Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Dârülharbde ve dârülislâmda kredi ile alınan mal haram olur mu?

 Akkoyunlular Ehli Sünnet miydi?

 60 gün keffaret orucu tutan biri orucun üzerine eklenecek kaza günlerini 60 günün bitimini müteakiben  peş peşe mi tutmalıdır?

 Mest kullanmak için herhangi bir özre gerek var mıdır?

 Hanefi mezhebinde ayak topuklarını ve bilekleri kapatan her cinsten ayakkabı mest yerine geçer mi?

 Bir arkadaşım dedi ki, bizim şeyhimiz yatağımızda kaç kere döndüğümüzü bile biliyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bilmeyerek namazda Kul huvallâhu ehad yerine Kul huallâhu ehad demek namazı bozar mı?

 Adem aleyhisselamın yaratılışına dair nasıl inanmamız lazımdır?

 Ebe olarak çalışan bir kadının mecburen kürtaj ameliyatlarına girmesi sebebiyle aldığı kazanç haram olur mu?

 Osmanlı'ya Kalan Miras adlı kitabınızda âlimlerin Hızır ve İlyas aleyhisselâmın vefat ettiğini; ancak ruhlarının bedene girerek insanlar yardım ettiğini söyler yazmışsınız. Burada ne kast ediliyor?

 Sultan Hamid, tahtan indirildikten sonra Sultan Reşad ile hiç görüştü mü?

 İkindi namazında 2 kişilik cemaat yaparken imam fatihayı hafif sesle okusa, yanındaki cemaat gayrı ihtiyari âmin dese, namaza zararı olur mu?

 Çocuk gelişimi ile ilgili kitap tavsiye edebilir misiniz ?

 Bankaya olan borcunu ödemek için veya trafik cezası borcunu ödemek için borç isteyen kişiye borç verilir mi?

 Mentol haram mıdır?

 Kuran’ı kerim toplanırken recm âyeti niçin içine alınmamıştır?

 Osman Gazi’nin kaç tane evladı vardır?

 Kayıp eşya bürosundaki eşyaların hükmü nedir?

 Ev almak için kredi çekerken, evde yapılacak tadilat için biraz fazla kredi çekmek mahzurlu mudur?

 Henüz çocuğu olmayan bir kadının, 5 yaşındaki erkek yeğenine “kızım olursa sana vereceğim” demesinin bir hükmü var mıdır?

 Cuma saatinde doktor randevusu olan ve tehiri mümkün olmayan birinden cumanın farziyeti düşer mi?

 Gazi Ahmet Muhtar Paşa nasıl birisidir?

 Memura verilen banka promosyonu caiz midir?

 Kur’an-ı kerimde kaç âyet-i kerime vardır?

 Deve güreşi ne zamanlara dayanıyor?

 Askerim. Devlet askere bazı toplu taşıma vasıtalarını ücretsiz kullanma hakkı veriyor. Bu caiz midir?

 Rıza ile ucuza satılan bir arsa için, yıllar sonra satan kişinin çocukları dava açıp iptal isteyebilir mi?

 Bir kimse ayın 22’sinde iş için bir yere gelse, kaç gün kalacağını bilmese, 25'inde 29’una kadar kalacağına karar verse, o güne kadar namazlarını kısaltmış olsa, maliki mezhebinde ne lazım gelir?

 Ölünün sene-i devriyesini yapmak uygun mu?

 3 ay sonra ödemek üzere 2 gram altın mukabili 400 liraya veresiye buğday satsak, 3 ay sonra 1 gram altın 150 liraya düşerse alacağımızı nasıl hesaplayacağız?

 Osmanlı aile hayatını anlatan bir eser tavsiye edebilir misiniz?

 Bernard Lewis güvenilir bir tarihçi midir? The Emergence of Modern Turkey  (Modern Türkiye’nin Doğuşu)  kitabı okunabilir mi?

 Diyanet’in Hadislerle İslam adlı 7 cildlik eseri hadis okumaya başlama kitabı olabilir mi?

 Hilmi Ziya Ülken’in  İslam Felsefesi kitabını tavsiye eder misiniz?

 Lozan’da Musul’dan vazgeçmek, komünist olmamak ve hilafeti kaldırmak şartıyla sulh yapıldığının kaynağı nedir?

 Bugün bir kişi 60 bin lira kredi çekip onunla altın alsa; sonra kredinin taksitlerini 10 ayda faiziyle birlikte 64 bin lira olarak ödese, kredi ile aldığı altınları 2 sene sonra kârlı bir fiyattan bozdurup harcasa, o para caiz olur mu?

