Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü. Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk Tarihi doktoru oldu. Ürdün Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. İlmî ve kültürel maksatlarla Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da çok sayıda ülke gezdi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesördür. Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Arapça ve İngilizce bilir.

Yıllardır radyo ve televizyonlarda popüler tarih ve kültür tarihi üzerine programlar yapar. Gazete ve dergilerde de bu mevzularda yazıları yayınlanmaktadır.

Kitaplar

 • Ateş İstidâsı-İslâm-Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü (Appeal in Ottoman Law) (2001)
 • İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler (Islam and the Laws of Previous Religions) (2003) 2 baskı
 • Osmanlı Mahkemeleri (Ottoman Courts) 2 baskı
 • İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı (The Fundamentals of Change in Islamic Law) (2005) 2 baskı
 • İslâm Hukuku (Islamic Law) (2006) 3 baskı
 • İslâm Hukuku Tarihi (A History of Islamic Law) (2006) 3 baskı
 • Karakoç Serkiz-Külliyât-ı Kavânîn Fihrist-i Târihî. M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Fethi Gedikli ve Macit Kenanoğlu ile beraber (2006)
 • Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Ahmed Cevdet Pasha and Mejelle) (2008) 9 baskı
 • Osmanlı Hukuku (Ottoman Law) (2008) 7 baskı
 • Hukukun Serüveni (A Story of Law) (2011) 3 baskı
 • Ama Hangi Osmanlı (Which Ottoman Empire) (2013) 6 baskı
 • Osmanlı'nın Çöküşü (Collapse of The Ottoman Empire) (2014) 5 baskı
 • Hukuk Tarihi; AÖF Ders Kitabı
 • Sürgündeki Hanedan (The Dynasty in Exile) (2015) 5 baskı
 • Osmanlı'ya Kalan Miras (Ottoman Legacy) (2016) 2 baskı
 • Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi (Life and Memoirs of Seyyid Abdulhakim Arvasi) (2017) 4 baskı
 • Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi Behice Sultan'la Altı Ay (Six Months with Behice Sultan, the Last Wife of Sultan Abdulhamid) (2017) 2 baskı
 • Dini Lügat "İzahlı Misalli Metinlerle" (Religious Dictionary with Explained Example Texts) (2018)
 • Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür - Hüseyn Hilmi Işık (A Lifetime on the Path of Endless Bliss - Hüseyn Hilmi Işık) (2018) 3 baskı
 • Yâdigâr Mektûblar - Hüseyn Hilmi Işık (Remembrance Letters - Hüseyn Hilmi Işık) (2018)
 • İstanbul'a Osmanlı Mührü (Ottoman Seal to Istanbul) (2020)
 • Asya'dan Avrupa'ya Türkler (Turks from Asia to Europe) (2020)
 • Hatıralar (Memoirs) (2022)
 • İslâm Fıkhında Mezheplere Uymak (Observing to Madhhabs in Islamic Fiqh) (2022)

Not:Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci'nin resmi sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir.

Basın Kiti