Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Orta mektepte Türkçe öğretmeniyim. Muallimi bulunmadığı için Kur’an-ı Kerim derslerine de giriyorum. Fakat sınıfta buluğa erişmiş kızlar var. Bunlara ders vermek meşru mudur?

 Yedek subaylık yaptığım taburda 350 asker, 50 rütbeli personel var. 400 kişilik yemek çıkıyor. Askerin yemeği bedava; rütbeliler para ile yiyor. Onların ödeyeceği para, askere harçlık olarak veriliyor. Ama taburda 100 liralık yemiş gibi gösterilip rütbeliler para vermiyor ve askere düşen para az oluyor. Bundan bizim mesuliyetimiz var mıdır?

 Dolar borç alsa; borcun verilme zamanı konuşulmasa; dolar yükselse; ne lazım gelir?

 Fakirlere yemin keffareti için verilecek günlük 2 öğün yemek parası günümüzde asgari kaç liraya denk gelir?

 3 tane yemin keffaret borcu olan biri 1.yemin keffareti için günlük 20 liradan 200 lirayı 10 farklı fakire verse, 2. yemin keffareti için 10 adet dini kitap  dağıtsa, 3.yemin keffareti için de 3 gün art arda oruç tutsa olur mu?

 Sait Molla kimdir?

 Cuma namazı bugün için farz değildir diyenler var. Kılınmasa mesuliyeti yok mu?

 Bir kimse kocası veya babası ölmeden miras hakkından feragat edebilir mi?

 Bir erkek mesaj yollayarak “benimle evlenir misin?” dese; kız da “evet” veya “evlenirim” dese nikâh olur mu?

 Ecnebi ülkelerde müslüman güreşçilerin, boksörlerin yaptıkları müsabakaların cihad hükmünde olduğu doğru mudur?

 Hanbelî mezhebinde namaz kılmayan mürted olup öldürülüyor. Bu, amel imandan bir cüz değildir şeklindeki Ehl-i sünnet kaidesine aykırı değil midir?

 Mevlana hazretlerinin Mesnevî kitabının hangi neşri muteberdir?

 Peygamberler tarihini anlatan şümullü bir kitap tavsiye eder misiniz?

 Bir Hanefî, Şâfiî’nin ictihadına uymak maksadıyla midye yerse caiz midir?

 Müşterilere, her ürünün fiyatının asgari %10’unun yoksulluk ve açlıkla mücadeleye destek için Afrika kıtasına bağışlanacağını taahhüt edip, bu tutarla Afrika’ya dinî kitap göndermek uygun olur mu?

 Amigurumi adıyla bilinen Japon tığ örme sanatıyla yapılan örme oyuncaklar şu sıra dünyada çok popüler. Bu oyuncaklar da ekseriyetle hayvan figürlü oluyor. Bunlarla meşgul olmak ve bunun ticaretini yapmak caiz midir?

 İstanbul’un fethindeki gemileri karadan yürütme hâdisesinin tarihte başka misali var mıdır?

 Hazret-i Ebubekr’in bir kişiyle Bizanslıların Sasanileri yeneceğine dair iddiaya girdiği doğru mudur? Öyleyse bu kumar olmuyor mu?

 Çivi yazılı tabletlerde ve Sümer kitabelerindeki yazılarla Kur’an-ı Kerimdeki âyetler aynı diyenlere ne demelidir?

 Bazı siyer kaynaklarında Mute Gazası için üç bin kişilik Müslüman ordusunun yüz bin kişilik Bizans ordusunu yendiği ve İslâm ordusunun on beş şehid verdiği yazıyor. Bu rakamlar doğru mudur?

 Hazret-i Yusuf ve Hazret-i Musa zamanlarındaki firavunların hangileri olduğu hakkında bir malumat var mıdır?

 Kuva-yı İnzibatiye ve Anzavur hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 Yurtdışındaki  Hristiyan bir tanıdığına haç işaretli kolye almak isteyen birine bunu satmak caiz midir?

 Atatürk’ün annesinin ikinci kocası kimdir? Mektep kitaplarında gösterilen resim hangi kocasını aittir?