 Osmanlı topraklarında misyoner okullarının açılmasına izin verilmesinin sebebi bu faaliyetlerinin tespit edilememiş olması mı? 

 Denizde düşürülen yüzük, kolye benzeri değerli eşyaların bulunması hâlinde ne yapmak icab eder?

 Anne ve baba çocuğuna haksız yere beddua etse tutar mı?

 Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber tesbihinin manası nedir? 

 Papalardan birinin Osmanlı casusu olduğu doğru mudur?

 Mahremi olan kadınlara sarılmak caiz midir?

 Zakir Kadiri Ugan’ın  İbni Haldun-Mukaddime ve  Taberi-Milletler ve Hükümdarlar Tarihi tercümelerine itimat edilir mi?

 Abdülhakim Arvasi hazretleri “Bu millet Sultan Aziz’e yapılanların âhını çekiyor. Sultan Hamid’e sıra gelmedi” buyurmuş. Halkın bu olanlardaki suçu nedir?

 Bir kadın zaruret yokken tesettürsüz tezgahtarlık yapsa, maaşı haram olur mu?

 Ömer Rıza Doğrul’un  Tanrı Buyruğu kitabını tavsiye eder misiniz?

 Britanya’nın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell kitabında diyor ki: “Osmanlılar batılılaşma veya modernleşme referansıyla değişim ve dönüşüme zorlanarak Britanya’nın nüfuz ve baskı kurabilmesine zemin hazırlanmıştır. Çünkü çerçevesi genişletilmiş Osmanlı reformları aynı zamanda Britanya’nın en önemli baskı araçlarından birine dönüşmüştür.” Britanya, Osmanlı Devleti’ne hangi reform ile baskı kurmuştur? 

 Sıla-i rahim denilen akraba ziyareti yapılmazsa günah olur mu?

 İmam-ı Rabbani hazretleri (1/272. mektup) “Bir tanrının var olduğunu ispat etmek için bir çok delil ileri sürülmektedir. Bunların çoğu doğru, ancak doğru olanların hiçbirisi kusursuz değildir” diyor. Bir tanrının var olduğunu kabul etmek için, ileri sürülen delillerin kusursuz olması gerekmez mi?

 Hazret-i Ali ile Muaviye arasındaki ihtilafta, “ki halifeden sonrakini öldürünüz” hadisini tatbik etmek yerine hakem tayinine gidildi?

 Hazret-i Ali’nin başa gelişi nasıl olmuştur?

 İşsizlik maaşı almak caiz mi?

 Zekâtda, uşr ve hayvan zekatı ile nakit ve ticaret eşyası hesabı ayrı mı tutulur? Mesela 45 koyunu olan bir kimse, ayrıca 40 000 TL. borcu varsa, bir sene sonra koyunların zekâtını verecek mi? Bu arada aldığı mahsulün uşrunu verirken borcunu dikkate alacak mı?

 Hiç evi olmayan ve ev alacak kadar parası olmayan, ileride ev alma niyeti ile bankadan kredi çekip kârlı bir işe yatırım yapması caiz midir?

 Cuma günü gusül almak cünüp olmayan için de sevap mıdır?

 Kiracı girdiğinde bazı ilaveler yapsa, sonra borç bırakıp çıksa, mal sahibinin bunları elde tutma hakkı var mıdır?

 Havuza atılan paraları toplamak caiz mi?

 Hadis-i şerifte, “Cennet ehli ticaret yapsa, bezzazlık (manifaturacılık), cehennem ehli ticaret yapsa sarraflık yapardı” diyor. Bunun kaynağı nedir? Nasıl anlamalıdır?

 20 gün kalmak niyetiyle geldiği sefer mesafesindeki bir yerde niyetini değiştirip 6 gün kalmaya karar verse seferi olur mu?

 Bir kadın, evinin bir odasını bir erkeğe kiraya verse, banyosu ve tuvaleti de ayrı olsa caiz midir?

 Kadın erkek karışık lokantalar fısk meclisine girer mi?

 Kadınların dişleri ziynet midir?

 Sultan II. Abdülhamid’in 93 harbini engelleyebilecek gücü olmadığını söylemiştiniz. Padişahın alınan kararı veto etme hakkı mevcuttu. Bu kararı veto edemez miydi?

 Diş beyazlatma caiz midir?

 Tasavvuf kitaplarında geçen “Din kitaplardan okuduğunu yapanın kurtulmak ihtimali vardır. Bir büyüğe bağlı olanın, kurtulmamak ihtimali yoktur sözü ne manaya geliyor?

 Bir kimse kredi çekerken bizim malımızı ipotek ettirmek istese caiz midir?

 Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin müslümanlardan farklı giyinmesinin hikmeti nedir?

 Erkek küfre düşerse nikâhı yenilemek gerekir; ama kadın küfre düşerse iddeti bitmeden tevbe ederse nikâhı devam eder mi?

 İhramlı iken eline gülsuyu değen kişi ne yapmalıdır?

 Oruçlu iken diş dolgusu yaptırmak orucu bozar mı?

 İslâm hukukunda evladını öldüren babaya kısas gerekmez ise, hiç ceza verilmez mi?

 Adnan Adıvar’ın  "Tarih Boyunca İlim ve Din"  ile "Osmanlı Türklerinde İlim" kitaplarını tavsiye eder misiniz?

 Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri fakih bakış acısıyla yazılmış mıdır?

 İnternet kafe işleten birinin kazancı helal midir?

 Bir arkadaşın portatif masasını ödünç alıyorum. Ona internetten yenisini al, parasını ben vereceğim; elimdeki de benim olacak dedim. Kabul etti. Ancak aldığı masa bozuk çıkmış; iade etmiş. Kampanya da bittiği için yenisini alamamış. Ne yapmak lazımdır?

 Bir adam kimsesiz bir kızı evlat edinse ve nüfusta da üzerine geçirse, geride zevcesini ve kardeşlerini bırakarak vefat etse, kardeşleri miras talep edebilirler mi?

 Kırmızı şarap sirkesi caiz midir?

 Mazeret izni kullanırken idare tarafından dilekçe yazmamız ve ailemizden birinin hasta olduğunu belirtmemiz gerektiği söyleniyor. Bunda mesuliyet var mıdır?

 Kur’an-ı Kerimin en son inen âyet-i kerimesi hangisidir?

 Hafız Derviş Vahdeti hakkında ne dersiniz?

 Sivilceden sıkılarak ya da kendiliğinden çıkan renksiz sıvı abdesti bozar mı? 

 Noel ve Paskalya’da gayrı Müslimlerin hediye ettiği çörekleri yemekte mahzur var mıdır?

 Annesi babası Budist olan biri onların cenaze törenine katılabilir mi?

 Mimar ve mühendisler şantiye şefliği imzası atıp şantiyeye uğramadan para alıyorlar. Bu ücret helal midir?

 “Filmin müzikleri güzeldi” yahut “Bu müzik güzelmiş” demek elfaz-ı küfürden midir?

 Zina edenin, kızından veya yakınından da buna benzer bir hâdise yaşayacağı istikametindeki inanç doğru mudur?

 Şâfiî mezhebinde her hangi bir sözle nikâh kıyılır mı?

 Mütevâtir ve sahih olanlar dışındaki hadis-i şeriflere inanmamak küfr olmaz ise, bunun sebebi Peygamber Efendimizin bunları söylediği kati olmadığı için midir?

 1920’lerde kurulan müstakil Azerbaycan Devleti’ni Türkiye neden desteklemedi?

 Şia sahabeye hakaret etmez. Şia içindeki marjinal gruplar sebebiyle bütün Şiileri böyle bir şeyle itham etmemek gerekir. Hatta “Ehli Sünnet kardeşlerimiz” tabirini kullanırlar. Ne dersiniz?

 Nişanlı ile telefonda görüntülü yahut normal arama ile konuşulur mu?

 Nişanı sebepsiz bozan kimse karşı tarafa tazminat ödemeli midir?

 Ahmed Avni Konuk nasıl bir kimsedir?

 Seyyid Kutub şehid midir?

 Yemin kefareti için iki çuval (400 kg) un alınıp 3 öğün yemek yiyen yetimhanedeki 50 çocuğa verilse olur mu?

 İkince el satışında online program sahibinin hizmet bedeli adıyla bir meblağ tahsili meşru mudur?

 Online olarak tayyare bileti veya hisse senedi gibi satın alma muamelesinde, karşı taraf aslında bir elektronik programdır. Bu satış meşru mudur?

 Nikâh kıyılırken nikâhı kıyan hoca, 10 gram altın yazsa, kız da utancından seslenmese, evlilik bittiği zaman mehr-i misle kadar arttırılmasını isteyebilir mi?

 Telefonda faturalı hatlarda bir hayır kurumuna bağış yapınca, para otomatik gönderiliyor. Ay sonunda o para faturaya aksettiriliyor. O anda para bizden çıkmadığı için bu, hayır sayılır mı?

 Hammad bin Ebu Süleyman hayatının sonraki zamanlarında Mürcie inancını benimsemiş ve bu sebeple hocası İbrahim en-Nehai, onun kendi yanına gelmesini men etmiş. Bunun aslı var mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>