İslam dininin apaçık bildirdiği zaruri bilgilerde şüphe etmek küfrdür. Her farz ve haram böyle midir?
Namaz, oruç, faiz, zina, adam öldürme, şarap gibi ittifaklı, açık ve herkesin bildiği farz ve haramları dârulislâmda inkâr küfrdür. Dârülharbde ise, bilmemek özürdür; öğrenmemek günahtır.


8 Temmuz 2015 Çarşamba
Alakalı Başlıklar