamın Ebû Yusuf kavline göre cumayı bu 2 kişi ile kılması caiz olur mu?

 Bakara suresinin bir âyetinde “Nereye dönerseniz Allahü teâlanın vechi oradadır” sözü ile, namazda kıble şartı nasıl telif edilebilir?

 Yusuf suresinin bir âyetinde Yusuf aleyhisselâm “Ya rabbi sen olmasaydın ben o kadınlara meylederdim, cahillerden olurdum” diyor. Peygamberler günah işlemezler. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Farsça öğrenmek için ne tavsiye edersiniz?

 Büyük bazı tarihçilerin, Osmanlıların şanına uymayan ithamlarda bulunduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi nedir?

 Hamile eşiyle cinsî münasebet caiz midir?

 Tahiyyat okuyan kişi imamdan evvel selam verir ise namazı fâsid olur mu?

 Men dakka dukka (Vuran, vurulur) hadis-i şerif midir?

 Mâlikî mezhebinde, setr-i avrete kalçalar dâhil midir?

 Marketten alışveriş yaparken “filan numaraya SMS atarsanız, şu kadar bedava alışveriş yaparsınız” dediler. SMS mesajı için belli kotası olan kimse bu işe girişebilir mi?

 Dinde caiz olan bir şeyi yapmamak daha iyidir, sözünden ne anlamalıyız?

 Bir adam evinde gizli kamera yerleştirip ve orda kadının zina ettiğini görse ne olur?

 Osmanlı kadısı bir suça hüküm verip de cezanın infaz edilmemesi mümkün müdür?

 Çocuğu dinî terbiyenin de verildiği ana okulu ve kreşlere vermenin mahzuru var mıdır?

 Ailevî bazı problemler için aile danışmanına gitmemi tavsiye eder misiniz?

 Cin taifesi ile insanlar arasındaki evliliğin cereyanı hayal midir, yoksa hakikî mi? Bu münasebetten çocuk hangi cinsten doğuyor?

 Bir insan babasının memuriyeti gereği yaşadığı yerde doğsa, vatan-ı aslîsi neresidir?

 Sokak köpeklerinin Avrupa’da olduğu gibi uyutulması caiz olur mu?

 Peygambere söven bir kimse, tövbesi kabul olunmadan idam edilir. Ahkâm-ı İslâmiyenin tatbik edilmediği bir yerde böyle söyleyen bir kimse, tövbe etse, tövbesi kabul olur mu?

 İmam-hatib mektebine giden çocuğun içinde âyet-i kerime yazılı kitapları koyduğu çantayı belden aşağıda tutması caiz midir?

 Emekli olmak caiz midir? Caiz değilse alınan emekli maaşını ne yapmak lazım gelir?

 Yardım sandıklarında istediğiniz parayı borç verirken; %  0,015 nisbetinde teberru adıyla kesinti yapıyorlar. Bu muamele faize girer mi?

 Dudağımız hafif kanasa, buradaki kanı (necis olduğu için) yutmak haram olur mu?

 Hadis-i şerifte cünüb kimse bulunan odaya melek girmeyeceği geçiyor. Birkaç arkadaş bir odada bulunsa, birisi cünüb olsa, diğerlerinin hafaza melekleri o mekâna gelemezler mi?

 Doğuma giren bir kadın, ölürsem çocuğuma annem baksın, mehir param onun masrafları için harcansın diye vasiyet etse, sahih midir?

 Bir Hanefî’nin namazda iki secde arasında Rabbiğfir lî okuması namazı bozar mı?

 Köpek gezdirerek para kazanmak caiz mi?

 Lokantalarda masaya bırakılan ketçap gibi şeyleri almak caiz midir?

 İslâm savaş dinidir, barış dini değildir diyenlere nasıl cevap verilebilir?

 İlm-i sima nedir?

 Ebced ilmi hakkında neler söylenebilir?

 Sendikanın işçiden aylık para kesip; 3 ayda bir verdiği toplu sözleşme ikramiyesini almak caiz midir?

 Şemseddin İltutmuş’un, Celaleddin Harzemşah’a Moğollara karşı olan mücadelesinde yardım etmesi gerekmez miydi?

 Halifeye isyan caiz değilse, İmam-ı Azam'ın İmam Zeyd’i desteklemesini nasıl değerlendirmek lazımdır?

 Bir kadın, kocasından anlaşarak mahkemece boşansa; ancak kocası ben seni şer’î olarak boşamam dese, iki seneden beri ayrı olsalar, bunların vaziyeti nedir?

 Sultan Abdülaziz tahta çıktığında, güya ben ağabeyin gibi kadınlarla, oğlanlarla meşgul olmam demiş. Tezâkir’de geçen bu söz sahih midir?

 Kur’an-ı kerim okurken ezan okunursa ne yapmak lazımdır?

 Delâil-i Hayrat’ın Türkçesini okumak olur mu?

 Bazıları Müslümanlar için güzel günlerin yakın olduğunu söylüyor; bazıları Osmanlı garba hamile olduğu gibi, şimdi de Müslümanlığa hamile olduğunu söylüyor. Bu hususta neler söylenebilir?

 Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu adlı eserini tavsiye eder misiniz?

 Enver Paşa’nın dine bakışı hakkında neler söylenebilir?

 Küçük balıklar içleri temizlenmeden denizden çıktığı gibi konserveleştiriliyor. Böyle balıkları yemek caiz midir?

 Piyasadaki deri mestlerin kenarında boydan boya fermuar ve dikişleri var. Bunlar, mestin su geçirmez olması, yırtığın 3 parmaktan küçük olması ve Mâlikî’de mestin deriden ve dikişle imal edilmesi şartlarına aykırılık teşkil eder mi?

