İslâmiyet milâdın yedinci asrında Arabistan’da doğdu.

Getirmiş olduğu prensipler, bu arada kurduğu yeni hukuk düzeni kısa bir zaman zarfında üç kıt’aya yayıldı. Asırlar boyu çok çeşitli milletlerde uygulandı. Hâlâ da varlığını devam ettiriyor.

İslâm Hukuku’nu bir anda dünyaya yayan hususiyetler nelerdir?

İslâm Hukuku hangi esaslar üzerine bina edilmiştir?

Hukuk kâideleri nasıl elde edilmektedir?

Halifelikten, Cihâda; nikâhtan, mirasa; kadılıktan, fâize kadar adaleti nasıl yerine getirmektedir?

Bütün bunların cevabını bu kitapta bulacaksınız.

İslam Hukuku
Arı Sanat Yayınevi
90 212 520 41 51