Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü. Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk Tarihi doktoru oldu. Ürdün Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. İlmî ve kültürel maksatlarla Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da çok sayıda ülke gezdi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesördür. Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Arapça ve İngilizce bilir.

Yıllardır radyo ve televizyonlarda popüler tarih ve kültür tarihi üzerine programlar yapar. Gazete ve dergilerde de bu mevzularda yazıları yayınlanmaktadır.

Kitaplar

 • Ateş İstidâsı-İslâm-Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü
 • İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler
 • Osmanlı Mahkemeleri
 • İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı
 • İslâm Hukuku
 • İslâm Hukuku Tarihi
 • Karakoç Serkiz-Külliyât-ı Kavânîn Fihrist-i Târihî. M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Fethi Gedikli ve Macit Kenanoğlu ile beraber
 • Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle. Ahmet Şimşirgil ile beraber
 • Osmanlı Hukuku
 • Hukukun Serüveni
 • Ama Hangi Osmanlı
 • Osmanlı'nın Çöküşü
 • Hukuk Tarihi; AÖF Ders Kitabı
 • Sürgündeki Hanedan
 • Osmanlı'ya Kalan Miras
 • Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi
 • Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi Behice Sultan'la Altı Ay
 • Dini Lügat "İzahlı Misalli Metinlerle"
 • Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür - Hüseyn Hilmi Işık
 • Yâdigâr Mektûblar - Hüseyn Hilmi Işık
 • İstanbul'a Osmanlı Mührü
 • Asya'dan Avrupa'ya Türkler

Not:Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci'nin resmi sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir.

Basın Kiti