İslâm Hukuku, yeryüzünün geniş bir kısmında asırlarca hükümran oldu. Bugün bile pek çok ülkede kısmen de olsa uygulanıyor. Modern hukuka tesiri de inkar edilemez boyutta. İslam Hukukunun doğuşu, gelişmesi, kıt'alara yayılması, sonra yavaş yavaş yeryüzünden çekilişi, tarihin en ilgi çekici hadiselerinden biri kabul edilmektedir. İslâm Hukuku'nu tanımak için de, öncelikle bu hukukun tarihini bilmek gerekir. Çünkü tarih, bir hâdiseyi yakından tanımakta mühim bir yardımcıdır...

1. Baskıya ait yanlış doğru cetveli

İslam Hukuku Tarihi
Arı Sanat Yayınevi
90 212 520 41 51