Hazret-i Âdem’in oğlu Kâbil’in küfr üzere öldüğüne dair kat’i bir bilgi var mıdır?
Kâbil, kadere razı gelmedi. Kendi kızkardeşi ile evlenmek istedi. Halbuki bu kız ile Hâbil evlenecekti. Hâbil’i takdime (kurban) yarışına çağırdı. Bakalım hangimizin kurbanı kabul olacak dedi. Hâbilin ihlâsla yaptığı kurban takdimesi kabul edildi. Kâbil, buna da razı gelmedi. Hâbil’i öldürdü. Kâbil'in Hâbil'i öldürdüğünü, Hazret-i Âdem aleyhisselâm rüyada gördü. Kâbil itiraf etti; fakat ilahî hâkim razı olmadı. Günahından dolayı değil, inkârından dolayı küfre düştü. Şeytan gibi. Bunun üzerine kaçtı. Yemen'e gitti. Burada kız kardeşi ile zina edip çoğaldılar. Şeytanın tesiriyle küfre düştüler. Tefsir kitapları da öyle yazıyor. Bu bilgi size de bize de lazım değildir.


16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar