İnsan üç şey için evlenir: 
1-Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak. 
2-Neslini devam ettirmek. 
3-İntizamlı bir aile yuvasında yaşamak.
Bu üç gayenin tahakkuku, mutluluğun da sırrıdır.
Abdullah bin Mesud’un şöyle söylediği rivayet edilir:
“Ömrümden on gün kalsa bile, rabbimin huzuruna bekâr çıkmamak için evlenmek isterdim!”
Öte yandan evlilik bağlanmak demektir. Bir mesuliyet altına girmektir.
Aklı olan eşler birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Ona karşı, hep güler yüzlü, tatlı dilli olmağa çalışır. Bunu yapabilirse, rahat ve huzur içinde yaşar.
Elinizdeki kitap, evliliğe dair hem dinî hem dünyevî hükümleri anlatıyor. 
Din büyüklerinin evlilere nasihatlerini naklediyor. 
Ayrıca kadınlara mahsus hallerden de bahsediliyor.
Bu yüzden evliliğe namzet bir müslüman gencin bu kitabı okuması tavsiye olunur./p>

İslam Hukukunda Değişmenin Sınırı
Arı Sanat Yayınevi
90 212 520 41 51