Karakoç Sarkis

I. ve II. Cild

M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Fethi Gedikli ve Macit Kenanoğlu ile beraber. Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006, XII+1022 sayfa

Külliyat-ı Kavânîn