 Kulağa şifa niyetiyle yahut başka bir sebeple su konsa, kulak zarının delik olması tehlikesi olsa, oruç bozulur mu?

 Bir şiirde “Can kulağıma  ( Ene eşeddü şevkan )  geleli, maddenin dışındaki âlemde seyrân isterim” beyiti geçiyor. Buradaki ene eşeddü şevkan ne manaya geliyor?

 Sultan Abdülaziz’ın israfa meyyal olduğu, saltanatının ilk zamanlarında Ali ve Fuad paşaların onun bu hususiyetini dizginledikleri; bu sebeple tahttan indirildiği doğru mudur?

 Âdeti biten bir kadından kan gelmeye devam ettiğinde her vakit abdest almak lazım geliyor. Fakat bu halde abdesti bozan, öteki vaktin girmesi midir? Kanın gelmesi midir? Yani şayet kan gelmezse bir vakitten öteki vakte kadar yine de vakti giren vakit namazı için abdest alması gerekir mi?

 Nikâh sırasında benim şahidim erkekti. Eşimin şahidi kadındı. Nikâh sahih olmuş mudur?

 1) Zilkade'de zekât günüm dolduğunda 25.000 lira nakdim vardı. Bunun 40/1'i 625  lira yapar. Fakat 3 ay geciktirdim, şimdi ise elimde 38.000 var. Bunun 40/1'i ise 950 lira yapar. Hangisini vermem gerek? 25.000'den mi yoksa 38.000'den mi? Zilkade'deki nisabdan mı yoksa 3 ay sonraki (yani şimdiki elimde olan) nisabdan mı?  2)Zekâtı verince yine zengin kalıyorum, dolayısıyla seneye yine zekât vermem gerek. Zengin olma tarihim hangisi olacak? Zilkade'deki mi, yoksa şimdiki mi? 

 Mehmet Ali Ayni, Milliyetçilik kitabında, Osmanlı’nın Türklüğü red, hatta hakaret ettiğini söylüyor. Bunu nasıl anlamak gerekir?

 Yemin kefareti için bir fakiri 10 gün 2 öğün olacak şekilde doyurmak gerekiyor. Yemek kartıyla çalışan bir yemekhaneden bir kart alıp, kartın içine fakirin 10 gün boyunca 2 öğün olacak şekilde yemek yiyeceği mikdarda para konsa, fakir de 10 gün boyunca 2 öğün orada yemek yese, caiz olur mu?

 Kanuni Sultan Süleyman’nın İran seferlerinde girdiği söylenen Irak-ı Acem neresidir?

 Çocuğuna bakan anne baktığı müddetçe ayrıca kendisi için nafaka alabilir mi? 

 Sınırsız nafaka caiz midir? 

 Kocasının zoruyla fuhşa zorlanan kadınların İslam hukukundaki yeri nedir?

 Kadın sığınma evlerindeki kadınların İslam hukukundaki yeri nedir? 

 Bir alkol firmasından iş alan call center firmasında çalışmak caiz midir?

 1500’lerden bu yana Amerika’ya göç eden Avrupalıların öldürdüğü Kızılderili sayısı belli midir?

 Osmanlılar bugünki İran’dan hangi toprakları fethetmişti?

 Peygamber Efendimiz soğan yer miydi?

 Bugün fısk, fitne ve küfür çoğaldı. Her türlü insanla ister istemez irtibat halinde oluyoruz. Kişi fısk işliyor. Herkes tebrik ediyor. Mesela kızlar dar kıyafet ve şortlarla maçlar yapıyor ve müsabakaları kazanıyorlar. Bu ya da buna benzer hallerde fitne çıkmaması için bir müslümanın bunu tebrik etmesi caiz midir?

 Osmanlı hanedanı dışındaki diğer Müslüman Türk hanedanları devam ediyor mu?

 Birine günah işlediği için dinsiz imansız demek caiz midir?

 Bir kimse zekâtını bir talebeye zekât niyeti ile elbise alıp verebilir mi?

