Bir kişinin fıtrasını birden fazla kişiye vermek caiz midir?
el-Asl'da bir kişinin fıtrasını birden fazla kişiye vermek caiz diyorsa da İbn Nüceym caiz değil diyor. (Nimet-i İslam) Meselenin ihtilaflı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple bir kişinin fıtrasını bir kişiye vererek hilaftan çıkmak iyi olur. Zaten az bir meblağdır. Eğer bir kişinin fitresi birden fazla kişiye verilecekse, her birine fitrenin asgari miktarı olan 1750 gram buğday veya onun kıymeti kadar paradan daha az düşmemelidir.


16 Temmuz 2015 Perşembe
Alakalı Başlıklar