Bütün semavi dinler getirdikleri inanç esaslarının yanısıra, insanların günlük hayatlarını en ince teferruatına kadar düzenlemektedir. İbadetten ticarete, cinayetten evliliğe kadar. Bu düzenlemenin mahiyeti nedir? Hz. Muhammed önceki peygamberlerin getirdiği hükümlerle amel etmiş midir? Aralarında benzerlik var mıdır? Bu benzerlik ne ölçüdedir? Sebebi nedir?... Üç dinin mukayesesi yapılmaktadır

1. Baskıya ait yanlış doğru cetveli

İslam Hukuku ve Önceki Şeriatler
Arı Sanat Yayınevi
90 212 520 41 51