 Silsile-i aliyye büyüklerinden Abdullah Dehlevî hazretleri Makamat-ı Mazhariyye kitabının 15. mektubunda İmam-ı Rabbanî hazretlerine muhalefet ederek, namazda parmak kaldırmanın Hanefi mezhebinde efdal olduğunu anlatıyor, Bunu nasıl değerlendirmek lazımdır?

 Evli bir erkeğin, zevcesinin rızası olmaksızın, kendi ailesine para yardımında bulunması caiz midir?

 Allah lafzı geçen türkü benzeri şeyler dinlemek veya kendi kendine söylemek küfre sebep olur mu?

 Bir şeyin küfre sebep olduğunu bilmeden yapmak küfre sebep olur mu?

 Kâr payı ile faiz aynı şey midir?

 Ölüye telkin verirken zaruret olmadan, halk dağılmadan önce Şafii mezhebini takliden telkin vermek telfik olur mu?

 Münazara nasıl yapılır?

 Cumhuriyetin ilk devrinde rejim din aleyhtarı olduğu halde Kur’an-ı kerim tefsiri ve hadis-i şerif kitaplarını neşr etmesini nasıl anlamalıyız?

 Kadınların, kızların telefon ve whatsapp kullanması caiz midir? 

 “Yemek yedirmek çok faydalıdır. Lokanta, parayla satsa da böyledir” hükmünce, mesela 10 lira maliyetli yemeği 100 liraya satan restoranlar da buna dâhil olur mu?

 Tek başına binlerce kişinin imana gelmesine sebep olmuş bir âlim, Muhammed aleyhisselamı hayatında bir defa görmüş sonra köyüne, kabilesine gitmiş, bir daha da görmemiş bedeviden derece olarak nasıl aşağı olur?

 Yurt dışında bir talebenin 56 yaşında yalnız yaşayan bir kadının banyo ve tuvaleti müşterek evinde kalması caiz midir?

 Sultan Abdülhamid’in oğlu Şehzade Abdülkadir Efendi şapka takıyor muydu?

 Vambery, Osmanlı casusu mudur?

 “Allahü teâlâ, nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın” mealindeki bir hadis-i şerif var mıdır?

 Ben İngiltere’de hapis cezaları üzerine doktora yapıyorum. Osmanlı devrinde müebbet hapis cezalarının tatbik edilip edilmediği hakkında ne söyleyebilirsiniz?

 Bir videoda Sultan Reşad’ın göğsünde gamalı haç olduğunu gördüm. Sadece onda değil, Cihan Harbi’ndeki çoğu paşada da var. Böyle bir şey nasıl olabiliyor?

 İmam Buharî’nin İmam-ı Azam’ı tenkit ettiği doğru mudur?

 Fethedilen şehirlerin kiliselerinin camiye çevrilmesi dinen caiz midir?

 Halil Halid kimdir? Nasıl biridir?

 Sultan Abdülhamid’in sigara içtiği doğru mudur? Sarayda tütüncü başı makamı var mıdır? 

 Ahmed Nâmık-i Câmii hazretlerinin ismindeki Nâmık’ın hikmeti nedir?

 Bir kimsenin küçük çocuğu misafirlikte bir eşyaya dolaylı olarak zarar verse, babasının ödemesi gerekir mi?

 Dükkânının önünü kapatan bir ağacı, köküne kezzap dökerek kurutmak caiz olur mu?

 Namaz kılmanın muayyen bir müddeti var mıdır?

 Babam, annesinin yanına gömülmek istemişti. Bu şekilde defnetmek caiz midir?

 Kanser hastalarına radyoterapi yaparken cihaz içinde iç çamaşırların da çıkması gerektiğini söylüyorlar. Böyle tedavi olmak caiz midir?

 Hanefi mezhebindeyim, bu ay âdetimin günü geldiğinde lekelenmeler başladı, gün içinde ara ara normal beyaz akıntı dışında yoğun ya da az olarak değişecek şekilde lekeler geldi, bu şekilde 10 gün sürdü ve kesildi fakat adet belirtileri gerçekleşmedi ağrılar dermansızlık ve şişkinlik gibi daha sonra 3 gün hiç leke gelmedi ve 3. günün sonunda kanamam başladı adet belirtileri gerçekleşti bu bana sık sık oluyor böyle zamanlarda namaz ve abdest meselesinde nasıl davranmalıyım?

