Mukim kimse, itikâfa niyyet etse, câmide uyuması ve bir şey yemesi mekruh mudur?
Mukim kimsenin câmide uyuması veya bir şey yemesi mekruhtur. Mukim, itikâfa niyet ederse veya misafir her halde câmide uyusa veya bikr şey yese mekruh değildir.


8 Temmuz 2015 Çarşamba
Alakalı Başlıklar