 Koyunu olmayan bir kimse koyun adarsa para ile koyun alıp kesmesi vacip olur mu?

 Şafii mezhebinde zekât Kur’an’daki 8 sınıfın hepsine mi verilmelidir?

 Allah birdir derken Allah’ın yukarıda olabileceğini akla getirebileceğinden işaret parmağını yukarı kaldırmak caiz midir? Peygamberimizin veda hutbesinde “Şahid ol Allahım” derken yaptığı doğru mudur?

 Urfa Siverek’te mukim Karakeçili aşireti Türk müdür?

 Halk, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid’in arkasında neden durmadı?

 Avukatın, müvekkili adına açtığı davalardan veya icra takiplerinden; anapara+faiz üzerinden anlaştıkları vekâlet ücretini alması caiz midir?

 Apartmanda alt komşunun sıcağı, üst daireye tesir etse, kul hakkı geçer mi?

 Baldızla hürmeti müsahare olur mu?

 Tertib sahibi birisi, uyuyup öğle namazını geçirse, ikindinin kerahat vakti uyansa, önce öğlenin kazasını mı kılar?

 Şâfiî’de kadınlardaki mutad beyaz akıntı abdesti bozar mı?

 Akşam, yatsı ve sabah farz namazlarını cemaatle kılarken sesli okunmasının, gündüz farz namazlarının ise sessiz okunmasının sebebi nedir?

 Günümüzde Kur’an bilmeyen bir Müslümanın cennete gitme ihtimali var mıdır?

 Bir hadiste, “Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin” ifadesi, Allah için bir mekân tayini olmuyor mu?

 Damad Ferid Paşa’nın Kuvâ-i İnzibâtiye ismiyle “Hilâfet Ordusu”nu kurduğu bu ordunun İngilizlerden silâh yardımı aldığı doğru mudur?

 Yunan Harbi sırasındaki “Mim Mim Gurubu”nun faaliyetiyle alâkalı malumat verebilir misiniz?

 Kuyucu Murad Paşa’ya neden ‘Kuyucu’ denir?

 Gusl abdesti esnasında burna su verdiği anda burnu kanayan ne yapar?

 Sultan II.Mahmud âyânları kaldırdığı halde, Kanun-ı Esasî ile âyânlar meclisi nasıl teşkil edildi?

 Gayrimüslimlerin dini günlerinde hediye getirdiklerinde, onlardan hediye almak caiz midir?

 Necib Fazıl’ın Tanrı Kulundan Dinlediklerim adlı kitabında bahsettiği, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri midir?

 Arapça ve Türkçe’deki ahid-akid tasnifini, formal-informal anlaşma (Roma hukukundaki contractus-pactum) şeklinde ifade etmek mümkün müdür? Pacta sunt servanda prensibinin akde riayet değil, ahde vefa olarak mı kullanılmaktadır?

 Fıkıhta sözleşme serbestisi mi, numerus clausus mu tatbik edilir?

 Zekât için nisab mikdarını 96 gram olarak vermişsiniz. Bazı kitaplarda 80 gram olarak bildiriliyor. Hangisine itibar edilecektir?

 Mâlikî mezhebinde de uzvun dörtte biri namazda açılsa namazı bozar mı?

 Çocuklarınıza ahlâk vermez de, ibadetleri öğretirseniz, ahlâksız bir namaz kılan olur mealinde bir yazı okudum. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Grip hastalığı günahlara kefaret midir?

 Evlilik için biriktirdiğim para üzerine zekât düşer mi?

 Bakıma muhtaç hasta annenin oğulları ve kızı varsa, hepsi de zekât nisabına mâlik değilse, çocukların mesuliyeti nasıldır?

 Bir kimse fazladan secde-i sehv yaparsa ne lâzım gelir?

 Tehdit, hakaret gibi davalarda delil yetersizliği varsa ve o kişi bir avukata gidip benim davamı alır mısın dediğinde o kişiye inkâr et delil yetersizliğinden ceza almazsın dememiz ya da o kişi kendi ben inkâr edeceğim bu davayı üstlenir misin dediğinde bu davayı o avukatın alması doğru mudur? Çünki bu davayı alırsa, avukat, müvekkilinin dediklerini yalan olsa da tasdik etmek mecburiyetindedir.

 Bir kimse abdestsiz iken sadece ayaklarını tamam yıkasa ve mest giyse dışarı çıksa, abdest almaya karar verse, mest üzerine mesh sahih olur mu?

 İslâm hukukuna göre devlet evlilik yaşına tahdid getirebilir mi?

 “Bu akşam bir Yasin-i şerif okuyayım da dedeme bağışlayayım” diyen kimse uyuyup bu sözünü unutsa ne lazım gelir?

 Dinden çıkmak abdesti bozar mı?

 Osman Gazi’nin soyundan gelen padişahlar dışındaki şehzâdelerin soyu devam etmemiş midir?

 Salomon Schweigger Sultan III. Murad’ın 1579’da Hristiyan bir cariyeden çocuğu olduğunu yazıyor. Padişahların cariyeleri arasında gayri müslim oluyor muydu?

 Osmanlı Devleti’nin hududunu gösteren haritalar zaman zaman farklı olabiliyor. Mesela Arabistan yarımadasının iç kısmı veya Afrika’da bazı yerler bu haritalara dâhil edilmemiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 İki kişi arsa alıp satıyor. Arsayı güvendikleri biri üzerine yapıp, öyle satıyorlar. Müşterinin bunu bilmemesi caiz midir?

 Laik anayasası olan ve hiçbir şekilde İslâmla alakası olmayan bir ülkenin ölen askeri şehid olur mu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>