Mecelle'nin yazılış hikayesi ve Cevdet Paşa

Dünyanın hâlâ hayranlıkla andığı Osmanlı’nın medeni kanunu “Mecelle” kitabının arka planı, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin kalemiyle kitaplaştı. IQ Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan “Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle'den Düsturlar” adlı eser, Mecelle’nin yazılış hikâyesini, eserin vücuda gelmesine sebep olan Ahmed Cevdet Paşa’nın hayatı üzerinden anlatıyor. Kitapta ayrıca Mecelle’nin, her biri birer vecize hüviyetindeki ilk 100 maddesi misallerle izah ediliyor. Eserde, “İslam hukukunda yenileme olur mu?” ve “Zamanın değişmesiyle hükümler nasıl değişir?” gibi suallere de cevaplar aranıyor.

Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle'den Düsturlar
IQ Kültür Sanat Yayıncılık