Osmanlı Devleti'nde arada memurların muamelelerinden ve mahkeme kararlarından şikâyeti olanlar; Cuma namazını kılıp da dışarı çıktığında padişaha dilekçe verebilirdi. Buna Ateş İstidası denirdi. Şikâyetçinin ateş gibi yandığını sembolize ederdi. Hukuk tarihimizde hükümdar her zaman mahkeme kararlarının son kontrol merciiydi.

Bu kitap hukuk devleti olmanın önemli alâmetlerinden biri sayılan mahkeme kararlarının ve idarî tasarrufların kontrolü ile alâkalı ipuçları vermekte, bunların tarihî temelleri üzerinde durmaktadır.

Ateş İstidâsı
Filiz Yayınevi
90 212 527 07 18