Hüseyn Hilmi Işık Efendi, 1929 senesinde son asrın büyük alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri ile tanıştı.

14 sene ondan ilim ve feyz aldı.

Hazırladığı dinî eserleri meccanen dünyaya yaydı.

Subay olarak askeriyede ve öğretmen olarak maarifte yıllarca hizmet ifa etti.

Çok talebe yetiştirdi.

Elinizdeki bu kitapta talebelerinin hocalarıyla yaşadıkları hatıralar ve onlardan işittikleri sözler bir araya getirilmiştir.

Kendisini ve hizmetlerini yakından ve doğru tanımak isteyenlerin ve gelecek nesillerin istifadesi hedeflenmiştir.

Adeta bir ansiklopedi hüviyeti taşıyan eser, aynı zamanda bir devrin sosyal ve dini hayatına da ışık tutmaktadır

Hüseyn Hilmi Işık Efendi ile Hatıralar
İhlas Vakfı Yayınları
90 212 451 49 00