 Süt ve süt mamulleri istihsali için ahırda, mandırada beslenen hayvanların zekâtı nasıl olur?

 Osmanlı Devleti 3. Roma imparatorluğu mu?

 Sınıftı kız ve erkek karışık olduğu için ilahiyatı dışarıdan okumak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Beş yemin kefareti için, bir kişiye günlük 25’er lira versem veya sokağa çıkıp on dilenciye 25’ler lira versem olur mu?

 Şeytan, Hazret-i Âdem’i nasıl kandırmıştır? Cennette ne eksikti ki elma için söz dinlemedi? Ya da hâdiseler teşbih midir?

 Poitiers Savaşı kazanılsaydı ne olurdu?

 İstanbul'dan sonra Roma'nın fethinin haber verildiği doğru mudur?

 Hünsâ-i müşkilin dinimizdeki vaziyeti nedir?

 Abdestte yüzün sınırları neresidir, çenenin aşağısını yıkamanın hükmü nedir?

 Hapishanede yatan insanlar için ‘Kader Mahkûmu’ tabirini kullanmak doğru bir şey midir?

 İctihad ile ictihad nakzolunmaz kaidesine göre bir mesele hakkında 50 farklı ictihad olsa, bir müminin her meselede kolayına gelen ictihad ile amel etmesi caiz midir?

 Kadının pardesü altına eşofman giymesi caiz midir?

 İmam rükûya giderken cemaatin duyamayacağı şekilde tekbir getirse, sonrasında semi’allahu... diyerek doğrulsa, rükûya gitmemiş olan cemaatin ve imamın ne yapması lazım gelir?

 Sultan III. Mehmed, oğlu Şehzade Mahmud’u idam ettirdiğinde, şehzâdenin annesinin ve 30 hizmetçisinin de denize atıldığı doğru mudur?

 Evliya Çelebi’nin seyahatnamesini hangi neşrinden okumalıyız?

 Haccac aralarında sahabilerin de bulunduğu pek çok kişiye zulmetmiş, çok insan öldürtmüş. Bu şahıs hakkında görüşümüz ne olmalıdır?

 Halifeye biat merasimi yapılırken biat edenlerin köle olmaması mı lazımdır?

 Tarihte müslüman devletler birbiriyle savaşırlarken kâfir bir devletle ittifak yapmışlar. Bu doğru mudur?

 “Medine Vesikası”nın ikinci maddesinde, kendisiyle sözleşme imzalanan Yahudi ve müşrikleri de “ümmet” diye anıyor. Bu doğru mudur?

 Benim ismim Hanifi’dir. Bazı yerlerde Hanefi diye kullanılıyor. Hangisi doğrudur?

 Garsona ya da kapıcıya hizmetinden memnun kaldığımız için verilen bahşiş sadaka yerine geçer mi?

 Marka olarak Salamon yazan ayakkabıyı giymek caiz midir?

 Peygamber efendimizin gündelik hayatı ile alakalı cihetleri anlatan bir kitap var mıdır?

 Bir kişi evindeki eşyaları internet vasıtasıyla satabilir mi?

 Araba almak isteyen için, banka arabayı alıp kâr koyarak satıyor. Bu şekilde araba almak caiz midir?

 Ertuğrul Gazi’nin müslüman olmadığı, bir köyde imamın evine misafir olduğunda, imam, kendisine pencerenin kenarındaki mushafa hürmet edilmesi gerektiğini söylemiş; Ertuğrul ise bunun sebebi sormuş. Demek oluyor ki, Ertuğrul Gazi, henüz Kuran’ı tanımamaktadır. Doğru mudur?

 Baybars, meşhur hükümdarın ismi midir, lakabı mıdır? Hangi lisana aiddir? Ne manaya gelir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>