Müslümanlar, asırlar boyu hep kuvvetliydiler. Ne var ki son asırda bu gücü kaybettiler. Sonra da bunun sebepleri üzerinde kafa yormaya başladılar. Fatura da evvelemirde İslam hukukuna kesildi. Bir tarafta, İslam hukuku, insanlığın ihtiyacını karşılamaktan uzaktır diyenler... Diğer tarafta, İslam hukukunun zamana göre esneklik kabiliyetinin bulunduğunu söyleyenler… Değişikliği kabul edenler de, bunun sınırları üzerinde ihtilaf hâlindeler. Afgani'den Akif'e; Abduhdan Hamidullah'a; Fazlurrahmandan Ali Şeriati'ye; reform yanlıları ile bunlara karşı duranlar... Örf nedir? Maslahat nicedir? Bu değişikliği kim ve ne nisbette tesbit edebilir? Bu kitap, işte bu meseleyi tetkik etmek üzere kaleme alınmıştır.

1. Baskıya ait yanlış doğru cetveli

İslam Hukukunda Değişmenin Sınırı
Arı Sanat Yayınevi
90 212 520 41 51